2009/04/27

FÖRLÅT MIG!


Det finns folk, som måhända med rätta, har stört sig på att jag kommenterat ett influensautbrott i Mexico på ett alltför raljerande och ironiskt sätt - och jag vill då ta chansen att göra en ordentlig pudel. Mitt "Förlåt mig!" är uppriktigt och det har inte varit min ambition att driva om en sjukdom som uppenbarligen tagit ett antal liv och som sprider sig snabbt över världen.

Andemeningen i mitt inlägg handlade snarare om hur pressen snabbt bidrar till att få ett sjukdomsförlopp att skapa onödig panik av. När de "vanliga" influensorna, de utan djurprefix, bubblar upp någonstans i Asien så är det lika många om inte fler än de 100 som det nu talas om som stryker med och uppmärksamheten i media när Socialstyrelsen berättar att våra äldre, sjuka och svaga kan fara så pass illa av sjukdomen att de dör är icke-existerande...

Alldeles oavsett vad folk dör av eller vad som får media att gå igång så vill jag lyfta frågan om medias makt. För hur mycket text ser vi i Aftonbladet eller Expressen om att det medan 100 mexikaner tragiskt och onödigt fått sätta livet till i en ny influensa så har tusentals barn svultit ihjäl i Afrika eller gått hädan för att rent vatten är en ouppnåelig dröm - och var kan vi människor göra störst insatser? Men jag lider med folket i Mexico som nu upppenbarligen har fått se något som närmast är att betrakta som en statshysteri bryta ut...

Och så till något helt annat: Hade min mor fått sin vilja igenom för 41 år sedan så hade jag denna dag firat min namnsdag. I dag är det alla tusentals Engelbrekt:ars dag i Sverige - Ett fyrfaldigt leve för dom! Hurra...

Inga kommentarer: