2008/04/10

ETT FÖRSVAR I FÖRFALL


Dags att blogga om min hjärtefråga igen, försvaret. Uppenbarligen kommer regeringen skära ned matrielanslagen med i runda svängar 650 miljoner. Inte mycket att gapa om då ett litet försvar behöver mindre matriel kan man tycka...

Själv tycker jag inte! Jag anser att den försvarsmakt Sverige håller sig med idag är ett hån mot de skattebetalare som ändå skjuter till 37 miljarder årligen och knappt får något tillbaka i gengäld. Försvarets uppgift är att skydda Sverige, och det klarar man inte idag, inte om 10 år och knappast om 15 år. Att ha ett försvar som inte kan utföra sin primära uppgift är som att ha en hemförsäkring som inte gäller för brand, inbrott, översvämning eller andra farliga saker, alltså värdelöst.

Vi moderater har alltid varit försvarsvänner, nu vet jag inte längre. Måhanda sitter hela sierskan Saidas släkt på MUST, Finansdepartementet och Försvarsditot, för uppenbarligen kan de läsa framtiden på ett väldigt bra sätt. Just idag finns inget hot mot Sverige eller våra grannar, men är det den eviga freden som inträtt? Jag tror inte det, jag ser hellre framtiden an med skepsis och förbereder mig för det värsta...

Vi behöver ett insatsförsvar som kan göra insatser även för Sveriges försvar, inget nytt invasionsförsvar. Vi behöver en trovärdighet som saknas idag, imorgon och i övermorgon...

8 kommentarer:

TRIDENT sa...

Är det inte dags att du också inser sanningen - den sk "nya" moderaterna är ännu ett socialistparti i mängden.

Själv insåg jag sanningen förra året och gick ur efter 15 års medlemskap.

När herrarna Reinfeldt, Borg och Tomhylsa förpassats ut i kylan OCH moderaterna börjat föra anständig politik igen kanske jag börjar överväga ett återinträde...

Wiseman sa...

Här har du en annan avhoppare. Den enda skillnaden är att det socialistiska moderatpartiet verkar vara ett arbetarparti, medan det socialistiska arbetarpartiet som tidigare haft makten definitivt är ett bidragstagarparti.

Tokmoderaten sa...

OK, besvikelsen är stor. Jag är också uppriven, men ännu inte uppgiven. Sanning 1: Moderaterna är inte vad vi än gång var i försvarsfrågor. Sanning 2: Hotbilden är annorlunda nu än under det Kalla Kriget. Sanning 3: Hotbilden är föränderlig, och det även inom en 10-årsperiod. Sanning 4: Det finns idag INGET parti representerat i Sveriges Riksdag som har en mindre dålig försvarpolitik än Moderaterna. Sanning 5: Sverigedemokraterna har en sund syn på Försvarsfrågan men är oacceptabla för mig av en herrans massa andra skäl.

Därav drar jag slutsatsen att jag bäst verkar inifrån för att återigen få en försvars- och säkerhetspolitik värd namnet från det parti vars ideologi jag delar. Att kalla Moderaterna, även i sin nya kostym, för ett socialistparti är knappt värt att bemöta. Vi är fortfarande emot kollektiva lösningar på alla plan för frihetstörstande individer... och så kommer det alltid att vara.

Mattias Lönnqvist sa...

Som Folkpartist hoppas jag givetvis att vi ska ta chansen och bli det försvarsvänliga partiet, men det har ännu inte skett.

Å andra sidan är vi fortfarande det mest Nato-vänliga partiet; alltid något.

Alexander sa...

men snälla.. Är det rysskräcken som talar? Sveriges försvar har aldrig någonsin haft något att säga till om.. Det är och har alltid varit en onödigt stor utgift! Att sitta och vara rädd för krig om 10 - 15 är ju löjligt! Satsa på en mindre elitstyrka mot terrorism säger jag!

/MODERAT

TRIDENT sa...

Bäste herr Antonsson, nu halkade väl ändå fingrarna lite fel på tangentbordet. Skulle de "nya" moderaterna vara emot kollektiva lösningar...?

Jo, hur det står till med det kan såg vi ju i Vaxholm och Göteborg. Kollektivavtal ska värnas är ju de "nya" moderaternas paroll - om det sedan sker till priset av ruinerade småföretagare verkar de "nya" moderaterna inte bry sig om. Någon valfrihet vad gäller att gå med på fackmaffians krav finns inte - skriv under eller vi driver ditt företag i konkurs!

Fast du räknar kanske indet detta till "kollektiva lösningar"

Men herr Antonsson - det är en traumatisk upplevelse att inse att herrarna Reinfeldt och Hästsvans - förlåt Borg - har ombildat moderata samlingspartiet till ännu ett socialistiskt parti i mängden.

Listan kan göras lång: den "tillfälliga" värnskatten som inte avskaffas, vurmandet för LO, idiotkonstruktionen med den "nya" fastighetsskatten.....

