2008/05/04

SAMSYN PÅ VÄGBYGGEN?


Att Stockholm behöver en rejäl satsning när det gäller infrastruktur är väl uppenbart för alla de som de senaste månaderna suttit fast i köerna på Essingeleden. Äntligen har det politiska ledarskapet förstått att det vore bra om de 2 största partierna kunde vara överens så att de satsningar som genomförs blir av oavsett vem som sitter vid rodret i stadshuset...


Det vore väl trevligt om Förbifarten spikas, om S öppnar upp ögonen och fattar att en Österled är nödvändig för att rädda Essingeleden och om man kunde enas om huvuddragen när det gäller kollektivtrafiken. Carin Jämtin kan dock inte hålla tand för tunga utan sågar de moderata visionerna avseende just spår och bussar i kollektivresandet. Det lustiga är ju att det nu händer mer när det gäller dessa trafikmedel än under det tidigare röd-gröna styret. Att Citytunneln, utbyggnad av tvärbanan m.m. kommer nu väljer hon att bortse ifrån. De enda satsningar som hennes företrädare kunde visa upp var de nya busslinjer som etablerades för att på något sätt kompensera upp de stackare som blev lidande när den förhatliga trängselskatten infördes.

Trängselskatten då... Jag avskyr den fortfarande, även om det nu är ett sundare tänk att låta bilisterna pengar användas till vägsatsningar. De pengar som man snor från vägtrafikanten skall utan förbehåll användas för att underlätta för just denna grupp...

Inga kommentarer: