2010/12/01

GÅR MONA I FÄNGELSE, UTAN ATT PASSERA GÅ?


Någon jurist är jag definitivt inte, långt därifrån. Men jag är precis lika lite analfabet som jag är jurist, så att läsa i lagboken är faktiskt inga problem. Det finns några paragrafer jag skulle vilja ta upp så här i spåren av Wikileaks avslöjanden om Mona Sahlins och Urban Ahlins träffar med den amerikanske ambassadören i det iskalla Sverige...

19 kap. Om brott mot rikets säkerhet

4 § Svensk medborgare, som utan tillstånd av regeringen eller den regeringen bemyndigat låter bruka sig såsom ombud för främmande makt i diplomatisk angelägenhet som rör riket, så ock envar, som i föregiven egenskap av behörigt ombud inlåter sig i underhandling om sådan angelägenhet med någon som företräder främmande makts intresse, dömes för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt till fängelse i högst två år eller, om riket var i krig, högst fyra år. (1976:509).

13 § Den som av främmande makt eller från utlandet av någon som handlar för att gå främmande makt tillhanda tar emot pengar eller annan egendom för att genom utgivande eller spridande av skrifter eller på annat sätt påverka den allmänna meningen i en fråga som gäller någon av grunderna för rikets statsskick eller i någon angelägenhet som har betydelse för rikets säkerhet och som det ankommer på riksdagen eller regeringen att besluta om, döms för tagande av utländskt understöd till fängelse i högst två år. Lag (1981:1165).

Filosoferar man lite kring den 4 § så kan man ju undra med vilka föresatser som Mona Sahlin och Urban Ahlin satte sig ner på den amerikanska ambassaden för att diskutera svensk utrikespolitik. Att det var utan tillstånd av regeringen som Mona och Urban försökte sälja in en rödgrön utrikespolitik till USA-imperialisterna borde väl vara ställt bortom allt rimligt tvivel. Regeringen skulle väl aldrig någonsin få för sig att ge sitt medgivande till att låta SAP få hjälp med sitt PR av USA, inbillar jag mig iallafall...

Går man vidare med tankearbetet om PR-hjälpen så är det förvisso inte de pengar eller annan egendom som nämns i 13 § - men ändå väldigt värdefullt för ett parti i motvind som behöver all hjälp de kan få för att få någon form av vindpust i ryggen. Att det sedan handlar om angelägenheter som rör rikets säkerhet är väl ingen hemlighet, trots att det rör en svensk insats i det avlägsna Aghanistan.

Oavsett hur man väljer att tolka lagtexten så har Mona Sahlin och Urban Ahlin skrinnat ut på extremt hal is i och med sitt agerande i den här frågan Det tyder på ett vidrigt dåligt omdöme när man som oppositionens oomstridde statsministerkandidat och en möjlig utrikesminister låter främmande makt, i detta fall USA, vara med och utforma regeringsalternativets utrikespolitik mot lite PR-hjälp i en svår tid.

Det handlar om en socialdemokrati som gång efter annan har förbannat USA-imperialisterna för jänkarnas inblandning i andra så kallade demokratiska val, samma sossar som nu inte drar sig för att låta samma nation vara med i den svenska valrörelsen som PR-apparat. Omdömeslöst är ett rätt lindrigt ord för det som framkommer i flodvågen av läckor från Wikileaks om just SAP:s möten med främmande makt, utan regeringens tillstånd i frågor som faktiskt rör rikets säkerhet...

Frågorna hopar sig, vilka andra ambassader har fått påhälsning av firma Sahlin/Ahlin för att prata utländsk stöd till ett sargat men i de egna ögonen alltjämt statsbärande partiet. Har Mona pratat med den schweiziska ambassadören för att få stödleveranser av Toblerone? Vilka uppoffringar fick Mona göra till den norska ambassadören, staten och kompisen Stoltenberg för att få nya fräscha valarbetare från Arbeiderpartiet lagom till valspurten? Har Mona och Urban besökt den ryska ambassaden på Gjörwellsgatan och vad har de spånat om där i så fall?

Frågorna är långt fler än svaren - och avser Mona att härda ut i sin roll som politiskt dödkött till låtsaspartiledare till vecka 12 anno 2011 så är det bäst att hon börjar berätta vad hon egentligen har gjort och med vilka hon gjorde det. Julian Assange har visat att Mona kunde dansa med djävulen, frågan är nu vilka fler hon och Urban Ahlin lekte Let's Dance med. Det kanske man titta närmare på när man förhoppningsvis startar en förundersökning mot de två dansande sossarna...

Jag älskar USA, landets matkultur och utrikespolitik, deras mer seriösa herrtidningar som Playboy och Penthouse men trots det så vill jag inte att USA skall få vara med och påverka våra val, vår utrikespolitik, vår demokrati och vårt politiska system. Det har nog aldrig någonsin hänt förut, och det lär nog aldrig någonsin inträffa i framtiden - men idag står jag och Lars Ohly hyfsat enade när vi betraktar en socialdemokrati av vindflöjlar och hycklare. Att inte låta sig äcklas av dagens socialdemokrati är inte svårt, det är omöjligt...

Länkar: SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, DN, AB1, AB2, AB3, Expr1, Expr2
Bloggar: Röda Berget, Böhlmark, Westerholm, Soilander

4 kommentarer:

Patrick sa...

Som moderat tycker jag ditt inlägg är pinsamt, raljerande tycker jag vi kan lämna till Sverigedemokraterna och diverse vänsterpartister.

moderat_tok sa...

Jag antar att Carl Bildt får göra Mona sällskap i finkan dömd utifrån samma paragrafer.
Efter alla års rännande i Pentagon och överläggningar med amerikaner i alla möjliga sammanhang tycker jag att den förädaren borde buras in.

Tokmoderaten sa...

Patrick,
Nu blev jag lite ledsen i ögat. Tycker inte att jag raljerar, beskriver verkligheten snarare...

J sa...

Seriöst är ju ditt påpekande inte, i alla fall! Att ledaren för det största opositionspartiet pratar med ambasadören för en vänligt sinnad nation kan ju knappast vara uprörande i sig. Och att det skulle röra sig om brott mot din paragraf fyra är riktigt löjligt! Har du läst vad ambasadören skrev? För det först var hon naturligtvis inte represant eller mellanhand för Sverige, utan där just som representant för det största opositionspartiet. För det andra sa hon ju precis samma saker som hon sa offentligt vid den här tidpunkten, och tidigare. Att få det till brott mot rikets säkerhet är synnerligen märkligt och riktigt ohederligt.