2009/01/27

ÅTERIGEN, TOKMODERATEN I SVENSKAN!


Det känns underbart när riksmedia uppmärksammar det man skriver, och jag blir närmast euforisk när det handlar om mina åsikter angående den närmast vanvettiga försvars- och säkerhetspolitik som konungariket Sverige genomlider just nu.

I en artikel där det unisont framkommer att regeringen inte har folkviljan med sig i sina ambitioner att låta den svenska statsbudgeten vara den enda referens man tittar på när man analyserar framtiden och de risker som finns i vår omedelbara närhet, finns även jag med. Och alla undersökningar säger samma sak, folket vill att vi kan skyddas, folket vill att Sverige fyller det vaccum vi just nu är med försvarsförmåga, Här och Nu, och mer allteftersom...

Eftersom den regering jag, trots all min motvilja när det gäller kvotering i föräldraförsäkring och en fortsatt ohållbar säkerhetspolitik där tomma ord och höga ambitioner staplas på varandra utan någon som helst täckning, ändå stödjer agerar vindflöjel i denna tidigare ack så viktiga fråga för oss moderater hoppas jag att man nu tar intryck av vad folk vill och agerar därefter.

Länken till Svenska Dagbladets andra historiska inlägg där lilla jag får komma till finns här...

Inga kommentarer: