2009/01/24

PENGAR LÖSER INTE ALLT!

Skönheten och Odjuret på IVA...

Nu gråts det i sjukvården, min bransch eftersom jag jobbar på Intensiven på SöS, om att framtiden ser allt annat än ljus ut ekonomisk. Visst kan mer pengar behövas när vården framöver har att ta om "köttberget" av 40-talister som med sedvanlig egoism kommer att ställa krav som dagens äldre inte ställt, som kommer att visa upp ett brett spektrum av välfärdssjukdomar och som kommer få hela vårdapparaten att bekänna färg. Men är pengar den enda salomoniska lösningen på alla problem? Nej, och åter nej!

Problemet i den svenska sjukvården är, som i alla verksamheter ( läs Polisen, Försvaret m.fl ) att byråkrati och administration tär på kärnverksamheten. Varför sysslar landstingen med hemslöjd? Varför finns det ett överflöd av byråkrater? Ja, varför finns landstingen egentligen till eftersom dessa byråkratiska kolosser med sina politiska organ, horder av tjänstemän och groteska lokalhyror tär på ekonomiska resurser som annars skulle komma medborgarna till del med en bättre sjukvård. Väck med landstingen, och låt sjukvården bli en nationell angelägenhet. På detta sätt kommer vi också åt orättvisor som faktiskt existerar landstingen emellan, där man i ena länet har en välfungerande sjukvård medan grannen på andra sidan ån, i det andra länet, lider av resursbrist och felprioriteringar...

Målet med all verksamhet som finansieras av Dig och mig genom de pengar som stat, landsting och kommun tar av oss för att tillhandahålla samhällets kärnverksamheter måste vara att ta hand om skattepengarna på ett klanderfritt, kostnadseffektivt och korrekt sätt. Säg den verksamhet idag som lever upp till detta? Vi har ett försvar som kostar 40 miljarder som inte klarar av att försvara landet, vi har en polis som kostar 25 miljarder och som lik förbannat inte hinner med att utreda vardagsbrotten och vi har en sjukvård vars kostnader mer än väl borde räcka för att se till medborgarna i landet har en sjukvård som fungerar när man behöver den men där köerna växer.

Problemet har ju varit att man under tidigare regeringar inte sett något intresse i att hitta nya arbetssätt, att effektivisera och se till att skattepengarna används rätt. Har det inte räckt under sosse-eran så har ju lösningen alltid varit att pungslå medborgarna lite till genom skatten. Det kravlösa Sverige som inte heller ställde några krav på kärnverksamheternas kostnadseffektivitet.

Jag kräver att de pengar jag "investerar" i välfärd och trygghet tas tillvara på bästa sätt! Så har det inte varit, så är det inte men hoppet finns nu iallafall att det skall bli bot och bättring.

Länkar: DN1, DN2

1 kommentar:

Winston sa...

Mon frere, jag håller fullständigt med dig i din analys.
Bevisligen är de privata vård alternativen inte bara mer kostnadsefektiva utan även mer slimmade i sin organisation.
Men det visste vi redan!
Medelmåttor med händerna i kakburken kan inte konkurrera med den fria marknaden. Att ignorera efterfrågan och bygga skyddsmurar mot denna är ett fundamentalt misslyckande.
Fru Reinfeldt är dock bara ett par kvartsamtal ifrån för att lösa detta problem. Frågan är dessvärre om hon har ambitionen och den styrka som krävs för detta.
MVH/ Winston Cry le chat Sr