Väljarna är inga idioter och att alliansen skulle vinna nästa val är en utopi - tack och lov! Förhoppningsvis lär kommande valnederlag även förpassa ledarskitet i de "nya" moderaterna ut där de hör hemma - i kylan!

Tokmoderaten sa...

Alexander. Det vi skall förbereda oss för idag är det som händer om 10-15 år. Sveriges upprustning inför Andra världskriget var färdig runt 1950, dvs 5 år efter ett 6-årigt krig. Man måste lära av historien. vem trodde 1981 att Estland skulle vara självständigt 1991, vem trodde 1984 under Vinter-OS i Sarajevo att staden skulle vara ett slagfält 8 år senare? Inte många... Vi kommer aldrig att klara vår säkerhet själva, men vi måste bidra efter den förmåga vi har. Det kan inte vara meningen att rika Sverige snyltar på de något mindre rika länderna i Baltikum för vår säkerhet. Jag vill inte ha någon stor omodern försvarsmakt igen, utan en funktionell och vassare. I dag är den modern, men dessvärre mikroskopisk när man tittar på den nationella försvarförmågan. Rysskräck? Ja, har man rötterna i Estland vet man vad som kan hända om man ignorerar uppenbara tecken från öster...
Trident, vad trevligt med en frekvent läsare. Att förändra tar tid, vi kan inte vända en oljetanker i Göta kanal, men förändringens vind blåser trots allt. Att alliansen skall vinna 2010 är en utopi, och lyckan för dig är att Mona börjar styra med Ohly vid sin sida? Är Du ett alter-ego till våra kända Sundbybergare Spira och wijkman? Att fly moderaterna kan man gott få göra om man är missnöjd och inte förändrar. Men att bli socialist...?

TRIDENT sa...

Jag har blivit beskylld för mycket men att vara socialist skulle nog ingen som känner mig ens tänka tanken att beskylla mig för att vara. Jag är moderat sedan tonåren och definitivt inte socialist - detta är just skälet till att jag lämnat de sk "nya" moderaterna.

Jag vidhåller det jag tidigare påstått - de "nya" moderaterna är inget annat än ännu ett socialistiskt parti i mängden. Det ger mig kalla kårar när en sk moderat finansminister tar ordet feminist i sin mun. Vad händer här näst? Ska Reinfeldt börja hylla genusforskningen?

För att återgå till ämnet. Alliansregeringens ambition är att ha 2000 man i internationell tjänst samtidigt, man vill vara med och leka med de stora pojkarna på den internationella arenan - men betala prislappen för detta vill man inte. Man kan ju fråga sig varför inga andra länder av Sveriges storlek sätter upp en "egen" Battle Group.

Det vi står inför - oavsett om herr Tomhylsa vill eller inte - är ett vägval mellan bibehållen selektiv värnplikt eller en kontraktsanställd yrkesarmé. Och om herr Tomhylsa skulle ha villfarelsen att det skulle gå att skära ner kostnaderna med bibehållen ambitionsnivå är detta ännu ett bevis på hans och regeringens totala inkompetens inom försvars och säkerhetspolitiken.

Det allvarliga är att det är svenska soldaters liv och lem som våra politiker leker med i sandlådan. När liksäckarna med svenska soldater börjar komma hem från Afghanistan är det för sent – och med nuvarande politiska ledning är det inte frågan OM utan NÄR detta inträffar.

Hitintills har våra sandlådepolitiken använt ÖB som "målvakt" för sin egen inkompetens och oförmåga - märkligt nog har vi en civil Generaldirektör och en Civil ekonomichef för Försvarsmakten.

Personligen tycker jag att ÖB skulle följa herr Tomhylsas förslag och per omgående skicka hem 2000 värnpliktiga - det kaos som skulle följa detta beslut skulle förpassa vår "kompetente" herr Tom,hylsa till den politiska avskrädeshögen - dvs till en befattning som Generaldirektör eller Landshövding. Bara att komma med ett dylikt förslag visa prov på en sådan inkompetens att man häpnar.

Herr Tomhylsa ger sig även på fastighetsproblematiken - dock även här utan att kunna beskyllas för att veta något om det han säger.

Försvarsmakten HYR av det statliga bolaget Fortifikationsverket som har ett avkastningskrav på sig från staten – för 2006 var detta 178,3 miljoner kr (enligt verkets egna årsredovisning). Tilläggas kan att Fortverket har Försvarsmakten som enda hyresgäst, vidare är det värt att notera att huvuddelen av Fortverkets fastighetsbestånd är betalt med försvarsanslag en gång i tiden och nu tvingas Försvarsmakten betala ytterliggare årligen i ”hyra”. Det kan inte vara speciellt svårt för regeringen att sätta 0kr i avkastningskrav på Fortverket – om viljan finns.

Avsluningsvis herr Antonsson - det är lätt att försöka se en socialistisk "spökskrivare" bakom inläggen, lättare än att ta till sig den hemska sanningen - men jag kan garantera att jag är moderat i själen och det är därför som mycket väl kan tänka mig att rösta MOT och inte MED.