2010/07/01

FÖRTAL OCH FOKUSFÖRSKJUTNING...


"Med förtal avses att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Den som lämnat uppgiften ska inte dömas till ansvar om han var skyldig att uttala sig eller det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifter i saken. En ytterligare förutsättning är emellertid att han visar att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den."

Skall man anamma den första raden och associera med det där omtalade massmailet så kan väl till och med jag erkänna att det faktiskt kan klassas som förtal av oppositionsledare Sahlin. Det är ju utan tvekan så att det där omtalade massmailet målar upp en bild av oppositionsledare Sahlin som en person som är brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt från tidigare år. Att mailet har som uppgift att sprida en bild av oppositionsledare Sahlin som utsätter henne för andras missaktning är väl också tydligt. Massmailet har som mål att kladda ner oppositionsledare Sahlin med sånt som hon har genomlevt för ett antal år sedan, men som inte är dagsfärska nyheter...

Tar man däremot i beaktande att det mesta, om inte allt, har sitt ursprung i verkliga händelser tagna ur oppositionsledare Sahlins levnadsberättelse så är det väl frågan om omständigheterna är sådana att det kan vara så att det som kan ses som förtal i själva verket är en plump form folkupplysning.

När Ibrahim Baylan fäller sina krokodiltårar medan han hulkar hysteriskt över oförätten som moderat kommunalpolitiker gjort sig skyldig till när han vidarebefodrade ett mail som han tyckte var kul skall man bara ha ett ord framför sina ögon. Inte förtal, inte folkupplysning - utan fokusförskjutning...

Under gårdagen berättades det om en rapport från SOM-institutet, en rapport där oppositionsledare Sahlin gav ordet "sänke" ett ansikte när hon endast mäktade med att slå Rick Falkvinge och blekingen Åkesson av alla rikets partiledare i en förtroendebarometer. Klart som fan att sosseriet dagen efter börjar snyfta och måla upp en bild där en enskild moderat får bära hundhuvudet för ett mail som har sitt ursprung långt tillbaka i tiden. Ibrahim Baylan ser naturligtvis att vi hellre talar om ett mail som han själv har sett för länge sedan, ett mail som passande nog används just dessa dagar för att flytta fokus från förtroendesiffror ingen vill se...

Jag har också fått det där mailet i mina olika inboxar, men jag har inte vidarebefodrat det till någon. Orsaken var att jag var övertygad om att de som jag eventuellt skulle ha skickat mailet till redan hade en bild av det som beskrevs i mailet och att de med största sannolikhet redan hade 5-10 mail med samma innehåll i sina inboxar.

Det är inte svårt att förstå varför man från sosseriet slår på den här trumman just nu, när opinionssiffrorna för partiet störtdyker och när den formella ledaren för partiet inte mäktar med att ha högre förtroendesiffror än Lasse Ohly, Peter Eriksson med flera. Troligtvis hade alla partier i samma krissituation spelat ut sympatikortet, tyck-synd-om-oss-och-då-speciellt-den mobbade ledaren-kortet i den här situationen. Något måste man ju göra för Guds skull - bara synd och tråkigt för sosseriet att det är så erbarmeligt transparant och genomskinligt.

Sånt som skulle kunna väcka sympatier blir bara en orgie i löjligheter och trams med Baylan som avsändare...

Länkar: SvD, SvD, DN, Expr, Expr, AB

Inga kommentarer: