2008/03/12

DEBUT PÅ INSÄNDARSIDAN


Tillsammans med min alliansbroder Mattias Lönnqvist har jag författat en liten insändare om det olämpliga i att ha en person som hånat folkviljan som vice ordförande i en valnämnd...

Uppenbarligen delar inte Sundbybergs socialdemokrater min och Mattias syn, då man låter Michael Spira inneha denna befattning, och ytterligare en plats i "vår" nämnd ( Stadsbyggnads- och Miljönämnden ). Ibland vet jag inte vad som är mest upprörande, det förakt som Spira och Wijkman visar för väljarnas val eller alla de poster som Spira belönats med av den nya "majoriteten"? Hela historien stinker värre än Henriksdal reningsverks lokaler. Jag har lovat den sympatiska sossen, fru Sundesten-Landin, att försöka komma över händelsen och se framtidens möjligheter istället, men det är bara så svårt... För de av Er som inte får Mitt i Sundbyberg i brevlådan bifogas en avbild av det historiska dokumentet ovan.
Slutligen, från en källa som verkligen borde veta, har jag fått veta att arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin läser min blogg med skräckblandad förtjusning. Härligt ! Eventuella synpunkter från ministern tas tacksamt emot över en pilsner...

Inga kommentarer: