2008/04/16

LANDSORTSPOLISEN SKÄRSKÅDAS


När man tvingat fram ett erkännande från Tradar-Mördaren från Torsåker, Anders Eklund, hyllade jag Polisens insats. Jag tycker fortfarande, av det jag läst, hört och sett, att man skötte undersökningen när det gäller Engla bra.
Visst hade man en närmast osannolik tur att mördaren fastnade på bild i sin röda Saab bara sekunderna efter det att Engla fotograferats, i annat fall hade nog mordet varit olöst en lång tid framöver...

Det är ju alltid lätt att vara efterklok, och se uppenbara lösningar i efterhand. Man kan ju tycka att Eklund borde ha varit aktuell i Pernilla-fallet långt tidigare, och att DNA skulle ha tagits per automatik på alla dömda sexförbrytare inom 10 mils avstånd från mordplatsen i Falun. Det beteendemönster som Eklund visat upp borde ju ha satt i gång ett visst tankearbete hos Polisen... Men bristande rutiner, och misstag beror ju oftast på något. Detta något är inte lättja eller ovilja att sköta sitt jobb, det är ett resultat av för lite resurser.

Men skall man klandra Polisen? Skall man inte klandra de som skapat högar av outredda brott och en alltmer tynande poliskår? Det tycker jag... Det är politikerna som ålagt Polisen uppgifter utan att tillse att man har resurser för att utföra allt det som krävs av myndigheten. Det är Bodström, Freivalds med flera som är att klandra. Polisen gör nog så gott dom kan, och lider nog av en enorm känsla av otillräcklighet och uppgivenhet. Jag har stött på ny-utexaminerade poliser som med entusiasm kastar sig ut i verkligheten, för att efter ett halvår vara helt desillusionerade... Det är tragiskt för Polisen, det är tragiskt för oss medborgare.

För att värna rättssamhället krävs en Polis som har de resurser som krävs, domstolar som inte går på den ena otroliga historien efter den andra och en satsning på att kväva kriminaliteten i sin linda, dvs preventivt i skolorna. Vi har tack och lov börjat se ljuspunkter i och med att vi numera har en regering som lever i verkligheten, vad avser brottsbekämpning, och inte i en utopi. Dock är min syn på regeringens försvarspolitik en helt annan, där lever man fortsättningsvis kvar i en utopi...

Inga kommentarer: