2008/02/04

BONUSSYSTEM I SJUKVÅRDEN

På Södersjukhuset reagerar ledningen på Landstingets nya policy som innebär att varje sjukhus får hantera plus och minus i sin budget efter egen förmåga. Tidigare har det varit så att sjukhus som gjort ett bra resultat har fått hjälpa de sjukhus ( läs KS... ) som inte klarar att hålla sin budget.
I och med det nya styret kommer alltså de sjukhus som håller budget, jobbar effektivt och patientsäkert att få behålla de ekonomiska medel som blir över om man kan minska kostnader och öka produktiviteten. Skulle Södersjukhuset klara detta utfaller en bonus, eller belöning till all personal oavsett titel bortsett ledningsgruppens medlemmar. Vill allt sig väl kan man få 4.800 kronor att sätta sprätt på, det är mycket pengar för den som jobbar i vårdsvängen...

Jättebra tycker jag ! Det ligger i linje med den ideologi jag förespråkar, man skall genom målmedvetet arbete kunna få lite extra även om man har sin inkomst från skattepengar. Nu är det förvisso så att alla är beroende av att alla på SöS gör sitt jobb. Varenda klinik måste hålla sig inom budgetram utan att för den skull "producera" ( gillar inte det ordet i vårdsammanhang faktiskt...) mindre vård. Om vi på Anestesi- och Intensiven gör ett plusresultat är det alltså ingen garanti för att några pengar rullar in, vi är beroende av de andra klinikernas arbete också. Solidaritet a la SöS...

Detta är väl en gyllene medelväg från sjukhusledningens sida. Helst hade jag sett att varje klinik fick arbeta lika självständigt som sjukhusen. Detta skulle innebära att kliniker som hushåller med skattebetalarnas pengar på ett föredömligt sätt också skulle belönas oavsett om grannkliniken inte lyckas lika bra. Hoppas vi kommer dit så småningom.
Vilka gnäller då ? Facket naturligtvis, vilka andra ? Allt som kan sporra folk är av ondo i fackets värld. "Lägg pengarna på löner istället...". Jaha, så lata jag skall få mer trots att jag slösar med matriel och tillbringar natten sovandes eller surfandes på datorn ? Nej, låt äntligen ekonomiska incitament bli en drivkraft även för vårdpersonal.

Inga kommentarer: