2008/01/22

ALLAS RÄTT ATT GIFTA SIG


Vad jag vet är staten och kyrkan numera separerade från varandra. Därför tycker jag att det är konstigt när lagstiftaren börjar svammla om allas rätt att få gifta sig i kyrkan. Om det är så att Svenska kyrkan tycker detta är helt ok, jättebra ! Tycker man inte att det rimmar bra med de religiösa värderingar man har, synd men låt gå. Det analysarbetet sker redan i dag i kyrkans ledning, och bland medlemmarna. Jag hoppas, och tror, att man kommer visa upp kristendomen som en religion där alla får plats, och för att citera socialdemokratin "Alla ska med !".

Om nu staten trots allt bestämmer sig för att lagstifta för att låta alla, hetero-, homo-, bi- och transsexuella personer, vigas i det kristna kyrkorummet måste denna lagstiftning i så fall innefatta alla religiösa samlingsplatser i vårt land. Någon som skulle kunna tänka sig synen och reaktionerna när två lesbiska förenas i en moské ? Två transor i en synagoga ? Två bögar i ett hinduiskt tempel ? Orbacks mormors syster med sin häst i ett buddistiskt dito? Skall vi lagstifta mot intolerans och särbehandling måste detta gälla överallt, inte bara i Svenska kyrkan. I så fall särbehandlar vi den inrättningen...

Inga kommentarer: