2008/05/26

ALTERNATIVET SOM SKRÄMMER...

Den röd-gröna röran börjar på allvar formera sig för att försöka få väljarkåren att gå på att man är ett trovärdigt regeringsalternativ 2010. Vad jag tycker om trovärdigheten har väl framgått med all tydlighet i mina tidigare inlägg… Men om nu Svensson vill se ett skifte i majoritetsförhållandena efter det riksdagsvalet skulle jag vilja gå händelserna i förväg och publicera den fullständiga och sanna listan över hur ministären Sahlin kommer att se ut.

Statsminister: Mona Sahlin (S)
Utrikesminister: Lars Ohly (V)
Finansminister: Yvonne Ruwaida (MP)
Försvarsminister: Lars Ångström (MP)
Utbildningsminister: Gustaf Fridolin (MP)
Minister med ansvar för HBT-frågor och djurhållning: Jens Orback (S)
Justitieminister: Bosse Ringholm (S)
Integrations- och migrationsminister: Göran Johansson (S)
Arbetsmarknadsminister: Alice Åström (V)
Anti-Infrastruktur- och samhällsraseringsminister: Peter Eriksson (MP)
Kulturminister: Sven Wollter (KPML-r)
Miljöminister: Sven-Erik Österberg (S)
Jämställdhetsminister: Göran Persson (S)
Jordbruksminister: Kim Jong-Il (V)
Propagandaminister: Marita Ulvskog (S)
Näringsminister: Maria Wetterstrand (MP)
Socialminister: Thomas Bodström (S)

Som läsaren märker är alla tilltänkta utnämningar väl genomtänkta… Bäva månde Alliansen!

Inga kommentarer: