2008/06/28

FRA vs RIKETS SÄKERHET


De som förespråkar en välfungerande underrättelsetjänst, där FRA genom åren har fyllt en viktig funktion och ser den nya lagen som en viktig komponent i värnet av Sverige som nation: Har Ni tänkt på vad Sverige skall göra ifall vi lyckas upptäcka ett hot mot Rikets Säkerhet?

I och med den närmast totala slakten av den nationella försvarsförmågan som pågått under ett antal år så kommer vi den dagen som hotbilden förändras till det sämre stå där med skägget i brevlådan. Visst kan man påstå att vi som medlemmar i EU borde kunna känna oss trygga då våra kära grannar knappast accepterar vad som helst...

Då kommer vi till dagens svenska försvars- och säkerhetspolitik, och vad den i praktiken innebär. Kort sagt innebär den doktrin vi nu antagit att vi lagt värnet av vårt eget land i händerna på andra nationer. Dessa nationer har: a) icke på något sätt förbundit sig att stödja Sverige. b) förmodligen fullt upp vid ett försämrat säkerhetspolitiskt läge att ta hand om sitt eget försvar. c) medlemskap i NATO, en organisation som Sverige av ren och skär naivitet står utanför.

Försvarsberedningens utlåtande, som förvisso var bar i vissa delar, innebär att det nationella försvaret åderlåts ytterligare, hur nu det är möjligt. Såväl stridsvagnar som stridsflyg, två element som har avgörande betydelse för försvarsförmågan, kommer att reduceras kraftigt. Den lilla förmåga till mobilisering som funnits elimineras, nationen har alltså ingen möjlighet att anpassa försvarskostymen efter världsläget. Låt gå att ett yrkesförsvar ligger i tiden, har sina uppenbara fördelar när det gäller förbandskvalitet och motivation och är lättare att använda internationellt men Sverige då...?
Någon som tror att man skyddar ett land som är 450.000 kvadratkilometer stort med ca 10.000 soldater, 100 stridsvagnar, 60 stridsflygplan och 6 stridsfartyg. Skulle vi få ett anställt försvar med 3 mekaniserade brigader, 1 i Norrland, 1 i Svealand samt 1 i Götaland kan jag köpa konceptetet men då måste det ingå ett reservistsystem som kan sätta ytterligare 3 brigader på krigsfot tillsammans med nationella skyddsstyrkor och självständiga bataljoner. Flygvapnet och Marinen kan av såväl trovärdighetsskäl som nationella försvarsbehov inte bli mindre än de är i dag...

Om vi inte har ett försvar kan ju FRA spana hur mycket de vill efter hot, det kommer inte hjälpa ändå...

4 kommentarer:

magnus sa...

Tycker inte man behöver ställa de två sakerna mot varandra (inget "vs." alltså). Det operativa försvaret är nog viktigare än FRA (som inte är en del av försvaret), och jag håller med dig om att inte FRA kompenserar försvarsneddragningarna, men det har nog ingen heller hävdat.

/Magnus (Jag är också tokmoderat, jåtminstone föredetta sådan, t o m Bosse.)

Tokmoderaten sa...

En välfungerande underrättelsetjänst arm i arm med ett väl avvägt, utrustat och pålitligt försvar är ju vad jag önskar... De borde ju leva i symbios.

Anonym sa...

1. Det är inte alls givet att FRA spanar efter sådant som tyder på en invasion av Sverige. Skalan kan ju göras finare än så. Exempelvis behövs underrättelser rörande våra utlandsmissioner.

2. Antagandet att det skulle räcka med 3 + 3 brigader, vad bygger det på? Antalet soldater är ointressant om man inte känner till motståndarens kraft och framför allt ambition. Kanske behöver vi endast 3 bataljoner på rätt plats? Du nämner heller inget om sjö eller luftstridskrafter vilka traditionellt var avsedda att helt eller delvis avvärja en invasion. Kanske har du glömt detta?

Jag tycker att ditt perspektiv är alltför snävt. Du försöker lösa gårdagens problem med dagens lösning, utan att inse att det är dagens problem som skall lösas.

Fredrik, Tokyo

Tokmoderaten sa...

Dagens huvudsakliga problem är att man inte i rikets ledning ser att man är på väg att göra samma generalfel som sina företrädare gjorde för lite drygt 80 år sedan. man kan inte leva i villfarelsen att allting kommer att bli bra bara man hoppas det, det är bättre att förbereda sig för något värre och istället ha en trovärdig gard. Jag nämner flygvapnet och marinen ovan men min namne kanske inte vill se detta: "Flygvapnet och Marinen kan av trovärdighetsskäl inte bli mindre än de är i dag", tydligt nog? Sex brigader betyder enligt den genomtänkta doktrinen att motståndaren behöver 18 brigader för att slå, eller kunna hota Sverige. Idag skulle vi märka en sådan förändring på den tilltänkta motståndarsidan... Med de 10-12 bataljoner som den framtida svenska försvarsmakten planeras bestå av så har vi redan idag ett numerärt underläge mot "Ivan". Det gäller att ha trovärdighet, annars kan vi lägga ner hela försvaret Fredrik.