2009/10/23

KAMPEN NÄRMAR SIG SLUTET


(För tidigare blogginlägg i denna fråga, var god titta här och här. Det kan vara klokt att läsa för att få hela bilden av den valkampanj som nu äger rum.)

En vecka återstår att den demokratiska process som pågår i denna bloggs högerspalt och som har som mål att till regeringen presentera en lämplig landshövding till vårt nya län, länet Mazar-e-Sharif med Balkh. En vecka återstår och spänningen är närmast olidlig, undertecknad och Gudrun Schyman ligger närmast sida vid sida, två futtiga röster skiljer oss åt och det är uppenbart så att det hela inte kommer att avgöras förrän den generösa sångerskan Sarah Dawn Finer sjunger sista textraden av "Du gamla, du Fria" på fotbollsstadion i Mazar-e-Sharif.

Dessutom så har jag har rykten om att Ibrahim Baylan och Gudrun Schymann har för avsikt att ingå i ett valtekniskt samarbete där Ibbes röster kommer stötta Gudrun, och när jag frågat Bengt Westerberg ifall han som motdrag vill ansluta sig till mina ambitioner så blir svaret att han "hellre ser Ian Wachtmeister som ny hövding i det där nya länet än en galning som Tokmoderaten!"...

För att säkra segern så måste jag uppenbarligen lyfta ett antal frågor om vad jag som landshövding i Mazar-e-Sharif vill genomföra så snart jag satt min fot i det nya Sverige som nu avses skapas i den bergiga provinsen som en gång var en del av Afghanistan.

- Jag kommer inte vila förrän det har införts ett förbud mot att använda dubbdäck på Usama bin Laden Avenue. Mängden av skadliga partiklar i luften runt denna gata är extremt stor, och skördar fler liv än amerikanska bomber eller granateld från talibanerna.

- Det är min ambition att snarast reformera skolorna i det nya länet för att harmonisera bättre med hur skolorna i de andra länen fungerar. Genuspedagogik införs i förskoleklasserna och en väl balanserad och informativ sexualundervisning med en genusneutral grundsyn påbörjas redan i årskurs 4.

- Fritidsgårdreform sjösätts De rotlösa, understimulerade afghanska ungdomarna har ju ingenting annat att göra på fritiden än att skjuta ner helikoptrar eller spränga fjärrstyrda minor. Detta beteendemönster borde man kunna råda bot på ett fritids i varje kvarter eller by.

- Könsneutral äktenskapslagstiftning införs så snart det är möjligt.

- En närpolisreform genomdrivs. Behovet av dialogpoliser och preventiv brottsbekämpning synes oändligt i ett län där många av talibanerna inte har förstått att det är brottsligt att vara just taliban. Polisen i Mazar-e-Sharif hamnar under länskommunikationscentralen i Stockholm och med den där snygga länspolismästaren som högsta höns.

- En kvoterad föräldraförsäkring utformas där såväl far som moder delar solidariskt på bördan tills dess barnet fyller 30 år.

- En utomhuspool byggs med tempererat vatten och ett fint hopptorn.

Med dessa grandiösa ambitioner hoppas jag ta udden av Gudrun Schymans arbete som syftar till att utmåla mig som en mansgris som ingenting har att göra i Mazar-e-Sharif.

Jag ser behoven, jag identifierar problemen och hittar lösningen på hur vi svenskar kan göra vårt nya län till en plats där framåtanda och positivism är grundstenarna i det nya samhällsbygget. Lägg din röst på mig, Mazar-e-Sharif behöver mig lika mycket som jag behöver den hyfsade lönen och det väl tilltagna traktamentet...

Länkar: SvD1, SvD2, SvD3

1 kommentar:

nNick sa...

"Usama bin Laden " skrivs med "O"

=>Osama Bin Laden.