2008/05/31

UTLANDSSTYRKAN I AKTION?


Det har fotograferats i Amazonas. Man tror sig ha fått en ny indianstam på bild... Vad man inte vet är det i själva verket är Nordic Battlegroups Luftvärnspluton med sina fina pilbågar och sin helkroppscamouflage som dokumenterats. Vad gör NBG i Amazonas frågar sig kanske någon som oroar sig över försvarets tillstånd och disposition. Säg det, men kan man ha Kustjägare i Tchad, ca 300 mil från närmaste hav, så kan väl NBG finnas i de mörka djunglerna i Sydamerika. Det är min teori iallafall...

Detta försvar som får en att bli gråhårig i en rasande takt. Jag läste en debattartikel av Tolgfors häromdagen där han fastslår att Ryssland inte är ett hot mot Sverige idag. Nähä, och det tycker inte jag heller men vad vet den gode Sten om Rysslands hot om 5 eller 10 år? Men med tanke på att Ryssland alltmer börjar bli det Sovjetunionen en gång var i fråga om makt, militära och ekonomiska muskler så finns det väl snarare skäl att vara försiktig än naiv och ägna sig åt önsketänkande. Det försvar vi dag demonterar är det försvar vi har om 5-10 år också, och på den tiden kan mycket hända. Till och med person med basala kunskaper i historia ser de slående likheterna med Sveriges säkerhetspolitiska önsketänkande av i dag jämfört med 1920-talets nedrustning.

Den dagen vi behöver skydda Moder Svea kommer vi inte hinna bygga från grunden, vi behöver ha stommen klar. Regeringens försvars- och säkerhetspolitik som döms ut av en stor majoritet av svenskarna, däribland ca 70 % av moderaternas kärnväljare, ger oss inte ens en grund. Där handlar det snarare om 3 tältpinnar och en regnkappa.

2008/05/30

INDIVIDEN ÄR ALLTID UNIK


Det känns ju fantastiskt att man kan få till en utredning om äldreomsorgen som i mångt och mycket ger oss moderater rätt i vår syn hur man skall bemöta de äldre som på livets höst behöver omsorg. I vår värld är ju varje människa unik, och behöver just därför bemötas och tas om hand på ett unikt sätt. I min värld får man bättre möjligheter att nå dit på små och familjära inrättningar där den enskilde vårdtagaren sätts i fokus på ett annat sätt än på de vårdfabriker som vissa andra partier förespråkar...

Just i Sundbyberg har det socialistiska styret drivit en starkt centraliserande politik när det gäller äldreomsorgen med gigantiska instutioner som Lötsjögården och Ekbacken. Det är väl inget större fel på dom annat än "torftigheten" och det eftersatta underhållet på Lötsjögården. Under de månader som vi styrde staden skede en valfrihetsrevolution inom äldreomsorgen för att den unika människan skulle ges möjlighet att påverka sitt eget liv i större utsträckning. Samma valfrihet var på väg även inom hemtjänsten men denna reform är nu stoppad av de politiker i det röda laget som anser sig veta bättre än den unika människan om vad som är bäst för den personen...

Prioriteringarna i Sundbybergs stad har efter avhoppen ändrats tydligt. Staden ökar anslagen till den politiska byråkratin och kommer dessutom slänga 30-35 miljoner på en simanläggning som kommer förstöra miljön runt Golfängarna. Jag ser hellre att man lägger pengarna på stadens barn och äldre, med en förbättrad barnomsorg, skola och äldreomsorg men det ju som bekant inte vi som bestämmer längre...

2008/05/28

DET MULLRAR INTE, DET PRIMALSKRIKS!


På jobbet för ett nattpass. En arbetsplats där nästan alla sjuksköterskorna går omkring och tuggar fradga i ett synnerligen upprört tillstånd över ett i deras ögon undermåligt avtal. Efter att ha läst och sett vad det innehåller är jag benägen att hålla med. Att slösa på strejkkassan under 6 veckor för att nå detta resultat är väl ytterligare orsak att överge den socialistiska kamporganisation som facket är.

Därför alla ni som med rätta är besvikna, tänk noga igenom varför du är medlem? Kanske är det dags att överge det Vårdförbund vars ordförande står och håller 1:a Maj-tal hos Vänsterpartiet Stalinisterna. Se till att istället lägga kraft och energi på att utöka mångfalden bland arbetsgivarna i vårdsektorn. En valfrihet i vården för såväl personal som patienter. Det är det enda sättet att på såväl kort som lång sikt hitta en löneutveckling som visar vad vi alla i gemen känner för de som för allmosor lägger ner all energi för att våra medmänniskor skall få en bra vård. Facket ser dessvärre bara till vad som gynnar folket på Norra Bantorget och Sveavägen, inte vad som gynnar medlemmarna. Tiden då fackföreningsrörelsen fyllde en funktion ( se där, till och med jag erkänner att den tiden har funnits ) är sedan länge förbi... Det är dags för något nytt, vad kan vi hitta på.

SYRRORNA SÄGER JA - STREJKEN ÖVER


Så har då medlarna lagt ett ännu okänt men ändå godkänt bud, ja godkänt från arbetstagarsidan iallafall. Vad Sveriges Kommuner och Landsting säger vet vi nu, strejken är över.

Jag hoppas att konflikten har varit värd de 54 miljoner som den dränerat Vårdförbundets strejkkassa på, men fan tro't... Jag tror att skillnaden är maginell och att vi kommer höra ett muller från medlemmarna som inte kommer bli jättenöjda. Själv unnar jag syrrorna bättre löner men tror att vi måste gå andra vägar än bara genom centrala avtal för att nå dit, som exemplevis en större mångfald av arbetsgivare som en enskilda kan spela ut mot varandra för att på så sätt lyfta sin lön...

Dessutom har ju strejken varit patetisk på många sätt, små nålstick som inte märks och som definitivt inte visar den oumbärlighet som sjuksköterskan är för vården. När det gäller Stockholm skulle man ju genom strejk kunnat stänga alla sjukhus utom två, ett norr och ett söder om stan. Dessa två skulle ta hand om de som är i behov av akut vård, medan alla andra hade fått vänta. Då hade det märkts, då hade folk förstått vad dessa moderna Florence Nightingale-kopior betyder.

2008/05/27

"PINOCHET, MÖRDARE!"


På min arbetsplats jobbar jag med antal charmerande tjejer med rötterna från Chile. När jag är ute efter att provocera och retas brukar jag påtala att deras f.d. president, Augusto Pinochet, faktiskt räddade Chile undan kommunismen... Det brukar vara sådär lagom populärt, även om de också förstår att det är bevis på min något sjuka humor att säga så. Självklart tycker jag inte att det är OK när militären avsätter en demokratiskt vald president med våld och startar en våg av terror mot alla oliktänkande.

Under min resa till Falklandsöarna i mars så besökte jag även Chile och Santiago. Att med egna ögon se platsen där Allende stupade, Monedapalatset, kändes nästan overkligt. Chile av i dag är en välfungerande demokrati med Latinamerikas högsta levnadsstandard. I de kvarter av Santiago där jag rörde mig och bodde, Las Condes, Vitacura och Providencia, var levnadsstandarden precis lika god som i Stockholm. Santiago var en stad där jag mötte framtidstro, stolthet och vänlighet...

Precis lika ofta mötte jag faktiskt folk som tyckte att just det jag skojar om med mina kollegor, att Pinochet faktiskt räddade landet. Salvador Allendes kärvänliga förhållande med bland annat Che Guevara skrämde många som inte delade världsrevolutionens ideologi... Eftersom jag gärna diskuterar politik och historia så kom dessa frågor upp på baren eller puben. Mitt intryck är att man är splittrade i sin syn på historien i Chile, även om de "Pinochet-fientliga" var i en hyfsat stor majoritet...

Nu gör den nya demokratin upp med den gamla diktaturen. Gott så... Gamla torterare, militärer och poliser ansvariga för ett enormt lidande under Juntans tid ställs nu till ansvar för sina handlingar. Jag hoppas bara att demokratin i Chile är så stark och välfungerande att man orkar med denna uppgörelse med sitt förflutna utan att för den skull splittra landet i två fraktioner. Två fraktioner som defintivt läser sin historiebok med lite olika ögon...

2008/05/26

PRIORITERINGAR I SKATTERIKET SVERIGE...


Förra veckan var jag på en fantastisk kurs som handlande om donation och transplantion av organ. En mycket bra och gedigen kurs som gav mig helt nya infallsvinklar, och berörde mig djupt. Speciellt rörande var det när jag lyssnade till Oddvar och Eva-Britt Gabrielsen, föräldrar till Marcus... När de redogjorde för det trauma det innebar att förlora sin 29 åriga son genom ett överfall vid Kungsgatan 4B i centrala Stockholm år 2005 fick jag bita ihop för att inte börja gråta hysteriskt. Denna Marcus Gabrielsen donerade 6 av sina unga, friska organ till andra behövande människor, och gav dessa ett nytt liv att leva. Två fantastiska människor som i all sin vishet delade med sig av sin sorg, sina grubblerier och sitt fantastiska förhållningssätt till sina medmänniskor gav mig ett minne för livet.

Precis lika berörd av vad Oddvar och Eva-Britt berättade om det meningslösa våldet blev jag av deras beskrivningar av vad som skedde i tingsrätt och hovrätt. Tre gärningsmän som i båda domstolarna satt och flinade de sörjande föräldrarna i ansiktet, betedde sig repektlöst mot allt och alla, och som i Tingsrätten lyckades komma undan med en dömd till 1 års fängelse och 2 friade. Tack och lov skärpte hovrätten straffet för alla tre till 4 års fängelse... De kommer alltså ut nu till sommaren efter sedvanlig straffrabatt...

Och så kommer domen mot ägaren som har undanhållit skattepengar från sina somaliska förskolor i nordvästra Stockholm. Föga förvånande är att våra domstolar ser mer allvarligt på att man lurar staten på pengar än att man med berått mod slår ihjäl en av "statens" medborgare. Så är det i all sin absurditet tyvärr, pengar till staten har ett högre straffvärde än överfall på unga killar som leder till döden.

Jag har inga synpunkter på att man får 5 år i finkan för de brott som förskoleinnehavaren begått, speciellt om man kan visa att våra skattepengar gått till att förse extrema terroristgrupper i Somalia med ekonomiska medel att förödmjuka och förstöra för folk med. Det står ingenting om detta i domen dock, varför straffet enbart handlar om att man blåste moder Svea. Borde det inte vara självklart att man döms hårdare för våld mot den "lilla människan" än när man döms för ekonomiska svindlerier mot den "stora staten"? I mina ögon skall detta vara självklart, staten är satt att värna sina innevånare först och främst.

Att domen däremot sparkar undan benen för en verksamhet som i mångt och mycket motverkar integrationen och barnens rätt att utvecklas i en miljö utan religiösa bannor är helt ok. Bara för att vi har en valfrihet skall man inte uppenbart strunta i skollagen och alla andra normer. Samma regler skall gälla friskolan, den privata förskolan som de kommunala alternativen. Punkt!

ALTERNATIVET SOM SKRÄMMER...

Den röd-gröna röran börjar på allvar formera sig för att försöka få väljarkåren att gå på att man är ett trovärdigt regeringsalternativ 2010. Vad jag tycker om trovärdigheten har väl framgått med all tydlighet i mina tidigare inlägg… Men om nu Svensson vill se ett skifte i majoritetsförhållandena efter det riksdagsvalet skulle jag vilja gå händelserna i förväg och publicera den fullständiga och sanna listan över hur ministären Sahlin kommer att se ut.

Statsminister: Mona Sahlin (S)
Utrikesminister: Lars Ohly (V)
Finansminister: Yvonne Ruwaida (MP)
Försvarsminister: Lars Ångström (MP)
Utbildningsminister: Gustaf Fridolin (MP)
Minister med ansvar för HBT-frågor och djurhållning: Jens Orback (S)
Justitieminister: Bosse Ringholm (S)
Integrations- och migrationsminister: Göran Johansson (S)
Arbetsmarknadsminister: Alice Åström (V)
Anti-Infrastruktur- och samhällsraseringsminister: Peter Eriksson (MP)
Kulturminister: Sven Wollter (KPML-r)
Miljöminister: Sven-Erik Österberg (S)
Jämställdhetsminister: Göran Persson (S)
Jordbruksminister: Kim Jong-Il (V)
Propagandaminister: Marita Ulvskog (S)
Näringsminister: Maria Wetterstrand (MP)
Socialminister: Thomas Bodström (S)

Som läsaren märker är alla tilltänkta utnämningar väl genomtänkta… Bäva månde Alliansen!

2008/05/25

HAR JAG MISSFÖRSTÅTT ALLT?


Enligt SvD så spenderar kvinnan av i dag mer och mer pengar på underkläder, underkläder som man i artikeln beskriver som ej synliga...
Men hallå! Syns dom inte hemma när man tar av sig de skrymmande och obehagliga kläder som skymmer de underkläder som är en sådan ockulär fröjd! Själv uppskattar jag när motparten är välklädd även under sina synliga paltor, och det får det som man som man är mest fokuserad på att bli än mer njutbart.

Jag är relativt, eller har iallafall varit, rätt enkelspårig när det gäller julklappar, födelsedagspresenter eller vardagsgåvor. Det har varit ofta så att jag vandrat likt en drägglande zombie på varuhusens underklädesavdelningar i min jakt på något som förvisso är en gåva till partnern, men som ger mig stor glädje likväl...

Gubbsjuk, sexistisk, äcklig... Ni kan ge mig vilket epitet som helst, jag instämmer! Kunde bara inte låta bli denna möjlighet att släppa fram den "riktiga" Fredrik i bloggen. Livet kan ju inte vara bättre en när man ser en tilltalande kvinna framför sig, med snygga trosor, snygg BH och Stay-Ups och med en något glansig blick... Vad jag bjuder kvinnan på? Jo, manligheten personifierad... Ölmage, skäggstubb, brynja och ett par vita boxershorts som är för små och har en fartrand därbak samt en uthållighet i sängen på ca 30 sekunder. Intresseanmälningar tas tacksamt emot på mail...

DAGS ATT OMPRÖVA VÅR TAKTIK?


Klang och jubel… Det är numera ett tragiskt faktum att vi svenskar haussar våra bidrag till schlagerfestivalen, för att sedan bryta ihop när fiaskot är där. Att få stryk av de lettiska piraterna och annan dynga producerad i Östeuropa måste väl rimligtvis lyfta denna diskussion om vårt deltagande igen. Det känns ju inte riktigt meningsfullt att ställa upp framöver, när till och med grannarna sviker i röstandet.

Sviker varandra gör ju däremot inte öststaterna, där grannsämja betyder mer än musikalisk kvalitet. Det här spektaklet har utvecklats till något helt absurt, och närmast tragikomiskt. Jag har alltid haft svårt för den orgie i värdelösa dängor, som har samma levnadstid som en trollslända, som denna festival faktiskt är. Att jag tittar är väl snarare ett exempel på att det finns en rätt stor dos av masochistiska drag i min personlighet…

Nu när The Ark och Charlotte fått oss svenskar att framstå som det musikaliska b-lag vi faktiskt inte är så är det dags att låta nästa års svenska uttagningar bli en freakshow av gigantiska mått. Öste
n med resten bör vara diskvalificerade för sin seriositet och sina djupa texter. Mitt förslag är att gräva upp Jokkmokks-Jocke ur tundran för att låta den balsamerade kroppen svänga hysteriskt med maskinell assistans till en techno-version av ”Gulli-Gullan”. Då kanske vi har chansen igen, chansen att få bjuda in bottenskrapet av Europas musikanter till Sverige igen…

PS. Rätt kul att alla länder utom ett visar vackra bilder från sina länder eller städer bakom den som meddelar rösterna. Moldavien däremot hade snott en fin bild på New York. Upplysta broar och höga skyskrapor i Chisinau? Nä... DS.

2008/05/24

DET BÄSTA JAG LÄST...


...förrutom mina egna bloggar, är i dag publicerat i Aftonbladet. För de som av ideologiska skäl vägrar befatta sig med denna tidning så rekommenderas att följa denna länk. Det handlar om Erica Lejonroos, min vän, terapeut och mentala coach och hennes kamp för upprättelse mot TV4.

Läs, njut av en sågning som heter duga och skänk en tanke till denna kvinna den 2 juni när det blir slutförhandling i tingsrätten.

TV4 sänder alltså inte bara skit, de snackar skit också...

JAG ÄR INTE ENSAM!

SvD:s Brännpunkt är alltsom oftast mycket läsvärd så också i dag. Överste Hugemark beskriver precis det jag känner när det gäller den syn vi i Sverige har på försvaret. Läs här, och förstå att vad som än händer i vår omvärld kommer vi vara för sent ute...

Att hotet från Ryssland idag är litet anser jag också, men varningstecknen börjar ju bli övertydliga. En starkt upprustad rysk militär, en återgång till den gamla sovjetretoriken och såväl militärt som politiskt tryck mot grannar ( läs Georgien och Estland ) som käftar emot...

Då sitter försvarsminister Tolgfors och hänvisar till den sämsta försvarsberedning som någonsin lagts fram, och blundar för hur snabbt omvärlden förändras. Inte många anade 1988 att Sovjetunionen skulle vara väck tre år senare, ingen anade 1933 att världen var på väg med stormsteg mot ett världskrig 6 år senare och ingen kunde 1988 ana att Kuwait 2 år senare skulle vara ett slagfält...

Vi kan inte skapa ett försvar som själv står emot ett anfall från ett återskapat Ryskt imperium, det kunde vi inte ens under det kalla kriget MEN vi kan återskapa en förmåga som gör att det kostar mer än det smakar att ge sig på oss eller någon av grannarna, som genom välutrustade och vältränade förband avskräcker andra från att bruka, eller hota oss med militära maktemedel, som utan att dränera hela statskassan kan byggas ut och som bygger på vad som faktiskt händer i vår omvärld och inte vad Anders Borg eller Sten Tolgfors hoppas skall hända.

Den dagen vi förstår att det är fara och färde, kommer det vara försent att börja bygga från grunden. Vi måste i allafall ha stommen klar...

HÄLSA vs HÄLSA


Man har tydligen undersökt John McCains fysiska hälsa inför en eventuell seger i presidentvalet till hösten. Helt klart är mannen vätränad och nästan frisk som en nötkärna, men hade någon förväntat sig något annan av en f.d stridspilot? Själv är jag 40 år, har en fysik som en 80-åring men en mental utvecklingsgrad som en 10-åring... Åldern säger alltså inte alltid sanningen.

Själv skulle jag vilja att man undersökte Hillary Clintons mentala hälsa, maken till dumdryg kvinna får man ju leta efter. Uppenbarligen förstår inte kvinnan när det är dags att lägga ned. Alla är ju på det klara med att Barack Obama slutligen kommer bli demokraternas kandidat, och det enda Hillary gör är ju att underminera presidentvalskampanjen för sin partikamrat. Varför håller hon på så här? Är hatet till Obama större än kärleken till sitt parti, eller föredrar hon rent av att McCain tar Vita Huset i besittning? Bilden ovan säger ju mer än 1000-tals ord...

Min egen åsikt är, precis som statsminister Reinfeldt, att det skulle vara spännande att se ett USA under ledning av Obama. Jag vet att jag konservativ, med Reagan som min största ikon bland USA:s presidenter men jag gillar samtidigt spänning. Tokmoderaten kallas jag ju inte för inte. Dessutom är Obama en av de bästa talare jag hört, nästan i klass med Carl Grufman faktiskt... ;-)

Presidentvalet kommer sålunda att bli en kamp mellan en frisk äldre herre och en frisk medelålders man. På läktaren kommer en bitter kärring med sviktande mental hälsa sitta och gnälla, och det är för en gångs skull inte Mona jag syftar...

2008/05/23

INGEN FANTASI, INGEN POLITIK, INGENTING ALLS!

Har man som undertecknad humor kan man ju tycka att det kan vara rätt kul om man driver med varandras kampanjer. Sossarna försöker vara underfundiga, samtidigt som man är kritiska. Det enda detta visar är att det gamla, förslöade arbetarpartiet inte har någonting alls att förtälja.

Man har ingen egen politik, man har inga egna argument, man har ingen egen fantasi... Säkert tror väl sosseriet i sin enfald att samhället blir mer rättvist:
-För att lågavlönades beskattas hårdare
-För att folk sysselsätts med AMS-åtgärder istället för ett arbete
-För att den med minsta skavank förtidspensioneras istället för att erbjudas omskolning eller en ny arbetsuppgift
-För att de svaga i skolan blir lidande av det kaos som sossarna skapat i våra klassrum
-För att folk inte skall få vara med och påverka sina egna liv utan ideologiska pekpinnar och politisk påverkan

Allt man har är en trött och patetisk ledning som inte ens 2 år efter valet har förmått förstå varför det gick så illa. Man gnäller, skäller och lierar sig med extremister men inte mycket ljud om egna visioner... Det enda vi kan vara säkra på är att återställarna kommer hagla över Svensson om olyckan är framme 2010 och bilden ovan blir sann.

VILKEN BONUS! TRE PUCKO PÅ KÖPET...


Tänk vad härligt, röstar man på sossarna kommer man indirekt rösta på en gammal stalinist eller två miljöfundementalistiska "extremister". Det är redan 2 år innan valet solklart vad valet 2010 kommer ett stå mellan, en väl samspelt allians eller en rödgrön röra där den enda gemensamma nämnarna är att begränsa den personliga valfriheten och beskatta Svensson hårdare.

Visst finns det trots allt ett visst hopp att miljöpartiet är på väg att inse ett samarbete vänsterut kommer innebära att man för all framtid kommer associeras med Ohlys extrema kommunism. Redan i dag är ju miljöpartiet starka nog att hitta ett antal punkter där samarbete med alliansen gynnar alla, t.ex den nya grundlagsutredningen och en ny migrationspolitik. Kanske skall man se Marita Ulvskogs löften om guld, gröna skogar och en koalition just i det perspektivet...

Förmodligen är den socialdemokratiska, f.d kommunisten, Ulvskog oroad över att Miljöpartiet har hittat nya "lekkamrater". Att sedan mp "nyktrat" till i såväl försvars- som EU-frågan underlättar väl för ett samarbete tyvärr. Men man är i de gröna leden djupt oeniga i dessa frågor. Det är ju ett faktum som innebär att ett ja till EU i dag inte är ett solklart ja för all framtid. Vad Ohly tycker vet vi, att Sverige tar initiativ att återskapa Comecon...

I Sundbyberg samarbetar och styr i dag dessa tre partier i "majoritet" och i strid mot ett solklart valresultat. Om detta samarbete på något sätt skall kunna ses som en föraning om hur en röd-grön koalition kommer fungera så borde miljöpartisterna vara djupt oroade. I Sundbyberg har man lagt sig platt, sviker alla sina ideal och agerar så extremt i sin roll som "nickedockor" att man är orolig för att huvudena till slut kommer lossna på den "persiska herrklubben" och Robert Ahl.

2008/05/22

NU ÄR DET FLER SOM VAKNAR UPP...

Äntligen, det finns ännu hopp... När nu till och med moderata riksdagsmän och andra företrädare inom alliansen verkar ha insett varthän försvaret av Sverige är på väg, och dessutom reagerar finns det hopp om bot och bättring.

För bara 3 timmar sedan var jag ute på hembesökskampanj i Ursvik, en av stadsdelarna i hemstaden Sundbyberg. Jag träffade många trevliga människor varav en var besviken på det parti jag representerar på grund av just hur man hanterar försvaret. Vad skulle jag säga? Skulle jag knipa käft och säga att vi moderater ändå är det mest försvarsvänliga partiet i riksdagen, eller skulle jag instämma i de åsikter som jag delar. Jag är ju principfast just i denna fråga, och erkände att även jag är orolig för försvaret och vägvalet vi har valt.

Den som inte lär av historien, och tar tillvara erfarenheter från tidigare generationer blir alltför ofta besvikna på denna oförmåga förr eller senare. Precis det som sker med vårt försvar i dag har hänt tidigare med välkänt resultat... På 20- och början av 30-talet slaktades vår försvarsförmåga, då freden var för evigt. År 1933 kom Hitler till makten, och 6 år senare brann Europa... Då tog det 6 år, idag räknar alla på försvarsdepartementet med ett oförändrat säkerhetspolitiskt läge 10 år framöver. Är jag ute och cyklar när jag påstår att förändringar sker snabbare i dag än på 30-talet? Den dag vi behöver återskapa försvarsförmågan kommer det vara för sent, det kommer finnas andra trängande behov i samhället och vi kommer återigen stå där med skägget i brevlådan. Naiva, patetiska och tvungna att återigen ge efter för andra länders viljor. Tack gode gud att fler verkar vakna...

2008/05/21

VI LEVER INTE I EN SKYDDAD VERKSTAD

Uppenbarligen är det dags för Sverige att vakna upp till den verklighet som faktiskt råder. Inte ens det toleranta konungariket förskonas från försök till att orsaka massdöd eller annan förödelse i den politisk-/religiösa extremismens namn.

Sverige har trots Palme- och Lindhmorden, Estonia-haveriet, Malexander, Göteborgskravaller och annat elände levt kvar i den naiva villfarelsen att vi lever i en trygg och oföränderlig värld. Det är dags att ändra lagarna så att polisen kan ta hjälp av militären i kampen mot verksamhet som är att betrakta som ett hot mot vår demokrati, samt att se till att militären kan ge denna hjälp.

Skulle någon i morgon få för sig att kapa ett flygplan och störta detta in i Kista Science Tower finns närmast tillgängliga JAS-plan med möjlighet att ingripa på Såtenäs, 40 mil från Stockholm. Med start och flygtid tar det ca 15 minuter att nå till huvudstaden... Då är det förmodligen försent. Det finns fler hotbilder där militären kan vara en nödvändig deltagare i skyddet, men i dag finns varken organisation, resurser eller lämplig basering för att hantera de problem som förr eller senare kommer uppstå. Vad gäller skyddet av våra kärnkraftverk vet jag inte hur detta ser ut i dag. De ligger dock i glesbygden, med långa avstånd till närmaste stora polisresurs ( Jag räknar inte Varberg, Oskarshamn eller Östhammar som speciellt välförsedda med poliser... ) varför jag ser problem att skydda dessa anläggningar på det sätt de förtjänar.

Jag hoppas att Sverige inser att hotbilden finns här med, att även vi kan drabbas och att vi planerar och anpassar oss för denna realitet. Eller skall vi likt det icke-existerande nationella försvaret stoppa huvudet i sanden och inte se faran förrän den är över oss...?

2008/05/20

LIVSFARLIG KULTUR


I min värld skall inte skattebetalaren tvingas avvara pengar till andra vuxnas fritidsintressen. Att gå på teater, museum eller varför inte den livsfarliga Operan skall självfallet bekostas av den intresserade. Själv besöker jag i princip bara Armémuseet och Polisditot skadad som jag är, och gärna med mina barn. Självklart skall jag betala för mig när jag finner detta intressant...

Hur skulle det kunna vara i annat fall? Skulle jag kunna få statsbidrag för att köpa dataspel, gå på en exotisk dansföreställning eller ta en promenad till Råsunda för att se på fotboll? Det är kultur även det, iallafall i mina ögon men inte tusan får jag några skattepengar för att subventionera detta.

Nu verkar ju Operan dessutom vara närmast livsfarlig, med havererad dekor i dag, och kungamord i går eller i viss närtid iallafall... Jag förstår om man vill öka besöksunderlaget med effektsökeri och spänning, men att orsaka kroppsskada är väl att gå för långt. Alla pengar staten i dag pumpar in i kulturen skulle vi kunna ge till en Försvarsmakt i fritt fall, en skola med problem, en sjukvård med lågavlönad personal eller ett rättsväsende utan resurser. Vad har Sverige som nation störst nytta av, soldater som skyddar vårt land och våra demokratiska värderingar, engagerade lärare, vårdpersonal som kan leva på lönen ELLER galna skådespelare som gapar och skriker så spottet stänker på publiken, obegripliga danser utförda av närmast krampande benrangel till människor iklädda genomskinnliga kroppsstrumpor eller en fotoutställning föreställande genitalier och perversioner på en sådan nivå att Hustler framstår som en barnbok. Jag vet vad jag prioriterar i allafall...

2008/05/19

U-BÅTSJAKT, EGNA ERFARENHETER FRÅN 80-TALET


Nu har FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut, kommit fram till att ett inspelat ljud från u-båtsjakten i Hårsfjärden hösten 1982 kom från en taxibåt. Än sen då...? Kommer bottenspår från en undervattenstraktor, är det en undervattensfrisör som klippt håll på utlagda u-båtsnät eller var det en gigantisk gråsäl som la av en riktig rökare utanför Mälsten efter minsprängningen?

Man måste vara enfaldig, naiv eller sinnesslö ifall man inte har klart för sig att våra vatten kränktes av främmande u-båtar under hela 80-talet, och med allra största sannolikhet under hela det "Kalla Kriget". Därmed inte sagt att jag enbart tror att det var Sovjetunionens undervattensfarkoster som kränkte oss. Nejdå, även NATO höll till i våra vatten. Under min värnplikt 1986 på KA4 i Göteborg så var det en västtysk u-båt som passerade rakt igenom Göteborgs skärgård i övervattensläge. Ett pinsamt misstag då kaptenen i sin förklaring sade sig tro att Sverige var med i NATO... Redan då var det alltså uppenbart att vår alliansfrihet var ifrågasatt och inte speciellt trovärdig. Nåväl, samma problem med trovärdighet medförde att även Ivan besökte oss frekvent.

Vad som i själva verket fanns i Stockholms södra skärgård hösten 1982 är jag inte säker på. U-båtar var det, och flera stycken i olika modeller. Det kan rent av ha varit så att båda Sovjetunionen och NATO var där samtidigt...

Under min tid som värnpliktig och officer fick jag vara med om minst ett dussin u-båtsjakter. Det finns solklara bevis för att Gotland ,där jag under senare delan av min värnplikt och som officer var baserad, med Klintehamn och Kappelshamn som speciellt utvalda "utflyktsmål" hade haft objudna gäster. I Kappelshamnsviken fann man att en mina saknades i en fast minering, och i minlinjen omedelbara närhet fanns samma bottenspår som senare hittats i Hårsfjärden och vid Mälsten. Det finns mycket, mycket mer att förtälja när eller om hemligstämplarna slutar gälla.

Det är inget annat än fria fantasier att tro att vi INTE har haft främmande u-båtar i våra vatten, och inte tvärtom. U-båt 137 var ett bra bevis, men det finns så många fler. Är du skeptisk, läs gärna här och dina tvivel kommer skingras...

VÄCK MED ALLIHOP!


Så har Punkt.SE gått i graven. Hoppas att det firas med tårta. Underbart är det iallafall i mina ögon, nu skall bara City och Metro väck också... Ja, jag vet att jag borde värna den fria företagsamheten och de jobb detta skapar men så icke i detta fallet. Tidningarna är undermåliga rent läsmässigt, skräpar ner och förvandlas till pappersmassa när det regnar på de på gatan slängda tidningarna.

Dessutom retar jag upp mig på de "Kolportörer" som allt som oftast kör upp dyngan i ansiktet på mig trots att jag tydligt visar att jag är ointresserad. Varför stå och försöka sprida något som finns i ett ställ 1-2 meter vid sidan av "Kolportören", där den intresserade själv kan ta ett exemplar och ögna igenom de icke så djuplodande texterna. Allt som oftast brukar jag ta en tidning ur stället bredvid "Kolportören" för att markera att det är av fri vilja jag väljer om jag vill läsa det han med milt våld försöker få mig att ta emot.

Det finns uppenbarligen en marknad för de andra två gratistidningarna trots allt och marknaden styr ju som bekant. Det är ju bra, eftersom det tydligen finns folk som uppskattar att läsa Bamse i nyhetstidningsformat. Själv tar jag bara tidningen i bland för att kunna hålla mig vaken på tåget hem. Har för övrigt upptäkt att City är en gratisvariant av Norrskensflamman. Så mycket osakligt skit de har skrivit om vårdval och än det ena än det andra är ju inget annat journalism när den är som sämst. Tafatta försök att verka viktig, ingen nyansering eller objektivitet... Gå gärna i graven alla tre, för Stockholms renhet och för läsarens rätt att få lite kvalitet.

2008/05/18

NÄR INTELLIGENSEN SÄGER TACK Å ADJÖ


Jag tillhör den skara som tycker att Leif GW Persson är en fantastisk person. Leif GW är underfundigt roligt, han är självgod, han är smart, han mummlar och gör sig bra på TV när han står och kliar sig i sitt välvårdade hår...

Anledningen att undertecknad tittar på Efterlyst på TV3 stavas just GW. Han lyfter detta program till oanade höjder med sina pricksäkra kommentarer och skarpsinta analyser. Just expertkommentatorna har ju alltid varit detta programs stora fördel. Vem kan glömma när Brynolf Wendt satte ögonen i en genom TV-rutan och gång på gång förordade att man skulle döma till lagens strängaste straff.

Nåväl, nu har GW tröttnat på Polisen och tänker ta sitt pick och pack och dra. Uppenbarligen känner han sig missförstådd, förbisedd och har tappat förtroendet för denna organisation. Själv undrar jag varför inte GW blev ny Rikspolischef? Hoppas bara att han fortsättningsvis står ut med att vistas i samma studio som en drös bildsköna kvinnliga polisaspiranter för att spela in Efterlyst...

2008/05/17

17 MAJ, LILLEBROR FIRAR NATIONALDAG


I dag är det 17 maj, norrmännens nationaldag. Inte nog med att man paraderar som galningar i hela det patetiska konungariket, hela Skansen kommer förpestas av norrbaggar med lusekoftor och sina fula flaggor. Att fira att man som ett så litet, värdelöst och ynkligt land är självständigt kan väl inte vara riktigt klokt. Det hade ju varit betydligt bättre för norrmännen om de hade fortsatt i union med den stora, starka grannen i öster. Då hade de inte behövt åka över gränsen för att ha råd med sprit, läsk, mat, godis och allt sånt som de knappt har råd med i sina egna butiker... Att vi i Sverige då hade kunnat njuta av olja och gastillgångar hör ju inte saken till.

Grattis Norge, grattis till ert välstånd, grattis till Er olja och gas, grattis till att Ni vet hur man firar sitt land och grattis till alla era vackra kvinnor. En av 10-poängarna på min arbetsplats är en otroligt söt norska från Bergen som gång på gång hindrar mig i mina ambitioner att hålla fast vid den bitterhet och det hat som jag har haft mot Norge. Men inte ens skönhet förslår långt mot min avundsjuka, och min långsinthet. Jag borde ju kunna förlåta nationen Norge för unionsupplösningen, men det bär mig emot... Men ett land där prinsessan kan tala med döda eller där man blir pank av att äta på McDonalds måste ju vara fantastiskt, eller hur?

Lite glad blir jag iallafall när jag läser att man till och med i så avlägsna länder som Nepal hyser samma känslor för Norge som undertecknad.


Ja, vi elsker dette landet...NOT !


PS. Sarkasmer och ironi är kännetecken för denna blogg. Ta därför ovanstående text för vad den är, ren och skär svensk avundsjuka när den är som värst... DS.

2008/05/16

NATTÅNGEST - PÅ JOBBET ISTÄLLET FÖR GARBO...


En dag då jag väntade på ett viktigt besked har passerat. Nu får jag sväva i ovisshet hela helgen till min stora förtvivlan. Dessutom ringde min fantastiska vän Erica och frågade om jag inte skulle följa med henne och ett antal undersköna kvinnor ut på Grand Garbo, ännu mer ångest... Jag jobbar nämligen, och att sjukskriva sig en fredagkväll för att gå ut och umgås med lite etyl i kroppen är ju lite lågt, för att inte tala om dyrt. En karensnatt går ju på över 1000 kronor.

Att gå ut på krogen är ju trevligt, speciellt nu när man har återfått en viss frihet. Själv går jag inte ut för att ragga upp ett tilltänkt offer av det motsatta könet, jag föredrar istället när vänskap utvecklas till något mer. Konservativ? Javisst är jag det, men det är också så att jag vet mina begränsingar i raggandets konst. Självsäkerheten som uppenbarligen tilltalar kvinnan lyser ju med sin extrema frånvaro, jag dansar som en berusad sjöelefant och är allmänt tafatt. Inte lätt att få någon intresserad då...

Sedan har jag ju inte läst boken "Spelet", som enligt ryktet skall få den mest patetiske man att hitta rätt på nattklubbens köttmarknad. Men därmed inte sagt att det inte är roligt att gå ut, det är det faktiskt. Man kan ju till exempel se hur en stackars tjej får engagera sig i något som närmast är att likna med avvärjningsstrid mot horder av adrenalinstinna och kåta karlar som bara skall ha ett dopp i grytan under natten. Det finns nuförtiden forskning som visar att raggandets konstform är praktiskt taget oförändrad sedan medeltiden. Denna forskning stärker mig i min bild av att en berusad, sexuellt frustrerad karl är det närmaste ett djur människan kommer...

DÅ FANNS DET EN HOTBILD, RYSSNÄS 1988.


Det har varit mycket försvar på min blogg ett tag, så även detta inlägg. Följande inlägg är dock en ögonblicksskildring från den fantastiska tid jag hade som kadett på KA3 i Fårösund under åren 1988-90. Dessa fantastiska år när hotbilden var solklar, när alla unga gossar fick den stora äran att tjäna fosterlandet och försvaret var ett försvar…

Redan under min högstadietid var jag solklar över mitt yrkesval, jag skulle bli officer. Värnplikten klarades av med bravur, jag trivdes som en fisk i vattnet… Efter ett år i det civila mörkret efter muck så påbörjades min officerskurs i Karlskrona i augusti 1988. Hela kursen var otroligt givande, som utvecklade mig enormt. Ett av mina starkaste minnen beskrivs nedan, en absurd händelse som än i dag kan få mig att börja asgarva.

Platsen var Ryssnäs, en karg udde som utgör Fårös sydöstra hörn. Här fanns under det kalla kriget ett batteri om 3 stycken fasta 7.5 cm KA-pjäser. Vi hade vinterutbildning, och hade fått till ett riktigt fint tältläger för vår pluton. Som kadett sov jag med beväringarna, i ett tält med 16 andra unga män. För en gångs skull var det en riktig vinter på Gotland, med blåst, snö och kyla. Detta medförde att eldposten hade en väldigt viktig uppgift, att elda på och se till att vi andra kunde sova gott i en behaglig värme. Det var ju nämligen så att vi hade en dubbelpost att bemanna, där befann man sig i 2-timmarspass och blev nedkyld…

Ett annat aber var ju maten. En del av soldaterna hade inte förstått vikten av att diska ur sina ”snuskburkar” ordentligt efter den s.k. maten. Chili con Carne med tarmbitar var en av äckligheterna som serverades… Speciellt en beväring blev riktigt dålig i magen. Vi hade byggt en riktigt fin fälttoalett där man satt på en stock och tömde sig i en grop med granris. Luktade inget, och restprodukterna frös fint. Att hitta dit på natten var inte det lättaste, då ficklampor var bannlysta. Denna natt kom inte beväringen ens i närheten av ”skitstocken”…

Jag vaknade hastigt av att någon fick bråttom ut ur tältet, det var killen med den bubblande magen. Eldposten så åt honom att ta det lugnt, för att sedan fråga vad fan han gjorde… Han hann nämligen bara precis utanför tältöppningen innan han var tvungen att dra ner sina fältbyxor och tömma tarmen. Precis utanför tältöppningen låg det alltså en rejäl pöl med löst tarminnehåll, diarré… Jag minns att jag hörde eldposten be honom att ta bort skiten. Det skulle han göra, men om 45 minuter när han skulle lösa av eldposten, nu behövde han sömn. På 45 minuter kan mycket hända, bland annat kan man råka ut för ett eldöverfall. Detta hände naturligtvis, och vad tror ni hände? Jo, förste man ut ur tältet i sin iver att komma till sin eldställning halkade i bajset, blev brun från midjan och neråt och började lukta avskyvärt. Mina beväringar började skratta högt men med min mest befallande befälsröst så fick jag dem att tystna och besätta eldställningarna…

Efter en kortare strid mot en B-styrka från bevakningsplutonen på KA3 så samlades vi vid tältet, och den nu väl kända bajspölen. Den ansvarige bajsaren fick skit från mig, från han som luktade allt annat än gott och alla andra som hade synpunkter på att lämna sitt avfall utanför tältet. Resten av veckan hade han ansvar för att sköta om fälttoaletten, ett arbete han skötte med bravur.

Det var då, på den goda tiden. Året var 1988, och ingen av oss kunde då ana att vår tilltänkta fiende skulle ha upplösts tre år senare. Så snabbt kan omvärlden förändras, och det därför jag ryser när jag ser vår försvarsminister stå och uttala sig i Rapport om att det i dag inte finns något hot från Ryssland. Nä, inte i dag eller i morgon men vad vet vi om nästa år eller tiden därefter. Det försvar vi skapar, eller rättar sagt raserar, idag kommer vara vårt försvar om 5-10 år. Hur världen ser ut då, det krävs det övernaturliga egenskaper för att veta. Nu kommer ÖB dessutom fråntas det ekonomiska ansvaret för "sin" organisation, jag tycker synd om karln faktiskt. Hade vi Sverige gjort som man borde, det vill säga analysera hotbilden, anpassa försvarets uppdrag efter denna hotbild och därefter ge de medel till försvaret som krävs för dessa uppgifter hade det inte varit några problem för Syrén. Problemet är ju att vi i Sverige gör tvärtom, vi tilldelar medel, som inte räcker för de uppdrag som finns, och tvingar hotbilden att anpassa sig efter den svenska statsbudgeten...

2008/05/15

ETT FALLFÄRDIGT FÖRSVAR...?


Så var torsdagen här, dagen då ÖB skulle lämna in sina förslag på besparingar till försvars-departementet. Det verkar som om ÖB nu kör ett "Chicken Race" mot försvarsminister Sten Tolgfors, för jag kan inte se hur någon med den minsta vilja att ha ett trovärdigt försvar kan köpa det förslag som nu lagts.

Redan i dag är vår nationella försvarsförmåga pinsamt låg, i princip vilande på hemvärnets förmåga. De förband som finns tillgängliga idag är av högsta kvalitet men alltför få för att trovärdigt kunna värna vårt territorium. Med dagens organisation finns dock möjligheten, om än med stora svårigheter, att anpassa kostymen efter vad som sker i vår omvärld. Den möjligheten avhänder vi oss ifall ÖB:s förslag får gehör. Ett avskaffat pliktverk i kombination med den kompetensflykt som blir resultatet av en ny flytt- och nedläggningscirkus leder ofrånkomligen till att vi kör in i en återvändsgränd utan möjlighet att vända.

Sedan skulle jag vilja träffa de politiker som i en förändrad omvärldssituation börjar skära i de sociala trygghetssystemen, skolan, omsorgen för att kunna skjuta till de resurser som ett uppgraderat försvar kommer kräva. Att vi redan i dag ser orosmoln på himlen österut bekymrar ju dessvärre ingen ansvarig än så länge. Med en kraftig upprustning, med en retorik mot sina grannar som påminner om det forna Sovjets, med parader och gränskränkningar är Ryssland med stormsteg på väg att återigen bli ett möjligt hot mot Sverige. Därmed inte sagt att det är det idag, men vad vet vi dag om situationen om 3,4 eller 5 år? Ingenting är svaret... Vill man se allt i svart kan man föreställa sig ett ryskt anfall på Georgien, ett större avståndstagande mot väst, en demokratisk utveckling som inte finns och en upprustning som borde få såväl Sverige som den nedrustade delen av NATO i Europa att darra litegrann.

Att då halvera vår redan usla försvarsförmåga är väl ändå inte rätt väg att gå, eller...?

...OCH NU KASTAR HAN STEN I GLASHUS OCKSÅ


Vaknar upp, trött och grinig. Sedan blir man ännu lite mer grinig när man upptäcker att Pajasen får massmedialt utrymme även denna morgon. Nu gnäller Thomas Bodström på att det saknas resurser i kampen mot den organiserade brottsligheten, och tar åt sig äran av de förslag som Beatrice Ask presenterar.

Men det må vara förslag som tidigare lanserats av sosseregeringar, men som i likhet med den ständigt utlovade tandvårdsreformen aldrig realiserats. Sålunda, och som vanligt från dessa företrädare, mycket snack men aldrig någon handling.

Skillnaden är ju att nuvarande regering levererar det man säger, det gäller såväl satsningar inom rättsväsendet som en välkommen tandvårdsreform. Att Pajasen under sin tid som justitieminister inte genomförde ett smack som gynnade svenskens bild av ett fungerande rättsväsende med fler poliser och trovärdiga straff bortser han helt ifrån. Är det detta som kallas selektivt minne...?

Ber läsaren observera kvinnan till höger på bilden, hon håller uppenbarligen för näsan... Så mycket skit snackar alltså karln att det till och med börjar lukta detsamma.

2008/05/14

MER PAJKASTNING AVISERATHan tror att han är snygg när han i själva verket ser ut som en kortklippt variant av Lemmy i Motörhead, han är populist, han är AIK-are, han är mediakåt, han är socialdemokrat, det är allas vår politiske pajas Thomas Bodström som har alla dessa jobsposter.


Nu har han inte synts i media, vare sig för sina taffata politiska utspel eller som inhoppare i FC Z så då måste ju Thomas hitta på något. En KU-anmälan sitter ju som en smäck, tänker Thomas och söker upp ett långsökt anmälningsfall där Beatrice Ask, denna oskyldiga och väna norrlänning, får klä skott för hans ambitioner att synas och höras hela tiden... Sakfrågan är så dum så den struntar jag i att kommentera annat än att det känns lite förmätet att ett tidigare statsråd i den socialdemokratiska ministären Persson försöker läxa upp någon om hur man sköter utnämningar.


Sedan har tydligen Mona babblat om att Fredrik måste värna landet mot lönedumpning och skydda kollektivavtalen under vår ordförandetid i EU.

Men se, det tycker inte lilla jag. Den största fördelen med hela EU-projektet är just den fria rörligheten för människor, varor och tjänster. Det är dessa grundpelare i EU som skall värnas av vår statsminister.

NU LÄCKER DET FRISKT...


Försvaret kommer vara i fokus för ett antal dagar framöver. ÖB Syrén skall under måndagen ha informerat sina underlydande chefer om det väntade stålbadet... I mångt och mycket framkommer att det mardrömsscenario som tidigare nämnts besannas ifall dessa förslag får gehör hos regering och riksdag.

Eftersom vi under morgondagen kommer få svart på vitt om varthän vårt försvar är på väg så kommer detta inlägg bara vara en reflektion över de mest absurda delarna i SvD:s artikel.

Att börja en flyttcirkus igen är ett effektivt sätt att återigen släppa i från sig kompetens, och erfarenheter. Jag lider med de människor som i dag sliter i sitt dagliga värv för att vi skall ha något som liknar ett försvar och som närmast dagligen får sina kängor av såväl ÖB som den politiska ledningen. Det är absurt, detta är en av samhällets huvuduppgifter som i dag missköts så till den milda grad att omvärlden bara står där och skakar på huvudet...

För 37 miljarder borde vi kunna ha ett trovärdigt försvar, varför får vi inte det. En återigen halverad armé, ett halverat flygvapen, stora besparingar inom marinen är det som blir resultatet ifall ryktena stämmer. Snart kan vi lika gärna lägga ner... är det månne målet?

Mer följer naturligtvis i morgon.

2008/05/13

MORGONMÖTE MED MINISTERN


I dag har jag haft vägarna förbi Sveriges Riksdag... Efter en trevlig morgon med sympatiskt sällskap lotsades jag av min goda vän Erica till ett frukostmöte för Bloggare med Per Schlingman och allas vår migrationsminister Tobias Billström. Det var dags att få lite information om hur alliansregeringen nu förädlar och utvecklar landets tidigare eftersatta migrationspolitik. Mycket bra och mycket genomtänkta var de tankar, visioner och förslag som så förtjänstfullt verbaliserades av Billström...

Själv ser jag en stor utmaning framför alla de partier som de facto värnar människovärdet att "mota Olle i grind". Om man som tidigare blundar för att såväl migration och integration under det tidigare styret varit tabu-belagda diskussionsämnen, och dessutom misskötta, så kommer vi ofrånkomligen ha ett nytt parti i Riksdagen efter 2010. Dessa Sverigedemokrater som utger sig för att säga det folk tycker har en grovt snedvriden syn på hur man löser våra samhällsproblem.

Genom att som Tobias, och resten av regeringen förresten, arbeta för att ta bort trösklarna in i vårt svenska samhälle och arbetsliv kommer vi slå undan benen för den "Neanderthal"-retorik som hörs från SD. Ett annat plus är ju att även Miljöpartiet förstår vad som krävs i denna fråga, heder åt de Gröna i denna fråga!

Det är inte de som på grund av ett eller annat skäl sökt sig till vårt land som skall straffas för att de tidigare Socialdemokratiska regeringarna har misskött sitt jobb när det gäller att slussa in folk i vårt land. Det är inte den enskilde flyktingens fel att han eller hon sätts på förläggning i väntan på att ens ärende handläggs, och under tiden pacificeras av ett land som inte förmår att tillvarata dessa människors kunskaper och färdigheter. Det är tur att förändringens vindar blåser över landet...

PS. Läs gärna mer om den nya politiken här. DS.

KAN MAN LITA PÅ NÅGON?


Midnatt har passerats, och jag kan skriva ytterligare en blogg innan sänggående. Det finns ett antal små artiklar på SvD som jag vill ta upp lite sådär i förbifarten. Det handlar om sjukhus, regeringsalternativ och så detta uttjatade försvar...

Jag börjar med Södertälje sjukhus, länets sydligaste akutsjukhus och platsen för den bästa förlossningsavdelningen jag besökt! Jag har ändå en viss vana då jag är far till fyra grabbar, så jag skulle nästan kunna titulera mig expert på området. Nu skriker oppositionsrådet Ingela Nylund-Watz som en galning när alliansen kommer bolagisera och ge fler entreprenörer än Landstinget tillträde till detta sjukhus. Hon kan skrika bäst hon vill, den lilla "gaphalsen"...

Den minnesgode kommer förhoppningsvis ihåg att samma kvinna stred hårt för att lägga ner just detta sjukhus som akutsjukhus tillsammans med Norrtälje sjukhus under förevarande mandatperiod. I vanliga fall brukar kommunalrådet strida för sitt sjukhus men även Anders Lago var med på noterna och tyckte att Södertälje skulle klara sig bra ändå. Sjukhuset skulle väck, bort och bli en förstärkt vårdcentral utan operationsverksamhet, utan intensivvård och utan denna förträffliga förlossning. Det den så bildsköna Catharina Elmsäter-Swärd nu gör är att se till Södertäljeborna kommer ha sitt sjukhus lika välfungerande som idag, om inte bättre, även i framtiden. Vad Nylund-Watz vill med detsamma, och hur hycklerskan ser ut är ni härmed påminda om...

Miljöpartiet sticker ut igen, och markerar avstånd mot sina tilltänkta samarbetspartners. Förslaget är väl helt ok i mina ögon Vill man prioritera att jobba lite mindre för att vara med barnen, så låt gå. Föräldrarna vet ju allt som oftast vad som är bäst för de små liven... Rätt likt vårdnadsbidraget i mina ögon. Det som annars sticker ut är ju stalinisten Ohlys genomtänkta inlägg om att förslaget "urholkar den gemensamt finansierade förskolan". Jaha, när blev den gemensamt finansierade förskolan viktigare än familjens val för sina barn? Prioriteringen är solklar för Lasse, föräldrarna vet inte vad som är bäst för barnen, som alla ska stöpas i samma form.

Försvaret igen då, denna nationella tragedi eller skall man kalla det fars... Nu vill ÖB skära ner Armén till en så liten styrka att vi inte kommer ha någon, minimal trovärdighet kvar överhuvudtaget. Att Sverige med sina 9.000.000 innevånare kommer ha en armé på krigsfot bestående av 12 bataljoner om ca 9.000 man... Vi är nu nere på såna nivåer att Estland med en försvarsbudget om lite drygt 1 miljard har större militär råstyrka än Sverige med en försvarsbudget på 37 miljarder. Visst saknar Estland flygvapen, men med vår halveringstid på försvarsförmåga är vi strax där...
Mer följer på torsdag när ÖB Syrén avslöjar mardrömmen i sina fulla drag.

2008/05/12

TROVÄRDIGT JOBBSKAPANDE


Samtidigt som Mona maler monotont om hur Socialdemokraterna skall omstrukturera sin jobbpolitik tillsammans med sossarnas motsvarighet till Hulken vid sin sida, Sven-Erik Österberg, så kommer en brasklapp i deras ansikte...

Svenskt näringsliv, denna opartiska och alltid så sanningssägande organisation, har genom ett gediget arbete fått fram vilka kommuner som är mest företagarvänliga. Det kan ju knappast vara en överraskning att företagarvänlighet i detta fall är synonymt med styrt av alliansen... Vår fina grannstad Solna toppar, grattis! Kommunsammanslagning, snälla... Därefter följer Vellinge, Danderyd, Nacka, Lidingö, Sollentuna, Täby... knappast Socialdemokratins starkaste fästen.

Jag har fått för mig att det är företag som går bra och som expanderar som nyanställer och minskar utanförskapet, eller är jag indoktrinerad? Därför kan man lätt dra slutssatsen att det är alliansen som gör skillnad i kampen mot utanförskapet, inte sossarna. Sedan betyder det faktiskt nästan ingenting vad de står och försöker tuta i folk på Norra Latin denna dag. Det finns helt enkelt ingen trovärdighet kvar efter 12 år vid makten med ett magert resultat...

APROPÅ DE NAKNA KUSTJÄGARNA...


...så är det väl tur att det fanns en regementschef som såg varthän vårt försvar är på väg. Snart kommer vi knappt ha uniformer till våra soldater. En anmärkning har jag dock: Varför skjuter dom med granatgevär? Med den slakt av vår försvarsförmåga som väntar hade en gigantisk pansarvärnspilbåge av skånsk bok varit ett mer realistiskt vapen att öva med.

Ett annat tänk kan ju annars ha varit att just dessa soldater nu används i Afrika, i Tchad, och där är det ju varmt... Bristen på ökenuniformer kan ju måhända göra att man istället för att skylta med den svenska, gröna uniformen i en öken föredrar att strida naturell med enbart penisfodral m/90 eller stridsbikini m/58 och sin nya, fina hjälm. Då får man ju en fin solbränna, och flyter perfekt in i det lokala modet, ja iallafall männen...

Eftersom vi på torsdag får veta vad som väntar Försvarsmakten när det gäller nedskärningar kan vi försvarsvänner bara ge oss till tåls. Själv är jag nervös, och jag brukar bearbeta min nervositet med humor därav detta inlägg. Mer försvar på torsdag sålunda...

POPULISM, BARA REN OCH SKÄR POPULISM


Jaha, dags att gnälla på sossar igen. Nu skall tydligen Sven-Erik och Luciano lansera en SIFO-undersökning där det framgår att den "nyprofilerade" socialdemokratiska jobbpolitiken har folkets stöd. Det konstiga är ju att detta bara är gammal skåpmat, som dammas av och får nya namn... Allt detta är den gamla hederliga socialdemokratiska politiken i ny förpackning som syftar till att få folk att fastna i utanförskapets bojor.

I andra undersökningar har jag läst att väljaren anser att alliansen är dom som är mest trovärdiga när det gäller att skapa nya, riktiga arbeten. Dessutom finns det en hel del statistik som visar att det gör skillnad mellan en allianspolitik och en vänsterpolitik för jobbskapande. Att förtidspensionera horder av folk som vill försörja sig själva var ju ett socialdemokratiskt signum för att med kosmetiska medel försköna statistiken.

Och så SIFO... Man kan ju ställa frågor på olika sätt för att få önskat resultat. Detta synes vara ett solklart fall där uppdragsgivaren formulerat frågor för att få sig själv att framstå i bättre dager. Med rätt frågor skulle nog SIFO få fram att det var Polen som startade andra världskriget eller att Burma är en demokrati...
Skulle det vara så att folk redan förträngt vad sosseriet gjorde för att skapa arbeten och minska utanförskapet under de 12 åren som man hade maten är det synd om Sverige, ty då är vi snart där igen... En politik där Alla ska med in i återvändsgränden!

2008/05/11

HUR KAN DET BLI SÅ FEL?


Denna vackra söndagskväll i maj tillbringade jag på Råsunda med tre av mina söner. Tillsammans njöt vi av en synnerligen välspelad match mellan AIK och Malmö FF. Till sönernas stora glädje slutade det efter rätt många om och några men med en välförtjänt seger för AIK.


Hela situationen är närmast absurd, att jag har tre söner som håller på "Gnaget"... Själv är jag Hammarbyare och deras mor är fanatisk Djurgårdare, och ändå har vi fått tre killar som inom kort kommer göra debut på "Norra Stå". Jag vet inte hur det blivit så illa, men det är ju uppenbart att farbror Johans åsikter betyder mer än det mor och far försöker trumma in i de små liven. Fattas väl bara att dom blir Vänsterpartister också...!

Äldsta sonen Oscar har av farfar fått ett säsongskort som gäller för delar av familjen, och det nyttjar vi flitigt. Eftersom de allt som oftast behöver sällskap behöver alltså jag, som har sympatierna på Södermalm, sitta med dessa gapande mini-huliganer och höra hur de högt och ljudligt sjunger med i de värsta ramsorna som ekar från Black Army. Emil, min näst äldste, har en röst som kan väcka döda och är dessutom galen när det gäller sport. Hans reaktioner när Ortiz straff missades idag skulle behöva analyseras av någon på PBU... Lucas, 6 år och bildmotiv ovan, njöt av skådespelet lugnt och stillsamt. Han var lite trött, det märktes på kommentaren när slutsignalen ljöd: "Vann AIK pappa?".
Det värsta av allt är att jag tycker det är kul att se AIK nuförtiden. Jag gillar faktiskt Rikard Norling skarpt, i mina ögon den tränare som brinner mest för sitt lag och dess supportrar. Är jag månne på väg att indoktrineras av "Vi ser hur solen stiger över Råsunda..."? Är jag vek i min värderingsgrund, kan jag rent av bli gnagare eller, gud förbjude, socialist?

IBLAND FUNKAR PISKA BÄTTRE ÄN MOROT


Folkpartiet har lagt fram ett synnerligen begåvat förslag som jag hoppas att vår regering tar till sig och inför omedelbart. Förslaget handlar om att bötfälla de landsting som inte klarar av att leva upp till vårdgarantin.

Medborgarens rätt till rätt vård i rätt tid är något som alltid har legat oss borgare varmt om hjärtat. Det är därför inte konstigt att praktiskt taget alla de landsting som av ett eller annat skäl har svårt att leva upp till de krav man borde kunna ställa på vårdgivaren är styrda av politiker med en annan färg än alliansens kulör.

Om nu inte landstingen klarar av att ge medborgarna den vård som har rätt till enligt vårdgarantin så måste man uppenbarligen ta till piskan ifall inte moroten har haft den önskade effekten. Själv tycker jag att landstingen borde helt väck, att sjukvården tas över av staten som huvudman för att därigenom se till att alla medborgare får en vård av samma kvalitet oavsett var man bor i landet. Landstingen är idag bara enorma byråkratiska apparater som dränerar skattebetalarna på pengar som inte går till vård, utan till byråkrati och hemslöjdssatsningar...

2008/05/10

BETYG - JAG SÄRBEHANDLADES NEGATIVT!


I Aftonbladet kan man läsa om hur lärare sätter högre betyg av antingen ren snällhet mot skötsamma elever, eller för att skolan skall framstå som bättre än vad den är när det gäller studieresultat.


Själv är jag ju ivrig betygsförespråkare, som vill att vi inför ett betyg i ordning och uppförande för att därigenom komma tillrätta med de ordningsproblem som råder lite här och där i dagens svenska skola. Dessutom tycker jag att det är lämpligt att man redan i sexan får betyg för att då kunna fånga upp de lever som är på väg att hamna snett...

Själv har jag alltid upplevt mina betyg som rättvisa, förutom i gymnasiet. Eftersom jag var en riktig slöhög som visste att jag ville bli yrkesofficer valde jag den bekväma 2-åriga Sociala linjen. Jag hade överlag bra lärare, bland annat en finsk kvinna vid namn Marja Ranta som var en utsökt pedagog. Dock drog jag en nitlott när det gäller klassföreståndare, låt oss kalla honom "Torbjörn". Denna inbitne VPK:are hade jag i samhällskunskap, historia och socialkunskap, tre av mina starkaste ämnen...

Vid den tiden var jag ju redan känd som en konservativ moderat, och jag hade ofta synpunkter på hur "Torbjörn" resonerade på sina lektioner. Kanske var jag på gränsen till obstinat man när skulden för alla världens problem lades på USA eller regeringen Fälldin kunde jag ju inte knipa käft. På alla prov gick det jättebra, jag hade i princip alltid 95% rätt eller mer. Men när det var dags för betyg fick jag alltid 3:or av "Torbjörn". Argumentet var att jag var för inaktiv på lektionerna, vilket alla mina klasskamrater ställde sig frågande inför. Jag upplevde det snarare så att det var så att mina kunskaper motsvarade en 5:a medan min ideologi var i paritet med en 1:a i "Torbjörns" ögon, och då blev det en 3:a...

Självklart ifrågasatte jag hans omdöme, och hans värdering av mig utan att få något annat än ett hånflin i ansiktet från den skäggiga kommunisten. Mjäkig som jag var lade jag ner utan att gå vidare, eftersom alla andra lärare trots allt såg min potential och gav mig de betyg jag förtjänade. Jag har dock inte glömt, inte förlåtit och är som alltid lika bitter mot de som behandlar mig orättvist. Träffas vi på krogen eller i bingolokalen bör du akta Dig "Torbjörn"...

PÅ SEMESTER MED "KLANTONSSONS"


Snart är det sommar och semester. En tid på året de flesta längtar efter med välbehag i blicken. Av någon outgrundlig anledning så brukar de semestrar som jag tar mig för haverera på ett eller annat sätt, varför jag närmar mig semestern med rädsla och fruktan i mina fuktiga ögon...

Man formas ju under sin uppväxt, och det finns åtskilliga katastrofer som förmodligen har satt sina spår i mitt psyke när det gäller just resor med familjen. Jag växte upp med två småbröder och två socialistiska föräldrar. De var mitt sällskap på allehanda resor av varierande fiaskograd. Förlåt mig mor och far, jag vet att ni säkert gjorde ert bästa men avtrycken sitter ju där och i ett led att bearbeta skriver jag om detta... Det är ju inte för inte som vår familj gått under benämningen "Klantonsson".

En av mina första minnen rör en resa till Kolmården. Jag kan väl ha varit 6-7 år, min minsta bror var iallafall liten, och vi åkte dit tillsammans med farmor och farfar. Vi började med att strosa omkring inne på djurparken, utan incidenter vad jag minns, för att avsluta med en tur genom safariparken i vår något undermåliga Volvo-245. På den tiden betalade man per bil, och eftersom vi var snåla tryckte vi in oss 4 vuxna och 3 barn i denna Volvo.

Det var en otroligt varm dag, och vi svettades ymnigt allihopa. Vi rullade i sakta mak förbi alla djur, och när vi nådde lejonen hände något. Eftersom fläkten gick för högtryck, farten var låg och ingen hade kollat hur mycket kylarvätska som fanns i kylaren så började bilen koka. Där satt vi bland lejonen, och kunde inte öppna något fönster då de såg hur aptitretande vi såg ut. Jag har nog aldrig varit mer lik föda i konserverad form än just då...

Paniken tilltog allteftersom tiden gick och tempraturen i bilen steg. Farmor grät, mamma och pappa skrek åt varandra, farfar antog en röd nyans jag aldrig sett förut men vi barn tyckte nog det var spännande, om än något hett. Pappa tutade hysteriskt i ett försök att få hjälp, och efter ungefär en halvtimme kom en bärgare med en lustig bil till vår assistans. Längst fram på bilen hade han en stor kudde, och han puttade oss i säkerhet utanför stängslet. Väl utanför släppte den värsta chocken för de vuxna, tanterna grät likt gråterskor, far stängde av helt och fyllde kylaren med vatten och farfar vankade av och an rätt lik en av de strutsar vi sett tidigare på dagen...

Resan hem till Gnesta var tyst, ingen pratade i onödan. Detta var mitt första semestertrauma, men det skulle följa många, många fler... Platser som Sälen, Harwich, Fuerteventura finns för alltid där i mitt minne. Mer om dessa när jag behöver slänga in lite personliga inlägg på Bloggen, håll utkik!

2008/05/09

DEN POLITISKA PAJKASTNINGENS ARENAVisst kan det ibland vara lite småroligt som när Anders Björck bad den obstinata Carl Lidbom att veta hut, men allt som oftast är det bara smålöjligt och pinsamt. Så var fallet i dag när min namne Reinfeldt, tillika statsminister skulle höras om Schenströms fylla och utförsäljning av statliga bolag.

Man tycker närmast synd om de personer som ställs inför KU. I "panelen" sitter ett antal politiker som allt som oftast är misslyckade och bittra människor som ingen annars lägger märke till. Då syftar jag självfallet på Berit Andnor och Morgan Johansson, och inte min partivän Per Bill som ett antal väktare av någon outgrundlig anledning lade märke till på Stadsgården för några år sedan...

Själv tycker jag det underbart att Morgan Johanssons blogg har ungefär en femtedel så många läsare som min egen, detta trots att jag är obetydlig lokalpolitiker och han ett f.d. statsråd. Så intressanta personer satt och styrde med Göran P. Självgod och tävlingsinriktad? Jag...?

Andnor och Johansson, dessa f.d statsråd i ministären Persson som inte lämnat några avtryck efter sig efter sin tid som departementschefer sitter alltså och försöker framstå som fullfjädrade jurister... Ursäkta mig, men det blir ju bara löjligt och pinsamt. Precis lika pinsamt som det alltid har varit i KU. Sätt in riksdagsmän med juridisk bakgrund i KU så blir det kanske lite ordning på frågeställningar och frågeställare...

Därmed inte sagt att det Ulrika Schenström gjorde var acceptabelt, ICKE ! som den gode Percy Nilegård hade sagt. Hon har ju dock tagit konsekvenserna av sitt handlande, till skillnad från sin företrädare Lars Danielsson som satt kvar på sin plats och nu gömmer sig på UD trots att allt pekar på att vi ännu inte fått veta sanningen om vad karln gjorde när han borde samordnat insatserna för att hjälpa de som drabbats av Tsunamin.