2008/02/11

LIKT EN STRUTS MED HUVUDET I SANDEN

SvD kan man läsa ett inlägg från Vårdförbundet och Ylva Johansson om den prekära situationen i vården. Som anställd i denna sektor måste jag be att få kommentera det som skrivs och rätta till ett antal faktafel. Som vanligt förtränger Socialdemokratins företrädare att man faktiskt haft makten i riket i 8,5 år av de 10 år som enligt politrucken och fackpampen en negativ utveckling skett...

Inom landstinget har man anställt fler och fler sjuksköterskor, på bekostnad av erfarna undersköterskor under dessa 10 år. Det krävs definitivt inte en specialistsjuksköterska för att göra det jobb en undersköterska tidigare utförde med bravur! Denna omstrukturering innebär per automatik att det idag finns fler sjuksköterskor i vården, och fler som inte behöver specialistutbildning... Detta är att misshushålla med dina och mina skattekronor, undersköterskan har en lägre lön än sjuksköterskan och skall dessutom ha det. Men det blir dyrare för skattebetalaren med fler sjuksköterskor som dessutom gör ett arbete man är överkvalificerad för. Kanske bryr sig inte dom som med stolthet betalar skatt utan att med ett uns att kritisk granskning se ifall dessa pengar används effektivt...

Att det sedan saknas röntgensjuksköterskor, intensivvårds-sjuksköterskor, narkossköterskor, barnmorskor m.fl är ett annat faktum och måste väl rimligtvis läggas socialdemokratin till last? Att utbilda dessa personer tar 12-18 månader, och då kan väl inte en regering som suttit i Rosenbad i lite drygt 18 månader ställas till ansvar. I dag lider vården pga dessa brister. Hos oss på IVA SöS skulle vi kunna öppna upp fler platser ifall bara IVA-sjuksköterskor fanns att rekrytera. Likt en struts stoppar fackpampen och den i symbios levande socialdemokraten huvudet i sanden och blundar för sina egna felprioriteringar under ministären Persson där Ylva Johansson hade ett tungt ansvar för just dessa frågor.

Man säger att lönerna är för låga, och där instämmer jag. Rent ekonomiskt tjänar inte jag på att vidareutbilda mig, löneökningen äts upp av amortering på studielånet. Löner till de vårdanställda betalas över skattsedeln, och vill Svensson betala mer i skatt ? Tveksamt... Ställ istället de låga lönerna mot populism som enhetstaxa i kollektivtrafiken, fria besök på muséer och annat kulturellt krims-krams som vänstern gärna slösar skattepengar på. För en positiv löneutveckling behövs fler aktörer på marknanden, se vad det nya barnsjukhuset vid Sofia innebär för barnsjuksköterskornas löneutveckling. Man talar om 25-30% bättre lön på det privata alternativet, och landstingen måste naturligtvis bjuda med om man vill ha kvar sin duktiga personal. Sjuksköterskor, undersköterskor och läkare kommer få de löner de är värda först när landstingens anställningsmonopol bryts upp och folk kan söka andra arbetsgivare än landstinget. Tillgång och efterfrågan i vårdens Sverige... Bra för patienten som genom valfrihet och konkurrens får minskade köer, högre effektivitet och mer vård för skatten. Bra för personalen som äntligen belönas ekonomiskt för det arbete man lägger ner för sina medmänniskors välbefinnande !

Inga kommentarer: