2008/05/21

VI LEVER INTE I EN SKYDDAD VERKSTAD

Uppenbarligen är det dags för Sverige att vakna upp till den verklighet som faktiskt råder. Inte ens det toleranta konungariket förskonas från försök till att orsaka massdöd eller annan förödelse i den politisk-/religiösa extremismens namn.

Sverige har trots Palme- och Lindhmorden, Estonia-haveriet, Malexander, Göteborgskravaller och annat elände levt kvar i den naiva villfarelsen att vi lever i en trygg och oföränderlig värld. Det är dags att ändra lagarna så att polisen kan ta hjälp av militären i kampen mot verksamhet som är att betrakta som ett hot mot vår demokrati, samt att se till att militären kan ge denna hjälp.

Skulle någon i morgon få för sig att kapa ett flygplan och störta detta in i Kista Science Tower finns närmast tillgängliga JAS-plan med möjlighet att ingripa på Såtenäs, 40 mil från Stockholm. Med start och flygtid tar det ca 15 minuter att nå till huvudstaden... Då är det förmodligen försent. Det finns fler hotbilder där militären kan vara en nödvändig deltagare i skyddet, men i dag finns varken organisation, resurser eller lämplig basering för att hantera de problem som förr eller senare kommer uppstå. Vad gäller skyddet av våra kärnkraftverk vet jag inte hur detta ser ut i dag. De ligger dock i glesbygden, med långa avstånd till närmaste stora polisresurs ( Jag räknar inte Varberg, Oskarshamn eller Östhammar som speciellt välförsedda med poliser... ) varför jag ser problem att skydda dessa anläggningar på det sätt de förtjänar.

Jag hoppas att Sverige inser att hotbilden finns här med, att även vi kan drabbas och att vi planerar och anpassar oss för denna realitet. Eller skall vi likt det icke-existerande nationella försvaret stoppa huvudet i sanden och inte se faran förrän den är över oss...?

6 kommentarer:

Wiseman sa...

Den bästa lösningen är utan tvivel att stoppa huvudet i sanden och säga "en gång är ingen gång". Den lösningen är både billigast, enklast och mest lagom.

Michael Karnerfors sa...

Ok, vad är det du föreslår här? Att vi skall höja det "nationella försvaret"? Hur vill du att det försvaret skall skydda oss mot:

- Någon som klipper de sju kraftledningarna från Norrlandälvrana som förser stora delar av (det befolkade) Sverige med el?

- Spräcker Stornorrfors och dränker Umeå?

- Spränger en klorgasvagn i centrum av en svensk stad (ja, vi kör det som användes som kemiska stridsmedel under WWI rakt igenom städerna)?

Bara för att ta några snabba exempel.

Dessutom... var dess killar terrorister... eller gav mätaren utslag för peroxider... det vill säga ett ämne som bildas vid...

*drumroll*

...svetsning.

Tokmoderaten sa...

Tack för att du så förtjänstfullt belyser sårbarheten Michael. Självklart är inte enbart ett förstärkt nationellt försvar lösningen, även lagar måste ändras så att polisen ges möjlighet att ta hjälp av militär för att skydda vår demokrati... Precis lika värdefullt är det ju att ha en säkerhetspolis som fyller sin uppgift och ser hoten innan dessa realiseras... OK?

Michael Karnerfors sa...

Varför skulle det bli möjligt att hindra sådana sabotage om Polisen får möjlighet att ta militären till hjälp?

Tokmoderaten sa...

Bevakning! Numerär! Det finns väl fler hemvärnsgubbar än poliser i Norrland, eller är jag helt felinformerad?

Michael Karnerfors sa...

Varför inte bara fler poliser då, hm?

Eller du tycker det är bra att Hemvärnet går omkring skarpladdat i fredstid?