2008/11/16

(S) SOM I SATAN...


Mona har satt ribban när hon blandade in Mörkrets furste i den svenska politiska debatten. Mona anser att den politik Alliansen för är satanisk, och i förlängningen menar då Mona att Fredrik Reinfeldt är Hin Håle själv... Att jag själv är en dödgrävare för ett sansat politiskt meningsutbyte är en helt annan sak, då jag är en obetydlig och intetsägande individ.

Själv tycker jag det finns långt fler tecken på att det är Socialdemokraternas ledare som för en satanisk politik, en politik för att skapa en viljelös och lättmanipulerad massa av den svenska väljarkåren. Om det är någonstans i den Svenska Riksdagen man skulle kunna skicka en verklig motsvarighet till Max von Sydows rollfigur Lankester Merrin så är det till fru Sahlins tjänsterum där hon snurrar på huvudet i 360 grader likt Linda Blair i ren frustration över sina koalitionspartners...

Det finns ju många tecken på varför Mona verkar vara besatt, om hon nu inte är fru Beelzebub själv. Bland annat så har jag för mig att man på flera ställen i Bibeln kan läsa att Satans mål är att mänskligheten blir bidragsberoende, organiserar sig fackligt och utplånar sin egen personlighet för det sataniska kollektivet. I övrigt har Satan på flera sätt försökt stärka sin makt över människorna genom sina påhitt "Löntagarfonder" och "Kollektivanslutning". Här har dock det Goda gått segrande ur kampen och underminerandet av det fria tänkandet har stoppats.

I Sverige finns det flera satanistiska kamporganisationer som verkar för spridandet av det Onda budskapet. För de minsta finns "Unga Örnar", där Örnen i själva verket är en mer mild version av Fågel Fenix, som reser sig ur Elden. För indoktrinering äldre upp i åldrarna finns "ABF", som betyder "Alla Beelzebubels Fränder" och inte det som man i Sverige tror, Arbetarnas Bildningsförbund. En annan grupp som verkar för det Onda Budskapet är Hyresgästföreningen. Här har man helt sonika tagit bort ett "O" innan Hyres...

Det finns många Onda krafter att kämpa emot när det gäller att sprida kärlekens goda budskap. Men är det någon som kan klara detta är det Alliansens Överstepräst Fredrik Reinfeldt, han om någon kan driva tillbaka Mona Sahlin till underjorden.

Kan man för övrigt misslyckas när det i den styrande Alliansen finns ett parti där Kristus är med i partinamnet? Nej, i så fall är hoppet ute för mänskligheten...

Mary bloggar om detta här... och herr Hagwall likaså.

Inga kommentarer: