2008/04/08

VARFÖR INTE BÅDE OCH ?


Med en snedvriden frågeställning kan man få vilka resultat man vill. Det är uppenbart när man tittar på Synovates undersökning där man ställer sänkta skatter mot satsningar på vård, skola och omsorg. Den uppenbara frågan om personen ifråga skulle kunna tänka sig både sänkt skatt och satsningar på dessa kärnverksamheter finns inte med. Man kan fråga sig varför, eftersom det är denna politik som faktiskt förs idag...

Den trångsynte vänstersympatisören kommer självklart ha invändningar mot mina argument, men vägrar att se att de besparingar som sker kommer i kommunal byråkrati, bidrag till politiska kamporganisationer och annat "dravvel". Under det år alliansen styrde i Sundbyberg så skar vi i den politiska byråkratin, bidrag till friska, vuxnas fritidsaktiviteter på ett så pass lyckat sätt att det ekonomiska resultatet blev det bästa på decennier. Satsningar på skola, omsorg och barnomsorg genomfördes och ändå fanns det utrymme för skattesänkning. Efter den "kommunala revolutionen" förra sommaren har spenderbyxorna tagits fram ur garderoben av den nya "majoriteten" och åter slänger man skattebetalarnas pengar på en kraftigt utökad politisk organisation.

Därför skulle jag önska att Synovate framöver ställer följande frågor till Sundbybergarna:

- Anslagstavlor eller bättre studiemiljö i skolan?
- Medborgarkontor eller en utökad valfrihet i hemtjänsten?
- Fler politiker eller fler vårdbiträden?
- Höjd skatt eller möjlighet att friköpa sin hyresrätt?
- Bidrag till friska vuxna eller till handikappade barn?

Inga kommentarer: