2008/02/11

JAG HAR SAGT DET FÖRUT...

Regeringen verkar vara på gång att inleda en satsning på nya järnvägar, och dessa där folk verkligen nyttjar tåget. Alltså en sund och hållbar politik till skillnad mot slöseriet med nya järnvägar i Norrland som den tidigare S-ministären beslutade för att säkra ett Miljöpartistiskt stöd. Att bygga järnvägar där ingen åker är verkligen att misshushålla med skattebetalarnas pengar, speciellt när de redan befintliga banorna förfaller i rask takt. Det svenska järnvägsnätet idag är mer eftersatt än det brittiska. De som har sett de engelska järnvägarna vet hur dessa ser ut...


Har tidigare skrivit om
Ostlänken på bloggen, och är djupt tacksam ifall den regering jag sympatiserar med realiserar projektet. Dock kommer säkerligen en Ostlänk via Skavsta innebära ökad flygtrafik därifrån. Om behovet av inrikesflyg minskar är dessa järnvägsprojekt väl värda sina pengar, men utrikes och i vissa fall norrut i landet kommer vi framöver behöva flyga. Forskning kring ett mer hållbart flyg miljömässigt måste alltså fortskrida trots att vi med höghastighetståg ersätter ett antal flyglinjer i inrikesnätet. Socialdemokratin med miljöpartiet pratade gärna miljöpolitik, men gjorde desto mindre. Låt oss visa vad en alliansregering innebär för miljön ! Nya järnvägar, nya kärnkraftverk !

Inga kommentarer: