2008/12/30

"BOTTEN" BEROENDE AV "TOPPEN"


I dagens SvD kan man läsa om att försvarsminister Sten Tolgfors har näst lägsta ranking av de sittande ministrarna om allianspolitikerna i kommunerna får tycka till. Och är det så konstigt att det blir så när de som känner sig mest bekväma med den försvarspolitik den regering jag sympatiserar med är... vänsterpartisterna! Nog för att det skulle vara kul ifall det var folk som lämnade Ohlys sekt för alliansen, men just försvarsfrågan är inte den kioskvältare som får kommunister att finna frälsning och hitta rätt.

Själv är jag rejält besviken på hela processen med försvaret och inte bara på hur man hanterar enskilda beslut. Det är regeringens och de lärdas roll att ge försvaret uppgifter efter hur omvärlden ser ut och sedan tilldela de medel som behövs för klara av tilldelade uppgifter. I Sverige gör vi tvärtom, den allsmäktige Anders Borg ser genom att tilldela medel till att anpassa hotbilden efter Sveriges statsbudget. Att Anders Borg är duktig är det väl ingen tvekan om, men just när det gäller försvarpolitiken drabbas stackars Sten Tolgfors av att Borg vet allt om hur fredlig utvecklingen är och att det som nu händer i Ryssland bara är en sidospår i den annars så harmoniska utvecklingen hos arvsfienden.

Jag är och har varit närmast rabiat i min kritik mot den förda politiken, och jag kan bara hoppas att alla signaler från gräsrötterna och omvärldens utveckling får de som borde stå upp för ett Sverige som tar sin plats för stabiliteten i närområdet och börjar bidra istället för att tära... Det håller inte att gång efter annan hänvisa till att de "Rödgröna" vill skära mer på försvaret, för det är inte det som är frågan. Frågan är om vår regering verkligen tar skyddet av vårt hemland på allvar? Vad våra politiska motståndare vill vet vi alla, vad vi rättrogna ville trodde vi oss veta men någonstans gick regeringen vilse. I vårens inriktningsbeslut hoppas jag innerligt att man hittar hem i sin ambition att föra en försvarspolitik som ligger i linje med vad medlemmar och gräsrötter vill se, och som framförallt baseras på verkligheten som den ser ut och inte önskedrömmar och naivitet...

Länkar: SvD1, SvD2, SvD3, DN

1 kommentar:

Winston sa...

Vi står inför en världskris!
Vi har ännu inte smakat på konjunkturnedgångens frukter!
Vi kommer att uppleva en kris som ett fåtal i detta land tidigare har upplevt!
Ett starkt försvar är nönvändigt i en tid då oroligheter blossar upp!
Betänk detta! varningens tecken finns! Tolgfors fördärvar inte bara försvaret utan även fäderneslandet. En blivande syndabock och en svajande Benito.

MVH/ Winston Sr II