2008/05/11

IBLAND FUNKAR PISKA BÄTTRE ÄN MOROT


Folkpartiet har lagt fram ett synnerligen begåvat förslag som jag hoppas att vår regering tar till sig och inför omedelbart. Förslaget handlar om att bötfälla de landsting som inte klarar av att leva upp till vårdgarantin.

Medborgarens rätt till rätt vård i rätt tid är något som alltid har legat oss borgare varmt om hjärtat. Det är därför inte konstigt att praktiskt taget alla de landsting som av ett eller annat skäl har svårt att leva upp till de krav man borde kunna ställa på vårdgivaren är styrda av politiker med en annan färg än alliansens kulör.

Om nu inte landstingen klarar av att ge medborgarna den vård som har rätt till enligt vårdgarantin så måste man uppenbarligen ta till piskan ifall inte moroten har haft den önskade effekten. Själv tycker jag att landstingen borde helt väck, att sjukvården tas över av staten som huvudman för att därigenom se till att alla medborgare får en vård av samma kvalitet oavsett var man bor i landet. Landstingen är idag bara enorma byråkratiska apparater som dränerar skattebetalarna på pengar som inte går till vård, utan till byråkrati och hemslöjdssatsningar...

Inga kommentarer: