2008/02/05

INFRASTRUKTUR


Hoppas inte rubriken skrämmer bort någon, för ämnet är väldigt intessant... tycker jag iallafall. På Tv-nyheterna igår, kommer faktiskt inte ihåg om det var på Statstelevisionen eller på kanalen som kränker folk, redogjorde man för den usla standarden på våra järnvägar och vägar i Sverige.

Här är det mycket lätt att hitta syndabocken, de socialdemokratiska minoritetsregeringar som år efter år varit beroende av ett parti som helst vill att vi skall röra oss mellan olika tältläger med antingen häst och vagn eller hundspann. Självklart försakas underhåll av de förkastliga vägarna när Miljöfundamentalisterna får vara med och säga sitt, och det enda järnvägsprojekt av större dignitet som man sjösatte var i Norrland. Just i Norrland, kan det ha något samband med att den skäggige mannen som titulerar sig språkrör har sim hemvist däruppe ? För samhällsekonomiskt vettigt är det inte, det tror jag att alla är rörande överens om. Bättre då att underhålla järnvägarna där folk reser spårbundet, dvs i Mälardalen. Har man sedan möjlighet att nyinvestera så är Ostlänken en betydligt bättre investering för samhällsnyttan.

Ostlänken skall ersätta ett kurvigt, trasigt enkelspår från Antroposofernas huvudstad i Järna via Nyköping och Norrköping till Linköping. Ostlänken öppnar upp nya möjligheter för folk att pendla i båda riktningarna, minskar behovet av bil- och busstrafik till Skavsta Flygplats utanför Nyköping och gör att man avlastar västra stambanan mellan just Järna och Katrineholm. Detta är en järnväg som folk kommer använda till skillnad från den i norr som kommer ha en så lågfrekvent trafik att man skulle kunna ha järnvägsövergångar utan bommar längs hela linjen.

Just möjligheten att ta sig snabbt och miljövänligt till Skavsta är något som borde vara ett riksintresse. Med ytterligare en flygplats på 35 minuters avstånd från Stockholms Centralstation försvinner behovet av att bygga en ny sådan närmare Stockholm. I Nyköping vill dessutom de flesta ha sin flygplats där den ligger, de vill dessutom se den växa och bli ett alternativ för alla i Mälardalen. Redan idag är Skavsta Sveriges tredje största flygplats med lite drygt 2.5 miljoner passagerare/år.

Andra skamfläckar på den svenska infrastrukturkartan:

1. Att man inte kan ta sig på motorväg hela vägen mellan Stockholm - Göteborg och Stockholm - Malmö.

2. Att Stockholm saknar en ringled och en yttre tvärförbindelse som lastar av denna.

3. Att järnvägsnätet numera har gått om Storbritanniens när det gäller det sämst underhållna i västeuropa.

Att socialdemokratin med MP och V i släptåg förde en närmast Stockholmsfientlig politik erkänner till och sossarna själva idag. Kan alliansen med höstens infrastrukturplan visa att vi har en sundare syn på investeringar, nybyggnationer och underhåll för att underlätta för folk att röra på sig kan folk lätt se skillnad på den politik som fördes av de röd-gröna och alliansen.

Inga kommentarer: