2008/05/15

ETT FALLFÄRDIGT FÖRSVAR...?


Så var torsdagen här, dagen då ÖB skulle lämna in sina förslag på besparingar till försvars-departementet. Det verkar som om ÖB nu kör ett "Chicken Race" mot försvarsminister Sten Tolgfors, för jag kan inte se hur någon med den minsta vilja att ha ett trovärdigt försvar kan köpa det förslag som nu lagts.

Redan i dag är vår nationella försvarsförmåga pinsamt låg, i princip vilande på hemvärnets förmåga. De förband som finns tillgängliga idag är av högsta kvalitet men alltför få för att trovärdigt kunna värna vårt territorium. Med dagens organisation finns dock möjligheten, om än med stora svårigheter, att anpassa kostymen efter vad som sker i vår omvärld. Den möjligheten avhänder vi oss ifall ÖB:s förslag får gehör. Ett avskaffat pliktverk i kombination med den kompetensflykt som blir resultatet av en ny flytt- och nedläggningscirkus leder ofrånkomligen till att vi kör in i en återvändsgränd utan möjlighet att vända.

Sedan skulle jag vilja träffa de politiker som i en förändrad omvärldssituation börjar skära i de sociala trygghetssystemen, skolan, omsorgen för att kunna skjuta till de resurser som ett uppgraderat försvar kommer kräva. Att vi redan i dag ser orosmoln på himlen österut bekymrar ju dessvärre ingen ansvarig än så länge. Med en kraftig upprustning, med en retorik mot sina grannar som påminner om det forna Sovjets, med parader och gränskränkningar är Ryssland med stormsteg på väg att återigen bli ett möjligt hot mot Sverige. Därmed inte sagt att det är det idag, men vad vet vi dag om situationen om 3,4 eller 5 år? Ingenting är svaret... Vill man se allt i svart kan man föreställa sig ett ryskt anfall på Georgien, ett större avståndstagande mot väst, en demokratisk utveckling som inte finns och en upprustning som borde få såväl Sverige som den nedrustade delen av NATO i Europa att darra litegrann.

Att då halvera vår redan usla försvarsförmåga är väl ändå inte rätt väg att gå, eller...?

1 kommentar:

TRIDENT sa...

Det ingen verkar ens ha uppfattat än är att ÖBs färdplan beskriver vägen till en yrkesarmé.

ÖBs vision är en Försvarsmakt bestående av 2500 officerare och 12 000 underofficerare och meniga - redo att med kort varsel sättas in i oroshärdar på andra sidan jordklotet.

Är detta vad svenska folket vill ha?

Det märkliga är att varken journalister eller ens vänsterpartiet har höjt på ögonbrynen...