2011/03/14

KÄRNKRAFTSFOBIKERNA VÄDRAR MORGONLUFT


Kärnkraften som energikälla är något man bör och måste ha den största respekt inför - lika bra, ren, miljövänlig, billig när kärnkraftverket går som det skall som fasansfull, smutsig, miljöfarlig och vidrigt dyr när en vedervärdig jordbävning och en efterföljande Tsunami slår till med full kraft. Det Japan nu upplever är en katastrof av monstruösa dimensioner, med 10.000-tals döda och betydligt fler saknade, skadade och traumatiserade samtidigt som 100.000-tals japaner har fått se sina livsverk och sin framtid spolas bort av en flodvåg som kommer få effekter långt in i framtiden...

Men betyder det att jag i och med det som nu sker i Japan går från den där före detta kärnkraftsfobikern som blev en kärnkraftsvän tillbaka till ursprungspositionen där rädslan tar överhanden och där jag gör en hemomvändning under galgen? Nej, faktiskt inte - hur tragiskt och överdjävligt det en må vara det som sker i Japan just nu. Jag fortsätter tro på att kärnkraften, rätt hanterad och rätt konstruerad, faktiskt är den energikälla vi får hålla tillgodo med till den dagen kommer då något bättre lanseras. Jag lider med Japan, ett land som nog hellre hade sett Godzilla kliva upp ur Tokyo-bukten än vara med om det man nu tvingas genomlida.

Visst är det naturligt att de som redan är skeptiska till kärnkraften passar på att ventilera sina synpunkter just nu när katastrofen är ett faktum och när fokus ligger på att visa att kärnkraften inte alls är säker. Det är naturligt, och hade jag tyckt tvärtom mot vad jag tycker så hade jag säkert gapat också. Men beslut och ståndpunkter man försöker driva igenom i affekt är aldrig balanserade och korrekta. Men nu kommer alltså samma populister som Sven-Erik Österberg och andra miljömuppar kräva att man runtom i världen började avveckla vattenkraften ifall det hade handlat om ett vattenkraftverk som kollapsade i spåren av en jordbävning och som i kollapsens spår dränkte 1000-tals människor som aldrig han förstå vad som hände? Förmodligen inte, för här handlar det om att lyfta fram retoriken - inte se orsak och verkan.

Egentligen så visar det ju sig att de japanska kärnkraftsverken som nu säger "poff" med en skrämmande regelbundenhet faktiskt var rätt så säkra. Det krävdes en Tsunami och en enrom jordbävning för att efter några dagar knäcka säkerheten i kärnkraftsverken, medan ett vattenkraftverk hade kollapsat i princip omgående. Problemet är att de japanska kärnkraftsverken är byggda i en miljö där jordbävningar av den här dimensionen någon gång slår till och att risken för Tsunamis i spåren av desamma är stor. Men är det skäl nog att börja gapa om Armageddon? De som nu gapar om snabbavstängning och energikrisande skulle förmodligen också ha propagerat för en förbjuden färjetrafik över Östersjön dagen efter Estonia-katastrofen...

Våra svenska kärnkraftsverk löper ingen risk att drabbas av jordbävningar, inte heller Tsunamis - men de måste lik förbannat ha ett säkerhetstänk som ligger i framkant och som gör att det som skulle hända bara blir en sannolikhet som är så osannolik att den inte finns. Säkerhetssystemen måste finnas i flera led för att eliminera möjligheten till att den mänskliga faktorn kan få full effekt på ett negativt sätt. Skalskydd och bevakning måste hålla toppklass eftersom det enda sannolika i ett osannolikt skeende är någon form av attentat i mina ögon.

Att som vissa börja yla som sirener i detta nu är i bästa fall bara ett tecken på en rädsla för kärnkraften som sådan, en rädsla som jag verkligen kan förstå dagar som dessa. I värsta fall är det en cynisk form av populism där man bara är ute efter att ta billiga politiska poänger i en fråga som man förvisso kan tycka olika om. Sven-Erik Österberg, sosseriets gruppledare i Riksdagen tillhör det senare gänget när han nu försöker skrämma folk och slå split i en Allians som innerst inne vet att det som nu händer i Japan är för djävligt men som djävlighet en effekt av något som vi människor aldrig någonsin kommer att kunna rå på - naturens urkrafter. Sådant som man inte kan kontrollera är skrämmande...

5 kommentarer:

Anonym sa...

Forsmark 2006, elförsörjningen utslagen. 2 av dieselaggregat fungerade inte, de andra två hade fel men fungerade som tur var. Mänskliga faktorn en stor orsak. Man kan aldrig bygga bort risken helt. Om det är en på miljonen att det händer något år, betyder det inte att det tar en miljon år innan det smäller...

När elen från finska O3 nu beräknas till mellan 50 och 90 öre/KWh, trots lågräntelån från finska staten som nu granskas av EU ur konkurrenssynpunkt, så känns det dumt att bygga mer av detta energislag i världen. Alternativen blir billigare för varje år som går, vindkraft kostar 50 - 80 öre/KWh, men kan såklart bara ersätta en del av kärnkraften. Men bygg för guds skull det först, hellre ransonering än mer kärnkraft.

http://www.youtube.com/watch?v=FjuhW-4tyEI&feature=player_embedded#at=111

Ulrika sa...

Nu är det inte naturkrafterna i sig som är orsak till haveriet utan det enkla faktum att reaktorernas kylsystem plötsligt står utan el. Något som såväl naturkatastrofer som "den mänskliga faktorn" kan ställa till med. Såvitt jag vet var det vare sig i Harrisburg eller Tjernobyl fråga om några naturkatastrofer.

Jämförelsen mellan kärnkraft och vattenkraft haltar betänkligt. dels för att även om ett vattenkraftverk havererar aldrig så fullständigt får ett sådant haveri inga eller ytterst begränsade följder över tid. En härdsmälta får konsekvenser för en inte överskådlig framtid men också för att vattenkraften inte producerar ett radioaktivt avfall som måste slutförvaras säkert i 100 00-tusentals år.

Vi har redan en enorm kärnreaktor vars energi vi skulle kunna klara oss länge på om vi bara ansträngde oss att ta den tillvara - Solen :)

joachim åhlander sa...

Intressant. Du missar helt att dra en korrekt slutsats av ditt eget resonemang: Naturens krafter rår vi aldrig på. För du menar väl inte att vi skall bortse från naturens krafter bara för att vi inte helt enkelt inte rår på dem? Och din avslutning är svårsmält. Menar du att vi skall bygga ut kärnkraften för att besegra våra egna rädslor eller? Som kollektiv självhjälp samtidigt som vi löser vårt behov av energi.

De ekonomiska konsekvenserna av ett kärnkraftsverks-haveri är oöverblickbara. Kärnkraften innebär inte någon ekonomiskt vettig lösning på vårt behov av energi. Snordyrt att bygga, driva och avveckla. Inte så smart helt enkelt.

Kom igen och slå vad med dig själv. Skulle du sätta alla dina pengar på att det under resten din livstid, säg 50 år, inte kommer att gå åt helvete i något nu befintligt kärnkraftsverk? Och du, det där resonemanget du hade om någonslags force majure klausul för kärnkraftverk, den gäller inte. Om det går åt helvete så gör det. Spelar ingen roll varför.

Ibland när jag lyssnar på inlägg i energibebatten får jag samma trötta känsla som jag får när folk på "orten" börjar gasta om bygdemord bara för att regementet skall flyttas/läggas ned. Om vi inte får bygga mer kärnkraft kommer lamporna att slockna och så är det inte.

Puss på dig!

jam sa...

Det som hände i Japan liknar det som hände i Forsmark 2006. Elen slogs ut och reservaggregaten funkar inte.

Man behöver inte jordbävning för att hamna i samma situation som japanerna. Ni med fetischism för kärnkraft kan ju uppenbart inte se utanför kärnkraftsbolagens PR.

Dr Evil sa...

Mänskligheten började använda elden för en miljon år sedan och otaliga har dött i eldsvådor sen dess.

Vattenkraftverk är kombinerade med dammbyggen och dessa är än mer känsliga för jordbävningar.
En raserad damm kan ta livet av tiotusentals människor.

Trafiken tar livet av många varje år, det vore säkrare att gå till fots och dessutom minska CO2 belastningen på planeten.

Utan kärnkraft i Sverige hade årets vinter med 20 minusgrader kunnat vara än mer besvärlig förutom de inställda SJ tågen.