2010/09/06

TOKOMETERN, DEN 6 SEPTEMBER


Om exakt två veckor lär man väl ha rejält ont i skallen efter att antingen ha firat valsegern på ett hejdlöst sätt eller dränkt sina sorger efter en valförlust på samma hejdlösa sätt. Mindre än två veckor återstår alltså till den där dagen, valdagen, som varit i fokus sedan nyårsdagen.

Valåret 2010 har varit ett omvälvande år, med stora förändringar i opinionen där små, små, icke säkerställda förändringar till slut växt sig så stora att inte ens particykloperna på motståndarsidan borde kunna se trender som man inte vill se eller acceptera. Till skillnad från opinionen har förändringarna på Tokometern varit rätt så modesta sedan starten i maj - och idag lägger jag in ytterligare några siffror i redovisningen. Jag lägger till den plats som bloggen hade när Tokometern såg sitt ljus, och hur stor förändringen varit sedan starten - plus eller minus. Detta är en engångsservice, bara här, bara nu...

Så varsågoda, den sista Tokometern innan valet. Siffrorna i parantes står för placeringarna på Knuff-listan, Politometerns lista samt Bloggportalens lista. Siffra 1 efter parantes visar placeringen i ursprungs-Tokometern den 19 maj. * betyder samma totalpoäng, högsta placering på någon lista avgör inbördes rankning...

1 (1) Peter Andersson, s. (2-5-2=9) 2 +1
2 (2) Alliansfritt Sverige, s. (3-7-1=11) 1 -1
3 (3) Kent Persson, m. (1-11-4=16) 3 +-0
4 (4) Marys Moderata Karameller, m. (8-9-9=26) 5 +1
5 (6) Kulturbloggen, s. (16-8-9=33) 4 -1
6 (5) Johan Westerholm, s. (11-12-12=35) 6 +-0
7 (7) Peter Högberg, s. (12-18-7=37) 11 +4
8 (8) Per Ankersjö, c. (6-20-16=42) 7 -1
9 (11) Tokmoderaten, m. (10-32-5=47)* 15 +6
10 (9) Röda Berget, s. (15-24-8=47)* 9 -1
11 (12) Magnus Andersson, c. (17-17-13=47)* 8 -3
12 (10) Jinge, v. (40-3-14=57) 13 +1
13 (14) S-buzz, s. (30-15-18=63) 12 -1
14 (15) Kristian Krassman, s. (20-28-17=65) 14 +-0
15 (16) HBT-sossen, s. (25-27-22=74) 16 +1
16 (ny) Klamberg, fp. (21-21-40=82) 10 -6
17 (18) Storstad, s. (23-51-10=84) Ny
18 (17) Peace, Love and Capitalism, c. (33-39-26=98) 20 +2
19 (20) Amanda Brihed, fp. (27-47-28=102) Ny
20 (19) Per Altenberg, fp. (29-56-19=104) Ny

...och som ännu en lite starkare initiativsstärkande spark i röven på bloggkollegan Böhlmark, se hur nära du fortsätter att vara!

21 (21) Thomas Böhlmark, m. (37-55-15=107) Ny

Förändringarna på dagens lista är små, på gränsen till att kunna klara det som anses vara statistiskt säkerställt. Förändringarna på listan sedan starten är lite större, där några stjärnbloggare ökar dramatiskt - en blåing med hår, en röding utan hår - men där jag av ren ödmjukhet låter er själva se vilka dessa kan vara...

Mark Klamberg har rasat på grund av barnafödande i familjen, men är nu tillbaka och ökar igen. Sedan starten har några bloggar försvunnit från Tokometern - Seved Monke, Claes Krantz och Erik Laakso.

Nu är det valrörelse, nu får Tokometern vila till veckan efter valet och fokus istället ligga på att kasta latrin över en allt mer desperat motståndare. Tills dess, kör så det ryker på den arenan som är den politiska bloggosfären - det kommer jag att göra...