2009/04/08

ETT FÖRAKTFULLT KOMMUNALRÅD...

Helene och Michael myser med de andra i "majoritetens" ledningsgrupp...

Ibland kan ju bara några ord få en att bli galen av ilska, förmodligen har vissa av mina texter den effekten på de som inte ser på verkligheten från samma synvinkel som undertecknad. Men när jag tog mig tid att bläddra igenom veckans exemplar av lokaltidningen "Mitt i Sundbyberg" så brann det till rejält i skallen när jag fick läsa en artikel med rubriken "Michael Spira får moderater att rasa - igen". Rubriken stämmer verkligen, jag och många av mina vänner upprörs rejält av det faktum att sosseriet med utnämning efter utnämning belönar den man som ansåg sig stå över väljarnas val...

Jag har ju drömt några trevliga drömmar om kommunalrådet Helene Hellmark Knutsson tidigare, men efter den känslostorm som nu blåser i mitt inre efter att läst i vänsterspalten på sidan 4 så kommer det med allra största sannolikhet bara vara mardrömmar som dröms när kvinnan våldsgästar mitt undermedvetna. Varför? Jo, följande textutdrag hoppas jag visar vilken typ av kvinna som nu har makten i Sundbyberg:
"Kommunalrådet Helene Hellmark Knutsson (s) skrattar till när hon hör Carl Grufmans kritik. Hon menar att Michael Spira är den person som är mest erfaren när det gäller valarbete.
Kan du förstå om det sticker i ögonen på folk?
- Jag tror att man måste gå på kompetens i det här fallet. Sundbybergsborna bör vara ganska glada att det blev som det blev. De hade inget kompetent ledarskap och Michael Spira hade civilkurage nog att säga ifrån. Det säger en hel del om hans kompetens."

Helene Hellmark Knutsson skrattar föraktfullt åt att väljarnas val i allmänna val åsidosatts av två personers maktambitioner med högst dubiösa förevändningar om ett svagt ledarskap. OM väljarna hade ansett att det ledarskap som vi moderater i nära samarbete med våra alliansvänner bedrev var svagt så hade de haft sin fulla frihet att uttrycka sitt missnöje i valet 2010 genom att lägga något annan valsedel i sina kuvert - demokrati. Att Spira och Wijkman satte sig över ett solklart valresultatet tycker Hellmark Knutsson att Sundbybergsborna bör vara ganska glada för, och jag häpnar.

Att Michael Spira sedan ansåg sig ha all rätt i världen att strunta i den kandidatförsäkran där han på heder och samvete lovade att lämna de platser han fått genom sin moderata kandidatur ifall han lämnade partiet innebär enligt Hellmark Knutsson att Spira har civilkurage, själv tycker jag att det tyder på en icke-existerande moral... Och att Spira hade civilkurage nog att sätta sig över sundbybergarnas viljeyttring i kommunalvalet 2006 innebär tydligen att han enligt sosseriet är den som är mest kompetent att leda den nämnd som har det fria valet som sin huvuduppgift.

Frågan är om Helene Hellmark Knutsson är kompetent nog att sitta som Kommunstyrelsens Ordförande när hon öppet visar ett förakt för demokratin och hyllar de som sätter sig över ett valresultat som inte föll henne i smaken? Är Helene verkligen lämplig att leda staden när hon skrattandes tycker att Sundbybergarna bör vara glada över att deras röster ingenting betyder? Måhända gör den maktfullkomlighet, som ett oavbrutet styrande i 87 år innebär, att man tappar den demokratiska kompassen på det sätt som Hellmark Knutsson uppenbarligen har gjort. Inget annat styre än SAP-styre är något att ha, och skulle väljarna ha mage att tycka något annat så finns det ju som bekant andra, mindre glamorösa sätt än genom en valseger att ta tillbaka makten.

Jag hoppas, och tror att Sundbybergarna i slutet av september 2010 kommer att ha civilkurage nog att säga ifrån. Det skulle säga en hel del om deras kompetens, en kompetens som Hellmark Knutsson och Spira vägrar att se - ett Sundbyberg utan sossestyre kommer i deras ögon aldrig någonsin att ha ett kompetent ledarskap. SocialDEMOKRATERNA - pyttsan!

1 kommentar:

Winston sa...

Så går det när omoralen och Antidemokrater hamnar i maktposition.
Bildade och demokratins försvarare skulle aldrig tänka tanken !
Banankomunen Sundbyberg! jag tänker Tyskland! jag tänker 20-tal!

Winston VIII