2008/06/05

ÅNGEST, JUBILEUM OCH SOMALISKA SJÖRÖVARE


Jag har haft ångest under något dygn... Orsaken är att jag nått fram till Blogginlägg nummer 200, och det måste ju vara speciellt på något sätt. Dock är mitt liv i dag så fruktansvärt torfigt och innehållslöst att det inte kan bli tal om ett innehållsrikt, humoristiskt och personligt inlägg...

Jo, det är ju sant att det finns ett ämne där jag skulle kunna hylla mig själv och det är det faktum att jag den 16 juni kommer ta plats i Kommunfullmäktige i Sundbyberg. Förvisso är jag på Costa Brava då men valet sker ju likväl detta historiska datum. Bäva månde såväl mina motståndare som medlöpare, Tokmoderaten är i den kommunala demokratins högsäte för att stanna! I och med detta faktum har jag blivit uppmanad att hyfsa till min blogg och undvika de värsta övertrampen. Jag är ju som jag är, lätt urspårad och djupt präglad av en humor där såväl sarkasmer som ironier är huvudsakliga beståndsdelar. Sålunda kommer det bli svårt att tillmötesgå kraven på vett och sans på denna blogg, men en sak lovar jag iallafall... Jag kommer aldrig mer kommentera de politiska motståndarnas fysiska företräden bloggledes.

Så till mitt vurmande för Försvaret igen. Nu är det dags att skicka ner tvenne korvetter ur den kungliga Svenska flottan till vattnen utanför Somalia. Detta är en insats som jag tycker är utmärkt, rent av mycket bra. I dessa vatten råder nämligen total laglöshet, med sjöröveri och kidnappningar av besättningsmedlemmar från fredliga handelsfartyg. Här kan alltså det svenska försvaret göra en insats för att skydda civila och freda sjöfarten. Så länge hotbilden här hemma är låg kan Flottan gott jaga galna somalier i små båtar som vill sjöröva. Hoppas bara att kostanderna för denna insats inte dränerar försvarsanslaget så att vår försvarsförmåga här hemma blir än mer eftersatt.Sannolikheten för att detta skall ske är väl inte alltför långsökt i dagens Sverige.
Snipp Snapp Slut. Det var inlägg 200, ingen humor och bara tråkigt... F'låt!

4 kommentarer:

Mattias Lönnqvist sa...

Nu förväntar jag mig flammande linjetal från talarstolen :)

Per Hagwall sa...

Gratulerar!

Vem är det som gått av?

Tokmoderaten sa...

Tack! Mychele Östman, denna vackra nymf har dessvärre lämnat oss med oändlig saknad...

Kronblom sa...

Det tråkiga är att korvetterna inte har något effektivt
skydd mot sjömålsrobotar. Det har inte ens Visbykorvettera efter ingripande av finansminister Borg....