2008/04/21

KAN VI LÄRA AV FINNARNA?


Sveriges försvarsbudget är avsevärt mycket större än den finska. Tittar man på den försvarseffekt man får för pengarna, så kan man undra vad vi svenskar håller på med egentligen... Finland har än idag ett välfungerande integritetsförsvar, ställer upp i princip lika mycket på internationella insatser och har en arsenal som i mångt och mycket är jämbördig den svenska. Kan vi lära av Finland?

Det finns ju uppenbarligen skillnader mellan våra länders försvarsmakter. Finland tyr sig än i dag till den allmänna värnplikten, medan vi i Sverige förlitar oss mer och mer på kontraktsanställd personal med avsevärt högre lönekostnader till följd. Vi har en större inhemsk matrielutveckling i Sverige, finnarna tillverkar förvisso SISU-pansarfordonet och handeldvapen. Det är här regeringen vill skära, och gott så. Ett land av Sveriges storlek måste ta till köp utifrån för att få bästa möjliga matriel till minsta möjliga kostnad.

Jag förordar inte att vi i Sverige skall sträva efter den numerär som den finska armén har idag, den är ju idag den tredje största armén i Europa efter mobilisering. Det vi behöver är en väl sammansatt, väl tränad och anpassningsbar försvarsmakt. I och med att vi i Sverige har omvandlat det gamla invasionsförsvaret till ett insatsförsvar har stora kostnader tillkommit för försvarsmakten, kostnader man aldrig fått ersättning för och kostnader som tär även nu. Såg förresten på SVT:s satirprogram Morgonsoffan häromdagen där man skojade om att få ner lönekostnaderna i försvaret med 30% bara genom att plocka in kvinnor, som ju alltid har lägre löner. Är det detta faktum som
Sten Tolgfors skjuter in sig på när han vill ha fler kvinnor i försvaret. kvinnor? Skämt åsido, man känner ju sig lite idiotförklarad när man läser om att det skall bli mer hjärna i försvaret genom att öka andelen kvinoor. Är vi män så dumma? En bra mix av kvinnor och män är alltid bra, män är bättre på vissa saker, som att vara kustjägare medan kvinnor med sin simultanförmåga lämpar sig bättre som stridsledare.

Försvarsmakten av i dag saknar förmåga att skydda Sverige mot framtida hot, vi kan inte på långa vägar anpassa oss efter det som sker runt omkring vårt land. Numerären är för liten, kompetensen flyr och trovärdigheten för den nationella försvarsförmågan är i princip noll. Att de förband vi har i internationell tjänst får goda omdömen är tyvärr inget som påverkar bilden av Sverige utomlands som ett land som fullständigt skiter i sin egen säkerhet. Sverige är ett stort land till ytan, vi behöver ett antal brigader som kan mobiliseras inom rimlig tid för att kunna möta de hot som kan uppstå under närtid. Den som inte lär av historien är i mina ögon blind...

Finlands historia ser annorlunda ut, med Vinterkriget som garant mot en aningslös säkerhetspolitik. Vi måste lära av Finland, vi måste ta efter deras tänk, vi måste få effekt av de skattepengar som vi faktiskt lägger på försvaret. Jag hoppas att det är detta
Tolgfors i förlängningen är ute efter...

1 kommentar:

TRIDENT sa...

Herr Antonsson är till synes en obotlig optimist, dock saknas en del insikt i den planering som sker.

Undertecknad sitter för stunden och läser en rykande färskt remiss av Arméns utvecklingsplan 2009-2018, och det är ingen munter läsning!

Inom en tämligen snar framtid har Sverige en yrkesarmé. De sk "värnpliktiga" som rycker in för utbildning kommer att "anställas och kontrakteras" från och med termin 1, det talas om "stående styrkor" och "operativ expeditionär förmåga".

Nu kan vän av ordning ställa sig frågan om Sveriges blivande expeditionskår a´la US Marines bildas med politikernas goda minne, eller om ÖB mörkar och politikerna kommer att vakna upp inför fullbordat faktum.

Det allvarliga i det hela är INTE att FM omdanas UTAN ATT DETTA SKER UTAN NÅGON SOM HELT DEBATT! Vill svenska folket ha en expeditionskår av fast anställd personal som släcker bränder i all världens hörn - låt dem få det, MEN eftersom det inte sker någon debatt vet vi inte vad svenska folket tycker.

Avslutningsvis... om herr Tomhylsa tror att en fast anställd expeditionskår är billigare i drift än dagens försvarsmakt får han nog tänka om...