2011/07/08

ALMEDALEN XI - ATT SKRIVA OM HISTORIEN...


Det var en orgie i självgodhet, där Juholt och bara han hade svaren på alla svåra frågor och där gränsen mellan ett parti och en stark ledare suddades bort och där ordet "jag" tjatades ut. Aldrig vi, bara jag och den påstådda folkrörelsen SAP och Juholt tycks nuförtiden vara en och samma sak. Allt detta på morgon-TV, allt detta inför de tittare som borde undra lite över vad som är på väg att hända med ett parti som säger sig kämpa mot toppstyrning...

Anders Kraft, TV4 i Almedalen lyfter frågan om att väldigt få har förtroende för Juholt som statsminister och att väldigt många har förtroende för den sittande statsministern, Fredrik Reinfeldt. Det är naturligt att det är så säger Juholt - som också har högt förtroende för statsministern som statsminister men inte för dennes politik. Det är helt naturligt att det är så, och Juholt säger att det var precis likadant när Göran Persson var en statsminister med högt förtroende och Reinfeldt en nybakad oppositionsledare med lågt förtroende.

Men var det så? Var år 2005 och 2006 onaturliga när det faktiskt var så att en regeringsoerfaren slyngel från Täby hade högre förtroendekapital hos väljarna än den sittande, grandiösa och erfarna statsministern Persson? För så var det Juholt - att trots att moderaterna som parti tappade stöd i alla andra opinionsundersökningar så sprang Reinfeldt förbi den ledare som Juholt trodde körde över oppositionsledaren på samma sätt som Reinfeldt nu kör över Juholt och som han alltid körde över Sahlin.

En sak man som poliitiker i förarsätet bör låta bli är att blunda när man är ute och försöker att hitta rätt vägar framåt. Det är det Juholt gör när han hittar på en egen historieskrivning som passar att använda som bortförklaring när det duger upp frågor som inte känns helt okej. Juholt är faktiskt bara en i raden av sosse-ledare som folk har mindre förtroende för än den politik som sosseriet driver. Med tanke på Juholts politiserande så lär kurvorna snart harmoniseras på den nivå där Juholts förtroendeskapital ligger idag. Det hände med Persson, det hände med Sahlin och det kommer att hända med Juholt - dagens huvudperson i Almedalen...

Länkar: SvD, DN, AB, Expr
Bloggar: Böhlmark, Kent

1 kommentar:

Boris sa...

Frågan är inte vad Juholt kan leverera utan om statsministern kan komma ur sin katatoniska mentalitet gentemot verkligheten. Som det ser ut nu så är inte han rätt person att hantera det rådande läget. Således får någon annan träda fram som kan, så har det alltid varit...