2008/02/12

VINNARE I VÅRDEN

...med alliansens politik är såväl patienter, med den ökade valfriheten, och personalen som ges större möjligheter att påverka sina arbetsförhållanden. De s.k avknoppningarna är något som jag är väldigt positiv till. Ju närmare medarbetaren den högsta ledningen finns desto bättre.


Det som betyder mest när man tittar på välfungerande sjukvård är att man har personal som faktiskt trivs och upplever att man kan vara med att påverka sin arbetssituation. Att det skulle vara värdelöst att jobba åt landstingets bolag Södersjukhuset är inte med sanningen överensstämmande. Till och från är det riktigt trevligt faktiskt... Men jag tror att de små, familjära och personaldrivna vårdinrättningarna skulle köra över landstingens diton rätt så rejält i kvalitets- och trivselgranskningar. Dessutom är personalen den som bäst förstår sig på det arbete som krävs för att optimera vårdarbetet och skapa en vård som gynnar patientgruppen. Den samlade kompetensen som ryms i vårdkedjan skapar den vård som tjänstemän och politiker i landstingen inte har förmågan att skapa. Socialdemokratins egen lilla skällande terrier, Ingela Nylund Watz, är som vanligt skeptisk och har en övertro till de alltigenom misslyckade lösningar som hennes parti står för. Hur många av personalen uppskattade sammanslagningen Huddinge-Karolinska ? Gällde något majoritetsförhållande där ? Resultatet talar för sig själv, med en nästan ohanterbar koloss på lerfötter där personal vantrivs, köerna ökar och toppstyrning är ett ledord... Att sitta och gapa om majoritetsbeslut nu är patetiskt efter den överkörning av såväl läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som Nylund Watz gjorde sig skyldig till i och med detta misslyckande !

Politikerns roll är att sätta ramar och fatta inriktningsbeslut. Tjänstemännen kontrollerar att detta blir gjort och ser till att kvalitetskraven vidmaktshålls och efterlevs. Själva vården, den sköter personalen bäst !

Inga kommentarer: