2011/04/12

SPRETANDE OPINIONER, SPRETANDE POLITIK...?


Löpsedeln från igår var skräckinjagande för en opinionsundersökningsonanist som undertecknad. Aftonbladet målade upp den mörkaste bilden av verkligheten med en fåningt leende Juholt, den kroniskt bekymrade statsministern till texten "Juholt redan förbi Reinfeldt". Det var igår, då ett opinionsinstitut och i det fallet United Minds, berättade icke-nyheten att ett tidigare ledarlöst parti med sin nya ledare hade lite vind i seglen. Det var igår, men när man i dag konfronteras med Demoskops siffror så blir jag mer splittrad än vad jag varit på länge...

För där United Minds och Aftonbladet jublar åt Juholts "triumf" samtidigt som man klappar sig för knäna åt en nedgång för Reinfeldts moderater på 3% så säger Demoskop i en undersökning som skall publiceras i Expressen att Reinfeldts moderater ökar med 3.8%. Två institut frågar, och svaren pendlar från en känsla av att helvetets värme slår emot dig versus en försmak av paradisets alla fröjder - och ingen kan veta vilken bild som stämmer. Antingen är Juholt förbi, eller så är Reinfeldt större än vad han någonsin varit. Helt plötsligt känns det som om om det här med opinionsundersökningar blev totalt ointressant eftersom man tydligen inte ens kan se en tillstymmelse till trend längre.

Den här morgonen berättar även regeringen om morgondagens VÅP, och då menar jag inte Mauds tilltänkta efterträdare utan om Vårpropositionen. Det handlar om att Alliansregeringen säger det som den måste säga när man skall förverkliga det rätt intetsägande valmanifestets löften och det handlar om sådana självklarheter som jag naturligtvis inte kan kritisera.

Ett femte jobbskatteavdrag väntar - och det är ju alltid bra när löntagarna fär lite mer i plånboken. Sänkta skatter är en del av den yttersta frihetsreformen, där staten lämnar ifrån sig ännu lite mer makt över medborgarnas pengar till samma medborgare. Därför är det femte jobbskatteavdraget bra, trots att det i grunden kommer att vara för lite pengar för att göra så mycket skillnad som jag vill se. Men trots allt - Bravo!

Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster väntar, och frågan är väl hur innovativt det känns? Visst, om det blir billigare att gå på krogen eller att at en lunch så kommer det i förlängningen medföra lite fler restaurangbesök för de som redan går ut för att äta och kanske även att de som tidigare inte har haft råd att ute någon gång kan få den möjligheten. Men vet vi att det blir billigare för konsumenten? Är det inte så att man utan vara alldeles för konspiratorisk kan se hur branschen istället sina marginaler? Det är upp till oss konsumenter att hålla koll, att bojkotta de som inte sänker sina priser och att gynna de som förstår regeringens intentioner. Det kommer krävas stenkoll, och jag lovar att hålla koll på "Donken", Burger King och Max...

Att regeringen sedan kommer driva en politik för fler i arbete, för ett "robust finansiellt system", för ett högklassigt utbildningssystem och en välfärd med hög kvalitet samtidigt som fokus kommer att ligga på hållbar tillväxt i hela Sverige är inte kontroversiellt över huvudtaget. Det finns ingen konfliktyta i målen mellan de politiska alternativen i Sverige om man skall vara ärlig. Skillnaderna ligger i hur man vill skapa fler jobb och vilka jobb man vill skapa. Skillnaden ligger i hur man ser på ett högklassigt utbildningssystem, om det finns plats för alternativ och friskolor eller inte. Skillanden handlar om hur man ser på välfärden, om valfrihet och om kärnverksamheter versus annat trams. Skillnaden ligger i vad man menar med hållbar tillväxt i hela landet, där förmåga att växa själv ställs mot att hållas under armarna av en starkare stat. Målen är desamma, det är vägarna till målen som tar tar olika riktningar.

Det som regeringen säger i VÅP:en är alltså sådant som jag kan skriva under på och stå bakom, men jag vill ha ett mer gediget förädlingsarbete av Föregångslandet framöver. Problemet är att jag vill ha mer av visioner, mer av ett förädlande av det föregångsland som vi alla vill att Sverige skall bli. Det är med visioner och tydliga mål man vinner val, så även 2014 när vi står mot något som Juholt kallar social demokrati...

Länkar: AB1, AB2, DN1, DN2, Expr1, Expr2, Expr3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4
Bloggar: Böhlmark, Röda Berget, Konservativa tankar,

Bilden 'lånad' från The Viktor Report

1 kommentar:

Bertil Törestad sa...

Jag vill kraftigt protestera mot att det inte skulle finnas konflikter mellan målen hos i olika alternativen i svensk politik.

I grunden har vi åtminstone två olika målbilder; en där individualiseringen har högsta prioritet med möjligheter för finansiella krafter att tjäna pengar på vård, skolgång mm.Den andra bilden är en samhällssolidaritet som bygger på allas insatser och på att resurser ska fördelas rättvist.

Rättvisa kan innebära mycket; Att alla berörda ska få lika mycket av någon resurs, oberoende av sin bakgrund i olika mening; hudfärg, kön, religion, insats etc., och dels att var och en skall få sig tilldelat i enlighet med sina insatser, ansträngningar, bemödanden etc.
Till sist kan begreppet rättvisa stå för att var och en ska få i enlighet med vad de har behov av.
En liten förenklad liknelse: Tillämpat på löner innebär sålunda rättvisa I månadslön, rättvisa II ackord och rättvisa III att personer ska få sina behov tillfredsställda med hjälp av lönen.
Det vore ju bra om politikerna talade om vilken rättvisa de talar om i varje enskilt fall.
Vad bör t.ex. en ”rättvis” lön eller skatt baseras på för synsätt?