2008/02/11

INKÄNNANDE POLITIK

Tack Fredrik Reinfeldt, tack så mycket ! Mitt arbete med att förespråka moderat politik blev helt plötsligt lite lättare...


Det är ibland en styrka att kunna ändra sig när man upptäcker att tanken kanske var god men reultatet skulle bli något helt annat, och ibland är det rent av svagt att inte stå upp för sina åsikter. Just nu är det väldigt starkt att byta färdriktning när det gäller sjukförsäkringen ! Det kan aldrig ha varit ambitionen hos de partier, som står på individens sida mot de kollektiva lösningarna, att motarbetata individuella lösningar i sjukförsäkringssystemet. Viljan och ambitionen att få folk i arbete, öka skattekraften och därigenom driva en offensiv politik för välfärd skymde för en kort tid det ingrepp i den personliga integriteten som det tidigare förslaget faktiskt var... Nu har vi hittat rätt igen, kanske folk kan börja upptäcka att det faktiskt händer bra saker i Sverige idag ?

Inga kommentarer: