2009/01/27

SÅ DRAR SVERIGE SLUTSATSER...

Jag vill se ett nytt borggårdstal av konungen, NU!

Efter Georgien-kriget, där Ryssland mer än tydligt "pinkade in" sitt revir och visade sig vara villiga att utan tvekan använda vapenmakt mot en granne så skulle vi i Sverige fundera på hur vi skulle omvärdera vårt säkerhetspolitiska läge. I förlängningen skulle vi också dra våra slutsatser om hur det nationella försvaret också kunde stärkas...

Denna morgon slogs spiken i kistan. Blir det förslag ÖB Håkan Syrén med största sannolikhet kommer att lägga fram verklighet så kan vi lika gärna lägga ner försvaret helt! Och om regeringen med försvarsminister Sten Tolgfors i spetsen överhuvudtaget befattar sig med detta förslag så kommer jag nog behöva ompröva min framtid. Det handlar om 8 bataljoner som skall ansvara för landets värn, det handlar om att dessa 8 bataljoner också skall finnas i Afghanistan och andra delar av världen och det handlar om en slakt av vår förmåga att anpassa oss NÄR världsläget försämras ännu mer. Det handlar om 8 bataljoner, när vi i Sverige behöver minst det tredubbla och det handlar om att ta bort vår förmåga att slå en fiende som satt sin fot på vårt territorium, eller som klampat in i något av våra grannländer där vi dyrt och heligt förbundit oss att skydda dessa. Med vad, jo med någon av de 8 bataljoner som Sverige skall ha.

Dessa 8 bataljoner, dvs ungefär en 1/16-del av vad grannlandet Finland kan sätta på krigsfot är ett hån mot de skattebetalare som skjuter till närmare 39 miljarder koronor per år till denna tynande verksamhet. Frågan är nu om vi överhuvudtaget skall ha ett försvar, och det anser jag, eller om det inte vore bättre att ge finnarna pengarna och skriva ett kontrakt där vårt lilla grannland åtar sig att skydda stora hycklande Sverige. Finnarna vet uppenbarligen hur man får effekt för sina pengar, medan vi i Sverige återigen framstår som landet som aldrig någonsin lär sig någonting.

Vi skulle dra våra slutsatser efter Georgien, resultatet blir att vi gör oss än mer värnlösa. Vi skulle dra våra slutsatser efter Georgien, vi minskar armén med 30% och halverar antalet stridsvagnar när det var en liten numerär och avsaknad av bra pansar som fällde Georgien. Georgien som har en armé som framstår som enorm jämfört med den tilltänkta svenska klarade att under några timmar stå emot. Georgien som inte lovat sina grannländer att även skydda dessa klarade inte ens sitt nationella försvar med långt fler förband än 8 bataljoner... Dessutom skär ÖB i de redan nu kritiska nivåerna som flygvapnet och marinen nått. Vi vägrar att se hur historien upprepar sig. Någon som inte kommer ihåg från historielektionerna? Hur såg världen ut inför den senaste stora ofreden i vår del av världen?
- En gigantisk lågkonjunktur
- En f.d stormakt som rustade hysteriskt och kände sig förnedrat av omvärlden.
- En f.d stormakt som var på allt annat än rätt håll demokratiskt.
- En f.d stormakt som inte tvekade att ta till vapen mot sina grannar
- Ett Sverige som skar i sina försvarsanslag och lämnade landet som ett säkerhetspolitiskt vaccum.
- Ett Sverige som vägrade se varthän världen var på väg...

Vi är där igen, vi är i runda slag 75 år tillbaka i tiden. Den som inte lär sig något av historien förtjänar ingen framtid, och vi i Sverige har tydliggjort att vi inte lärt oss någonting. Det vi river nu, tar åratal att bygga upp -år som vi inte har och aldrig kommer att få. Kompetens som försvinner, kommer aldrig mer tillbaka och vi sitter där återigen och snyltar på att baltstaterna är med i NATO, att Norge och Finland tar sitt försvar på allvar medan vi ingenting kan och ingenting vill. Vi har en regering som inte vill se framtiden, och ta sitt ansvar för att skydda landets medborgare och vi har en ÖB som inget annat verkar vara än en politisk nickedocka som vägrar säga ifrån...

Länkar: AB1, AB2, AB3, AB4, SvD1, SvD2, SvD3, DN, Wiseman, Mary, Tolgfors envägsblogg

7 kommentarer:

Hårfagre sa...

Tänk att allt detta tal om militär upprustning får ta så mycket plats när det effektivaste vapnet av alla egentligen är ekonomi! En tokmoderat borde väl inte ha svårt att greppa tillgångens och efterfrågans betydelse för freden i världen?

Om Sverige verkligen ville skydda sig mot ryssen, som mycket riktigt blir allt otäckare och otäckare, så skulle vi tillsammans med våra grannländer använda ekonomiska vapen som skydd istället för militära.

Tänk om Europa satsade på förnyelsebar energi och på så sätt slapp kol- gas- och oljeberoendet från Ryssland? Tänk om vi inte behövde köpa olja av terroriststaterna i mellanöstern, vilka skulle då finansiera talibanerna?

Liknelsen mellan nutid och tiden strax innan 2:a världskriget du gör blir ännu bättre om man betänker att Tyskland hade fritt fram att köpa både det ena och det andra från sina grannar strax innan kriget. Ingen ville låtsas om den katastrofala utvecklingen eftersom det gav bra vinst att sälja prylar till Hitler.

Detta är i grunden problemet; att girigheten tillåts styra förnuftet och att vinst alltid går före demokrati.

Arvid sa...

Som det citeras i Wisemans blogg (http://wisemanswisdoms.blogspot.com):

"I "Svenska Armén genom tiderna" tryckt i Malmö 1949, avslutas verket med en genomgång av vad som hände 1925 och vilken effekt detta hade då vinden vände och Sverige började rusta 1936. Där kan läsas:

"Man besjälas av underliga känslor, då man nu efteråt (1949) genomgår debatter och pressdiskussioner kring 1925 års riksdagsbeslut i försvarsfrågan - alla dessa spetsfundigheter om "självständighetsförsvar", "neutralitetsförsvar", och enbart "neutralitetsvakt", dvs en poliskordong vid gränsen. Allt detta var ju verklighetsfrämmande , teoretiska spekulationer. Men man var år 1925 mitt uppe i "Locarnomentaliteten" i sambqand med Rhentraktaten och efter ett vad det då tycktes stort steg till utjämning av den traditionella motsättningen mellan Tyskland och Frankrike. Allt nog, de svenska maktägande ansågo sig kunna företaga en nedrustning, större än något annat land frivilligt genomfört. Misstaget var stort och ödesdigert men är nu allmänt erkänt - en varning för framtiden, som aldrig nog kan inskärpas." "

Det stora, ödesdigra och allmänt erkända misstaget hade börjat falla i glömska redan 20 år senare, och i dag framstår orden för läsaren som voro de skrivna i vanmaktens skinande eldskrift, i alla fall för dem som har ögon att se med och vilja att läsa.

Tabby sa...

Jag skulle ochså vilja se ett nytt borggårdstal av kungen fast jag är rädd föratt det bara skulle resultera i att politikerna får panik, arresterar kungen och inför republik. Det skulle ju kunna tolkas som ett politiskt utspel kanske till och med ett kuppförsök.

Arvid sa...

Hårfagre,

1. EU är inte beroende av ryskt kol.

2. Olja är en fungibel vara och därför kan man inte säga att någon är mer beroende av oljexportör X än någon annan.

3. Ryssland är mycket mer beroende av att exportera gas till Europa än vad Europa är av att importera gas av Ryssland. På det stora hela är gashandeln stabiliserande då det ligger i allas intresse att den fortgår.

Man skulle dock kunna använda energivapnet mot Ryssland: man hotar att om de inte börjar bete sig som folk kommer vi att minska gasimporten. Då får de se hur kul det är att sitta med oändliga mängder osäljbar gas, men ingen hårdvaluta.

Hårfagre sa...

Men du måste väl ändå hålla med om att sanktioner är ett kraftfullare och långt mer precist vapen än stridsvagnar?

Tokmoderaten sa...

Hårfage,

Inför sanktioner mot din starkare ovän och han tar till vapen. Skaffa dig ett försvar innan du muckar gräl, bara ett gott råd...

Det ena utesluter inte det andra.

Unknown sa...

Som gammal soldat från järnridåtiden har jag tänkt om. Har kommit fram till att det inte är inte värt att så många ska dö bara för att vi ska hålla vår nation intakt. Om ryssen tycker att han måste ta oss, låt honom göra det! Jag tänker i alla fall inte riskera livet för någon slags nationalism. Säger bara 50 miljoner döda i 2:a världkriget, det är inte värt det! Tack för ordet!