2010/03/02

BLOGGDEBATT: ATT PISSA PÅ VISSA

Bild snällt utlånad av Grandmaster Peder. Tack och bock, Stupstock!


Ny vecka, lite tid att skriva bloggar men när Kent Persson slänger ut ytterligare en brandfackla med Örebro som ursprung så är det ju min förbannade skyldighet att skriva något. Denna gång ville den allsmäktige Kent att bloggosfären skulle suga tag i frågan om ungdomsarbetslösheten, och det om något är ju en fråga som är jobbig att hitta en snabb och snäll lösning på.

Förra veckans bloggdebatt handlade om det så kallade RUT-avdraget, de hushållsnära tjänsternas subventionering med skattepengar, och den frågan lever kvar i mediabrus och bloggosfär. I min värld handlar också de hushållsnära tjänsterna om just ett hyfsat bra grepp för att låta unga komma in i arbetslivet. Och för att inte sosseriets NetRoots-riddare skall börja gapa om att "Tokmoderaten vill att alla arbetslösa ungdomar skall städa hemma hos adeln!" så vill jag försöka förklara mitt resonemang.

De ungdomar som har svårast att ta sig in i arbetslivet är de som haft jobbigt i skolan, skolkat och varit allmänt trötta på att befinna sig inom utbildningsväsendets väggar och tak. Med undermåliga betyg, med en syn på tillvaron där allt skall serveras med silversked fastnar man dessvärre i utanförskapets bojor - utan hopp, utan framtidstro, utan möjlighet att konkurrera med de som har rutin och som kan visa upp papper på sin förträfflighet. De ungdomar som inte har läst vidare, som inte brunnit för att hålla lärandets låga levande är de som har jobbigast att hitta ett arbete när tiderna är som svårast.

Tiderna är svåra nu, det kan man inte sopa under mattan ens när det är valår och tiderna är speciellt svåra för de efter år efter år bannlysta från arbetandets gemenskap utvecklat en säregen dygnsrytm och blivit närmast apatiska. Tiderna är svåra, men det är politikens uppgift att göra det lättare för de som står längst ifrån en sysselsättning att komma in och känna sig behövd igen.

Att då börja arbeta med hushållsnära tjänster kan ju vara en bra start, att hitta glöden och se att skillnaden mellan bidrag och lön faktiskt gör skillnad. Man lär sig att komma i tid till ett arbete, man lär sig ta ansvar och man får faktiskt in en fot i arbetslivet. Man får referenser och kan gå vidare, och bryter en destruktiv livslinje.

Det är här skillnaden är tydlig mellan de två politiska alternativen finns i höstens val, mellan en Allians som tycker att alla jobb är bra jobb, där lön alltid är bättre än a-kassa eller bidrag och en koalition av gnällspikar som rangordnar jobb och anser att vissa yrken är synonymt med slaveri. Ta bort RUT-avdraget, och ungdomarna har cirka 10.000 andra med yrkeserfarenhet att konkurerra med på anställningsintervjuer och rekryteringsmässor.

Att sänka trösklar, underlätta och hitta de möjligheterna som finns att bryta sig in på arbetsmarknaden är A och O i mina ögon. För det är ju så att när tiderna är som svårast som de som saknar erfarenhet eller "rätt" utbildning får det som svårast att ta sig fram. Sosseriets lösning är att se till att det blir dyrare att anställa ungdomar för arbetsgivaren - rätt väg? Nä... Och när nu Ohly fått igenom sin vilja och sett till att Stockholms-sossarna får en uppförsbacke i stil med Väggen på Hundfjället så kan man ju fråga sig på vilket sätt ett avvecklat RUT-avdrag gynnar de som står längst ifrån ett arbete. Är det rätt väg? Nä...

Tydligt är att man från de grönröda pissar på de över 10.000 människor som har sin försörjning i de hushållsnära tjänsterna. Ett jobb i den branschen betyder ingenting, absolut ingenting alls om du jämför med en som bygger bilar ingen vill köpa. Och jämför man med ett likadant arbete som de hushållsnära tjänsterna men som är helt finansierat av skattepengar så är ju skillnaden milsvid i de rödgröna ögonen... Och när en yrkesman lägger golv hemma hos någon är detta så mycket mer ett riktigt arbete än när en yrkeskvinna eller en yrkesman ser till att golvet mår bra.

Man gör skillnad på folk och folk, yrken och yrken. De rödgröna politikerna har svalt Ohlys bete, och uttalar nu med en samfälld stämma att de skall bestämma hur just du prioriterar ditt liv. De säger sig vilja stå för allas lika värde, men det de säger antyder något helt annat...


Länkar/media: SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, DN1, DN2, AB

5 kommentarer:

Henrik sa...

Kan du vidarebefordra till dina kollegor att "RUT-avdrag" inte alls bara är för rika. Med avdraget kostar det 1400kr/mån att få en normalstor villa städad två gånger varje månad. 1400kr per månad är ingenting! Knappast något som endast "gynnar" höginkomsttagare. Varför attackerade inte Reinfeldt Mona med det??

Kent K. sa...

Intressant det här, en ny rapport som Almega säger sig tagit fram tillsammans med SCB visar det här: Nästan tre fjärdedelar - 71 procent - av de som utnyttjar Rut-avdraget är låg- eller medelinkomsttagare. Det visar nya siffror från SCB och Almega. Under 2008 beviljades 92.465 personer skattereduktion för hushållsnära tjänster. 24,2 procent av dessa var låginkomsttagare och 46,6 procent medelinkomsstagare. Höginkomsttagarna utgör dock en procentuellt lägre del av befolkningen, vilket betyder att de därmed får en högre representationen i förhållande till andra grupper. Statistiken gäller fördelningen för inkomståret 2008. Det var innan den nya fakturamodellen infördes och skattelättnaden fortfarande kom först med deklarationen. Spridningen bland befolkningen tror Lindberg har ökat ännu mer sedan dess. -Jag tror att det framförallt är bland barnfamiljer det ökar, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega. Det ligger enligt Almega bakom den missvisande bild av att det framförallt skulle vara höginkomsttagare som köpte hushållsnära tjänster.”

Här en ren SCB rapport för samma år: Pressmeddelande från SCB 2010-02-11 09:30 Nr 2010:27 Skatter och taxerade inkomster 2008: Hushållsnära tjänster ökade i popularitet 92 000 personer fick skattereduktion för hushållsnära tjänster 2008. Det är dubbelt så många som 2007. Det totala beloppet som skatterna reducerades med ökade ännu mer, från 120 miljoner till 440 miljoner kronor. Ökningen förklaras till stor del av att möjligheten till skattereduktion infördes den 1 juli 2007 och således gällt halva år 2007 och hela 2008. Det är mycket ovanligt med hushållsnära tjänster bland personer med låg inkomst. Halva befolkningen (20 år och äldre) hade 2008 en årsinkomst under 200 000 kronor. Av dem var det endast 6 promille som hade denna skattereduktion. Bland de fem procent av befolkningen som hade över en halv miljon i årsinkomst var det däremot betydligt vanligare. Drygt sju procent av dem hade skattereduktion för hushållsnära tjänster. Det är stora skillnader mellan kommunerna. I kommuner med många höginkomsttagare är det betydligt större andel som har hushållsnära tjänster. I Danderyd var det 6,6 procent och i Lidingö 4,5 procent. I kommunerna Filipstad, Storuman och Åsele var det bara en promille som hade skattereduktion för hushållsnära tjänster 2008. Varför skiljer sig dessa rapporter på så många punkter? Eller är det Almega som ägnar sig åt en väldigt fri tolkning av resultatet? Är det här ännu ett försök att dribbla med siffror som Alliansen utvecklat till en konstart?

Kent K. sa...

Vi har en regering som pissar på sjuka och arbetslösa!

Mattias Lönnqvist sa...

Kent: rapporterna säger samma sak.

Om 50% har 200.000 (eller mindre) i årsinkomst och 0,6% (dvs 6 promille) av dessa hade hushållsnära tjänster så motsvarar det 0,50*0,006 = 0,003 eller 0,3% (3 promille) av den totala befolkningen.

Om 5% räknas som höginkomsttagare (över 0,5 miljoner) och 7% har avdraget så motsvarar detta 0,05*0,07 = 0,0035 eller 0,35 % (3,5 promille) av den totala befolkningen.

Till detta tillkommer medelinkomsttagarna (vilket i det här fallet då blir mer än 200.000 per år, men mindre än 500.000 per år) som SCB inte ger några siffror på, men som då gör att det är fler (i absoluta tal) låg- och medelinkomsttagare som använder avdraget än det är höginkomsttagare som gör det.

Så, om man bara kan räkna (vilket vänster brukar vara bedrövligt dåliga på) så inser man att båda skriver om samma siffror, men med olika vinkling på det, och att båda har rätt.

Henrik sa...

@ kent K. Nä vi har en regering som ser till att Sverige inte längre är Europas sjukaste fastän vi är Europas mest hälsosamma och lever längst.

Intressant är ju Ylva Johanssons kommentar i aftonbladet om att hon gör RUT-avdrag; "Det är en felprioritering att ge sådana som mig skatterabatt.” Men vad hon vet men inte säger är att RUT-avdraget är något man aktivt måste söka. Det sker inte automatiskt som jobbskatteavdraget. DET är hyckleri.