2008/02/05

DET SKRIVS BRA SAKER I AFTONBLADET

En tidning som vanligtvis inte har en positiv inställning till regeringens politik har faktiskt publicerat något riktigt bra. Huvudanledningen till att alliansen faktiskt lyckades med att vinna valet 2006 var en uttalad vision av hur vi i Sverige skulle kunna mobilisera samhällets alla resurser för att se till att folk som befann sig utanför arbetsmarknaden skulle få tillträde in igen. Sosse-regeringen gick till val med Göran Perssons ord om att arbetslösheten inte var något problem i Sverige, en bild som inte stämde så väl med väljarnas bild av samhället. Att folk dessutom var rätt less på Göran Persson gjorde inte saken lättare för de socialdemokratiska valarbetarna.Människor som på något sätt hade svårt att ta sig in i yrkeslivet fick antingen förtidspension eller någon annan åtgärd från AMS där målet enbart var att skönmåla statistiken, inte skapa verkliga jobb. Med den politik som regeringen nu för så har denna utveckling vänt till något bättre, nu ges människor som kan jobba möjlighet att återigen få möjlighet att försörja sig på egen hand. Dessutom kan varje individ som går från utanförskap till sysselsättning börja bidra till den gemensamma välfärden genom att man betalar skatt istället för att man lever på bidrag. Varför gnäller då Socialdemokratin då ? Är man rädd för att färre blir beroende av de nivåer i bidragssystemen man vill återställa ? Är man rädd för att väljarunderlaget därigenom minskar ? Är man rädd för att deras totalt obefintliga omprövning av den tidigare misslyckade arbetsmarknadspolitiken skall blottläggas ?

Med dagens opinionssiffror borde jag kanske knipa käft, men jag måste tro på folks förmåga att tänka och se skillnaderna... Att alla inte är nöjda med sänkta nivåer i bidragssystemet kan jag förstå, men man måste även förstå att det uppenbarligen behövdes en tydligare skillnad mellan att jobba och inte i plånboken. Samhället får aldrig ge upp för de som kan jobba, allt stöd behövs. Vi behöver vår befolkning i arbete om vår välfärd skall överleva "köttbergets" pensionering...

Nu har det varit mycket politik ett tag, nästa inägg skall bli mer personligt och humoristiskt. Jag lovar...

Inga kommentarer: