2009/06/30

HÖGERSPÖKET KLARGÖR ÖSTERSJÖ-DOKTRINEN...

Högerspöket och en ung Gunnar Hökmark besöker ett tomt, närmast antikt minnesmärke över svunna tider - ett så kallat "Mobförråd"...

"Det har viskats och tisslats om Högerspöket i maktens korridorer. Vissa har gått alltför långt i sitt sökande efter honom. Än mer förvirring har Östersjö-doktrinen fört med sig. Tomhylsan Tolgfors har irrat runt på försvarsdepartementet som en osalig ande, och försökt bena ut om den innebär mer eller mindre internationellt engagemang och därmed prestige på de toga-partys försvarsministrarna anordnar lite då och då. Kommer den nya doktrinen, som ligger helt vid sidan om både invasionsförsvar och NATO-medlemskap, om den får fäste i hans parti, öka eller minska hans möjligheter att bada jacuzzi med de snygga brudarna?

En del av Östersjödoktrinen försvann i högerspökets förra inlägg, då han blev störd av sin judiske vän Golem, som så gärna kastar dynga på Syrien. Här kommer den i fulltext:
"Varje inskränkning av Östersjöländernas suveränitet hotar Sveriges förmåga att föra en självständig politik. Därför bör ett angrepp på dessa betraktas som ett angrepp på Sverige självt. Detta och endast detta skall föranleda svensk trupp på främmande mark"

Vad innebär den då?

Den nya försvarsinriktningen, med snabbt gripbara förband godkänns självklart, men samtidigt kräver den att de svenska gossarna i Baktrien kallas hem så snart NATO kan ersätta dem. Piratjägarna i Röda Havet får sätta segel hem och likaså amfibiesoldaterna i Tchad. NBG får gå samma väg som dronten.

Men våra internationella åtaganden minskar inte, utan ökar istället, samtidigt som vår förmåga att faktiskt påverka världhistorien faktiskt växer. Om vi ger våra grannar på andra sidan östersjön garantier för att ställa hela vår krigsmakt till förfogande om deras frihet hotas får nog ryssdjäveln klart för sig att Östersjön inte är en särdeles önskvärd intressesfär.

Kalkylen är densamma som för Sveriges invasionsförsvar under det kalla kriget. Nej, vi kan inte stoppa ett medvetet ryskt anfall, men vi kan göra det så in-i-helvete dyrt. Om Baltikum eller Finland faller kommer vi ändå att leva under det sovjetiska svärdet, och då kan vi lika gärna slåss där som här.

Vad innebär en sådan doktrin rent praktiskt då? Samövningar är en självklarhet, inte i att hålla fred mellan afrikanska stamhövdingar, som det är nu, utan att istället öva "ryssen är elak och nu kommer han". Det innebär också att vi kan börja föra en diskussion med Polen och Litauen om hur Kaliningrad, eller som det hette innan de sovjetiska horderna marscherade in, Königsberg skall neutraliseras i händelse av krig. Vi kan också börja prata med finnarna och esterna om hur finska viken skall spärras. Om de kan lita på att vi hjälper dem på deras mark kommer deras vilja att täppa till de ryska andningshålen att öka. Vi bör också, innan vi skrotar gamla vapensystem fråga om någon annan vill ha dem. Stridsvagn S må vara den mest anskrämliga hög skrot som någonsin satts ihop, men den är samtidigt ett under av effektivitet som pansarvapen jämfört med en molotov-cocktail.

Det finns de, särskilt i de korridorer som Högerspöket hemsöker, som hävdar att ryssen inte är farlig, att Putin är auktoritär men inte aggressiv Man kan ju fråga Georgien om de håller med, men det finns bättre argument. Efter Putin då, vad kommer då? Ryska politiker har en vana av att supa ihjäl sig, dö av akut blyförgiftning eller att sprängas i luften. Vad kommer efter? En fredlig man som strävar efter mänsklighetens bästa? Det tror inte riktigt Högerspöket. Gör du?"


Länkar: SvD, DN1, DN2, AB, Expr

Inga kommentarer: