2008/04/01

TILLGÅNG OCH EFTERFRÅGAN


Läser på såväl DN som E24 om att min hemstad, Sundbyberg, har landets dyraste villabestånd. För en villa i Sundbyberg får man 17 i Älgarås... Tillgång och efterfrågan sätter priset, och i Sundbyberg finns en enorm efterfrågan men knappt någon tillgång.


En "normal" familj som vill bosätta i Sundbyberg hänvisas med den nu förda Socialdemokratiska politiken till hyresrätten som boendeform. Hyresrätterna utgör lite drygt 70% av bostadsbeståndet i Sundbyberg. Skulle vi vilja köpa en villa, med två föräldrar anställda i det offentliga, "Dream on"... Man har helt enkelt inte råd. Måhända kan utbyggnaden av Ursvik innebära en liten förändring, men å andra sidan är inflyttningen till Stockholm närmast att likna vid en folkvandring nuförtiden.

Ett större utbud av bostadsrätter, till exempel genom att låta de som lovats friköpa sina hyresrätter, och villor pressar prisnivån. Därigenom underlättar man för folk med låga eller normala löner att bosätta sig i staden utan att för den skull bo hos Förvaltaren med allt vad det innebär av skyhöga hyror, extra pålagor och eftersatt underhåll.

Som vanligt slår Sossarnas politik mot de man säger sig vilja företräda. Arbetaren skall bo i hyresrätt, betala en stor del av sin lön till facket, inte ha någon valfrihet när det gäller skola eller dagis, för att sedan vara hänvisad till ett äldreboende i stordriftsformat. Tack men nej tack.

Inga kommentarer: