2009/08/18

DET BÖRJAR BRÄNNAS...


I september är det så dags igen, dags för en gigantisk militärövning i Östersjön, längs den finska gränsen och i såväl Kaliningrad-enklaven som delar av Vitryssland. Det är ryssen som övar, och som han gör det...

Antalet deltagande förband, soldater, fartyg och flygplan skulle utan problem räcka till för att slå Sveriges patetiska ursäkt till nationellt försvar på något dygn om man nu hade den viljan. Men det har man ju inte och därför finner varken FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut eller vårt Försvarsdepartement att det är oroväckande att i princip hela den ryska flottan av landstigningsfartyg, av luftlandsättningsförmåga och en stor del av attackflyget helt plötsligt dras samman i den Östersjö som Sverige gett upp åt piraterna att härja i.

Det den ryska krigsmakten övar är inga defensiva operationer, man övar landstigning, man övar luftlandsättning, våldsamma anfallsoperationer och samverkan mellan alla tre vapenslagen. I övningen finns ingenting som andas defensivt tänkande överhuvudtaget, utan allt är regisserat på ett sådant sätt att de små baltiska staterna, det pacifistiska Sverige och den regionala "stormakten" Finland skall veta vem man har som granne. Ungefär som när Bandidos etablerar sig på någon ödegård på den svenska landsbygden och sedan hojjar ut för att hälsa på traktens näringsidkare.

Som vanligt står familjen Svensson unisont och drömmer om den eviga freden, om att allt är frid och fröjd och att den militära kraftsamlingen i vår del av världen inte innebär ett smack för det enda landet som av fri vilja, ja i alla fall politikernas fria vilja, gett upp alla ambitioner om att kunna försvara sig själv eller i samverkan med andra. När talesmannen från FOI vägrar se något alarmerande i skeendet eller när politruckerna på Jakobsgatan på sedvanligt maner stoppar huvudet i sanden och drömmer vidare, Sverige är sig likt.

Övningen ZAPAD 09 må vara aggressiv och offensiv till sin planläggning men enligt ryssen så är ändamålet för övningen defensivt. ZAPAD 09 går nämligen enligt ryska källor ut på att öva försvar av en gasledning. Det intressanta i detta resonemang är att man knappast försvarar en gasledning på havets botten med landstigande marininfanteri, flyganfall och luftlandsättning av tunga stridsfordon - om man nu inte läser in det som jag läser in i det hela... Var skall gasledningen gå? Jo, utanför Gotland, ett om möjligt ännu större militärt vakuum än fastlands-Sverige. Sålunda tycker jag mig i detta ryska resonemang och övningens utförande kunna utläsa att den ryska Östersjöflottan avser planera att försvara gasledningen från ett territorium som ligger i gasledningens närhet som man inte har under sin kontroll - läs: Gotland, delar av Finland, Bornholm och baltstaterna.

Men förmodligen oroar detta vår regering föga, för vi skall ju när tiden är rätt skicka över 14(!) stridvagnar utan besättningar eller understöd till vår strategiskt viktiga ö. Dessutom stod ju den klärvoajanta försvarsministern i Almedalan för två år sedan och såg den eviga freden i vitögat när han på sossevis började svammla om att använda försvaret som budgetregulator ha med. Nu har vi hundra hemvärnsgubbar och inom några år kanske 14 stridsvagnar utan personal i trakterna av Almedalen, det är Sveriges bidrag till gutarnas försvar. Undra på att en gute blir rörd till tårar när man talar om det hjätemodiga bonduppbådets ensamma kamp mot övermakten vid Ajmunds bro och utanför ringmuren i Visby. Och om det är vidrigt hur fosterlandet sviker gutarnas rätt att leva tryggt, så är det ju bara marginellt bättre på fastlandet - där ihåligheten i försvarsförmågan också är så upprörande att kräkreflexen är på väg att triggas igång.

Lite mer om Arctic Sea, ett annat rysk mysterium. Genom min vapendragare och spökskrivare Högerspöket har jag från maktens innersta kärna fått höra oroväckande nyheter som om de stämmer visar att Rysslands stabilitet och pålitlighet i allra högsta grad kan ifrågasättas. Hela den här cirkusen med kapning utanför Sverige av ett gäng baltiska gangsters och en möjlig uppföljning utanför Portugal är så fruktansvärt konstig. Det handlar ju om ett timmerfartyg, med en last som faktiskt inte är värd så ohyggligt mycket pengar. Varför använder då den ryska militären sig av fartyg i massor, med spaningsflyg och detta med en reaktionstid som får den ryska inmarschen i Georgien förra sommaren att framstå som saktfärdig. Frågorna man bör ställa sig vare sig man är konspirationsteoretiker eller inte är vad som fanns i lastrummen när båten lämnade Kaliningrad för den finska staden Jakobstad och allt finskt timmer? Fanns där något som föranledde den ryska reaktionen, fanns där något som inte borde finnas där, antingen med den ryska statens medverkan eller något som en fattig rysk officer ville kränga?

Man kan också fråga sig varför den finska strålskyddsmyndigheten satte stopp för Jakobstads räddningstjänst när de ville prova sina radiak-mätare på piren där Arctic Sea låg? Och slutligen kan man fråga sig hur det ryska örlogsfartyget Ladny med sina slöa motorer kunde jaga ifatt Arctic Sea på bara några dagar när Arctic Sea gick lika fort som Ladny? Den ryska jakten måste ha börjat långt tidigare än vad som är känt, och i så fall varför? På 10 dagar så hann Ladny med ett hastighetsövertag med 0.8 knop per timme ifatt Arctic Sea. Kapningen av Arctic Sea är en gåta, en gåta som vi aldrig lär få något vettigt svar på - så brukar det vara när det sovjetiska hemlighetsmakeriet vaknar till liv i ryssen igen...

Länkar: DN, SvD1, SvD2, AB, Expr

3 kommentarer:

D S sa...

Intressant att ZAPAD 09 kan anväändas som argument för att yrka på ökade försvarsanslag för att skydda Gotland mot en eventuell invasion.

Det finns et betydligt enklare sett. Förbjud gasledningen, den har inget som helst positivt att tillföra till Europa, förutom garanterandet av ett Ryskt statligt monopol på Europas energimarknad. Vilket skulle göra mer skada än nytta.

Vad gäller eventuellt krigs hot mot staten sverige så är det i det närmaste obefintligt vad gäller från ryskt håll. Däremot så ligger baltstaterna kanske sämre till, och kan råka ut för en "incident" som den i Gerogien. Vilket skulle påverka den svenska samhällsstrukturen och ekonomin fatalt. Där ligger det stora hotet.

Tokmoderaten sa...

Självklart skall gasledningen stoppas Daniel, och balterna kan tacka sin lyckliga stjärna att de redan hunnit in i NATO - annars hade de nog redan haft samma status som Georgien av idag.

Niklas Thidevall sa...

Snällman - problemet är ju hur vi ska förbjuda.. Tror kanske det är Merkel som får gripa in i så fall.