2008/06/24

REINFELDT - SMÅLANDS SPIRA?


Man ryckte ju till rätt kraftigt när man såg rubriken, Reinfeldt lämnar Moderaterna... Men det handlade inte om Fredrik eller Filippa utan om en lokalpolitiker med det kända efternamnet från Vetlanda. Lars-Olof Reinfeldt har beslutat sig för att lämna ett parti där han inte längre känner sig hemma...

Vad jag tycker om politiska avhoppare är ju allmänt känt, och här är det en till som har beslutat sig för att svika... Men i detta fall tycker jag att förklaringen är lite mer lättköpt, men därmed inte rätt. Det finns ju rätt många som känner sig vilse i det parti som omstöpts rejält. Arne Wijkman och Michael Spira däremot, Sundbybergarnas egna quislingar, kokade ihop en osannolik historia om svagt ledarskap, splittring inom partiet och viljan av att ha ett starkare styre... I dag är styret av staden så svagt att majoriteten skiftar ifall de två herrarna är frånvarande på fullmäktige. Starkare styre, pyttsan. Men att lämna partiet som Lars-Olof Reinfeldt, är inte bra. Jobba för förändring istället!
När Niklas Wykman med flera talar om att lämna partiet på grund av FRA-frågan är det en helt annan sak i mina ögon. Här handlar det om att lyfta frågan, ta upp den till diskussion och se till att vi moderater hamnar rätt igen. Ju fler som gör sig sin röst hörd desto större är chansen att vi kan få regeringen att omröva den för friheten så kontraproduktiva lagen. Att lämna är ingen lösning, det är bara ett sätt att ge upp.

Inga kommentarer: