2008/02/07

DET KRAVLÖSA SVERIGE


Så har regeringen lanserat ett förslag som innebär att man ställer krav på de som invandrar till Sverige. För att ta de skall få ta hit sina anhöriga måste de kunna visa upp att man även klarar av att försörja sina nära och kära. Oppositionen skriker unisont med en halvt hysterisk stämma, tydligen förtränger man den egna och misslyckade integrationspolitiken in i absurdum. Vad är det konstiga i regeringens resonemang ? Det gäller ju inte de som kommer till Sverige med flyktingstatus, då hade man möjligen kunnat ifrågasätta resonemanget...
Vänd på frågan. Du flyttar utomlands, låt oss säga till USA. Du jagar jobb, men har svårt att hitta något då din engelska inte är fulländad ännu. Bostad ? Ja, kanske en sån där husvagn man kan se i ytterområdena i de amerikanska städerna. Du plockar över familjen, barn och fru och knallar i väg till Socialkontoret och ber om hjälp. Vad blir svaret ? I bästa fall ett skratt... i värsta fall en spark i röven ut ur USA. Nu strävar jag defintivt inte efter USA men vi måste ha krav för att få en integration att fungera. Krav på språk, krav på att man kan försörja sig. Har man inga krav på sig faller människan lätt in i slentrian, apati och upplever livet som meningslöst.

Jag har mycket kontakt med landets nya innevånare och ett genomgående tema när de får höra att man är engagerad politiskt är just besvikelsen över den svenska flatheten och den missriktade välviljan som stjälper snarare än hjälper. Detta har inget med främlingsfientlighet eller rasism att göra, tvärtom ! Vi behöver fler människor i detta land som gemensamt bygger upp vår välfärd, och det gör man inte genom att bara ge bort pengar i bidrag. Detta gäller självfallet såväl de med svensk bakgrund som de med utländsk... På detta sätt motarbetatar vi just grogrunden till främlingfientligheten och rasismen. Låt oss hålla de partier som vill stänga gränser utanför Sveriges Riksdag !

Inga kommentarer: