2008/02/18

DET KRAVLÖSA SVERIGE, DEL 2


Jan Björklund och Nyamko Sabuni kritiserar på DN Debatt utbildningen i svenska för de som kommer till vårt land av en eller annan anledning. Från min synvinkel är SFI, Svenska för invandrare, dåligt skött och på gränsen till oseriöst. Det hela framstår som en bild på hur utbildning skall bedrivas enligt den gamla socialdemokratiska modellen, slappt, inga krav och utan uppföljning.

Mina kontakter bland nysvenskarna är eniga i sina omdömen om SFI, ett ständigt återkommande ordval är "Slöseri på tid och värdelöst". Tragiskt, då just språket är en av de viktigaste fundament på vilken man bygger en välfungerande integration. Självklart måste även viljan finnas hos den som skall lära, och saknas den viljan kan ingen lärare i världen lyckas med sin uppgift. Förmågan att kommunicera över de kulturella gränserna är livsnödvändigt, precis som kunskaper i svenska är en förutsättning får att komma in i arbetslivet och skapa sig en egen försörjningsbas. Dessutom, den man inte förstår väljer man gärna att missförstå och sedan kommer konflikter som ett brev på posten...

Jag tycker att det är utmärkt att regeringen nu engagerar sig i denna fråga. Vi måste kunna ta tag i de aspekter som inte fungerar bra i vår integrationspolitik. Annars lämnar vi fältet öppet för Sverigedemokrater och andra som med en helt annan människosyn ser på hur vi skall förändra Sverige. Jag vill se ett Sverige som tar om hand, integrerar, utnyttjar allas unika förmågor och därigenom bygger ett land som alla kan känna stolthet över. Jag känner ingen stolthet när folk står utanför det svenska samhället, utan språk, utan jobb och utan ett människovärde.

Inga kommentarer: