2008/11/03

TOKMODERATENS WEB-BASERADE SJUKVÅRDSUPPLYSNING v.1.0


Så har det då hänt. En kvinna har genom att "googla" på nätet fått bättre hjälp av datorn än av doktorn, och lyckades hitta en hjärtinfarkt helt själv när det smärtade i käken. Eftersom Tokmoderaten är synnerligen skärpt på att snabbt diagnostisera olika symptombilder efter sin tid på SOS Alarm, och med sin nuvarande sysselsättning på Intensiven på SöS så har följande lathund snabbt tagits fram för att assistera den som känner att något är fel, men inte kan sätta fingret på orsaken...

Symptom 1: Yrsel, illamående och allmänna obehagskänslor.
Bör vara: Förmodligen en släng av lågt blodsocker. Ät upp en 200g Maraboukaka, skölj ned med Cola och lägg dig å titta på Family Guy.
Kan vara: Något helt annat...

Symptom 2: Hallucinationer, vanföreställningar och en förvanskad verklighetsuppfattning.
Bör vara: En släng av Socialdemokratiska idéer har slagit rot i sinnet. Sök omedelbart hjälp, kräver snabb avgiftning.
Kan vara: Något helt annat... Ohlyism till exempel.

Symptom 3: Kräkningar, diarréer och en bubblande mage.
Bör vara: Om du nu inte råkat se någon politisk avhoppare som ignorerar demokratin som sådan (orsakar dessa reaktioner på undertecknad) så kan du ha blivit matförgiftad av en politisk motståndare.
Kan vara: Något helt annat... Bakfylla?

Symptom 4: En kraftig smärta i hjärttrakten.
Bör vara: En naturlig reaktion av att få se Gunilla Carlsson, biståndsminister, när hon ler.
Kan vara: Något helt annat... Sorg?

Symptom 5: En ohejdbar vilja att bara säga fula ord.
Bör vara: Tourettes syndrom? Nej då - en naturlig utveckling mot att bli vänsterpartist.
Kan vara: Något helt annat... Ilska?

Symptom 6: Lufthunger, andnöd och tilltagande cyanos i ansiktet.
Bör vara: En reaktion på att höra Mona Sahlin babbla på. Man kan tappa andan för mindre...
Kan vara: Något helt annat... En Angus på tvären i höjd med Adamsäpplet?

Symptom 7: Molande huvudvärk, domningar i armar och sluddrande tal.
Bör vara: Resultatet efter en dag med tal- och debattutbildning.
Kan vara: T-röd och Russian?

Om inte dessa frågor ger Dig svaret på dina medicinska funderingar kontakta då din livmedikus, terapeut eller jourhavande medmänniska...

Inga kommentarer: