2008/04/04

JAGA KNARKET ÖVERALLT


Nyss hemkommen från Falklandsöarna blir man varse om de problem Sverige faktiskt har. I Stanley, Falklandsöarnas huvudstad, finns ett litet fängelse med fyra celler. Beläggningen är 25%, dvs 1 fängslad. En extremt låg brottslighet, som kanske förklaras av den totala avsaknaden av narkotika på ögruppen. Låt vara att den som sitter inne är inlåst för att ha försökt sälja cannabis på en pub. Personen i fråga är dock från ett annat land och besökte Stanley med det fiskefartyg som han arbetade på. Byborna blev synnerligen upprörda när de erbjöds drogen, och polisen larmades omedelbart. Fiskefartyget blev grundligt genomsökt, den första "husrannsakan" Falklandspolisen gjort på 26 år.

Nu vill en kommun, Landskrona, ta hand om sina problem genom drogtester i skolan, mycket bra. Den som inte har något att dölja borde inte behöva känna sig kränkt. Den som har något att dölja, kanske äntligen uppmärksammas och kan få hjälp i tid. På samma sätt bör vi se på kameraövervakning av våra samhällen, den som inget har att dölja behöver inte oroa sig...

Det är det typiskt naiva Sverige att börja gapa om kränkning och övergrepp. Någon som anser att den som blir utsatt för brottslighet som kan sättas i direkt relation till narkotikamissbruk inte blir kränkt eller utsatt för ett övergrepp? Jag står alltid på offrets sida, inte på gärningsmannens... Kampen mot drogerna måste börja när missbruket börjar, dvs i skolorna. Stå på Er Landskrona !

5 kommentarer:

Mattias Lönnqvist sa...

Eftersom du inte har någonting att dölja så borde det vara ok att staten monterar in kameror i alla rum i din bostad och spelar in vad som sker.

Eftersom du inte har någonting att dölja är det alltså ok att staten opererar in en liten sändare som gör att de har ständig koll på var på du är och kanske även skickar sammanställningar av olika värden för din kropp.

Om du verkligen vill stå på offrets sida så borde du till att börja med sätta dig in i hur många av oss upplever det att få vår integritet kränkt. Så länge jag inte bryter mot lagen så ska staten skita i vad jag sysslar med; det är den liberala vägen. Alla andra vägar är totalitarism och krypto-fascism.

Tokmoderaten sa...

Oj Mattias,

Om du visste hur mycket jag har att dölja... En kamera i sovrummet skulle inte skada, där händer absolut ingenting. En kamera på mitt dass skulle få folk att prata däremot. En sändare inopererad i min kropp skulle inte nå ut med sina signaler. Det finns för mycket fläsk i vägen helt enkelt, och naturliga störsändare i form av tarmljud och gaser...

Låt oss vara överens om att vi inte är överens. Häri ligger skillnaden mellan liberalen och den konservative. Själv är jag konservativ, men inte fascist Mattias.

Mattias Lönnqvist sa...

Som moderat borde du vara liberalkonservativ vilket -- bland annat -- innebär att du ligger nära liberalismen i synen på förhållandet mellan stat och individ och att du borde vilja ge individen mer makt och mer inflytande på bekostnad av staten.

Hur menar du att ett övervakningssamhälle på något sätt skulle stå i samklang med den synen på individens rätt?

Sedan kan du vända dig mot etiketteringen, men din inställning till övervakning ( "den som inte har något att dölja..." ) är en kollektivistisk (ergo: socialistisk eller fascistisk) inställning där individens värde får stå tillbaka för det allmännas bästa.

Jag har alltid utgått från att du delar den syn på individen som innebär att individen har vissa okränkbara rättigheter (däribland äganderätten) och problemet med ett övervakningssamhället är att det kränker sådana rättigheter. Låt mig citera Ayn Rand i detta sammanhang:

"Individual rights are not subject to a public vote; a majority has no right to vote away the rights of a minority; the political function of rights is precisely to protect minorities from oppression by majorities (and the smallest minority on earth is the individual)."

Det du driver när du driver tesen om utökad övervakning är nämligen att falla i vänsterns vanliga argument, dvs "might is right" ; att majoriteten skulle ha någon sorts rätt att kränka de som inte håller med bara för att de råkar vara i minoritet.

Jag vill dessutom påtala att det inte finns någon fakta som talar för kameraövervakning. Snarare tvärtom, det enda man lyckats bevisa är att kameror i parkeringshus minskar inbrottsrisken i bilar. I övrigt har kameror inte haft någon preventiv verkan. Det innebär att inte bara vill du kränka mina rättigheter, utan du vill göra det för någonting som inte fyller någon funktion. Det finns alltså inget ändamål som helgar medlen i detta fall.

Sedan är du givetvis i din fulla rätt att tycka att jag tar i i överkant, men det får du faktiskt räkna med när du beskyller mig (och alla andra som är negativa till övervakning) för att ha något fuffens för oss. Det är nämligen det ditt "den som inte har någonting att dölja..."-argument innebär; att du anklagar de som är emot övervakning för att ha någonting att dölja. Det är definitivt ett argument i klass med "Slår du fortfarande din fru?"

Jag är dessutom lite förvånad att du vill sidsteppa föräldrarnas ansvar och lägga ansvaret på skolan och på myndigheterna.

Tokmoderaten sa...

Du har fått mig att börja tänka till, vad tankeverksamheten utmynnar i får vi se. Bra inlägg berör, det gjorde ditt...

Och jag vill på inget sätt sidesteppa föräldraansvaret. Dock är det nog så, om jag tillåts vara generaliserande, att det är de ungar där föräldrarna av ett eller annat skäl skiter i dom som har störst risk att hamna snett.

Jzzzzzuz sa...

Ha-ha, vad är det jag läser? Cannabis är tyvärr ingen tung drog som amfetamin och heroin, men en är dessvärre olagligt. Varför? Gammal myt-spridning och propaganda mot plantan.

I Sverige klassar vi användning av cannabis som missbruk, oavsett om det är ett missbruk eller inte.

Majoriteten av de som använder sig av cannabis brukar den endast, precis som alkohol - och missbrukar den inte.

Det är ett enormt slöseri av resurser att jaga alla dessa enskilda brukare samt odlare som inte skadar någon annan förutom sig själv(men ändå till mildare grad än ett alkoholbruk). Det är hyckleri att man betalar till brottsofferfonden när man rökt en joint och sedan måste bevisa att man aldrig mer skall röka genom att pissa regelbundet i en mugg, när folk tillåts att dricka.

Jag säger reglera och kontrollera cannabis precis som med alkohol, så tar vi den största inkomstkällan och inkörsporten till annan illegal narkotika bort från de kriminella som inte bryr sig om att hjälpa missbrukare eller om minderåriga köper cannabis.

Harm-reduction före den svenska noll-visionen och noll-toleransen!

Låt de som brukar drogen bruka den och på så sätt lättare hjälpa de som missbrukar drogen.

Jag föreslår att du läser lite av den senaste forskningen och legaliserings-debatten i sin helget för att uppdatera dig, då du säkerligen har blivit matad med massa halvsanningar och lögner sedan barnsben.

Haschpsykos? Bah! Struntprat.