2008/09/16

HEDRAS DEN SOM HEDRAS BÖR


Ibland undrar man ifall rubriksättarna i media är helt dumma i huvudet. "Sahlin har fått 248.000 väljare att fly alliansen" skriver DN i rubrikform. Pyttsan! Hade det berott på Mona Sahlins attraktionskraft som partiledare hade lämmeltåget nämligen gått i motsatt riktning och 4%-spärren hade nog varit nära.

Att däremot socialdemokraterna som parti har sugit tillbaka många av de väljare som gjorde höger om när man tröttnat på Göran Persson i valet 2006 framstår väl som ett tragiskt faktum. Tragiskt just därför att man sökt sig tillbaka till exakt samma parti som det var under godsherren från ÖfvreTorp med samma avsaknad av visioner och samma slentrianmässiga syn på hur landet skall styras. Sosseriet har sina rådslag, där man i mångt och mycket kalkerar regeringens på många ställen framåtsträvande politik, men man har som sagt inga idéer själva. Och det faktum att man kommer få en "härlig" bonus den dagen man röstar fram Mona till statsminister, i form av Lars Ohly och Peter Eriksson, borde väl få folk att nyktra till ju närmare valdagen vi kommer...

Själv har jag ju upprörts av hanteringen av Försvaret och FRA-frågan men jobbar hellre inifrån för att leda rätt igen, andra flyr... Andra ser löftesbrott i bensinskatten och den nya varianten av att ta ut avgifter av fastighetsägarna. Det finns många missnöjda, det syns ju i opinonssiffrorna. Men tänker alla dessa missnöjda på alla vallöften som infriats? På att det är den politik som man gick till val på 2006 som genomförs och som då hade folkets stöd? Tydligen inte, och vi med hjärtat till höger har en grannlaga uppgift framför oss när det gäller att leda "Svensson" rätt igen...

Just nu är det mörkt i opinionen, men även den mörkaste natten övergår förr eller senare i en vacker morgon. Jag lever på hoppet att svensken i gemen skall förstå sambanden mellan den politik som förs och den nya vardag vi nu skapar. En vardag med fler i arbete, med bättre studiero i skolorna, med krafttag mot brottsligheten, med en satsning på en eftersatt infrastruktur och med större valfrihet i alla situationer.

2 kommentarer:

Winston sa...

Oroa dig inte!
Sahlins attraktionskraft kommer att få lämmeltåget i rätt riktning
OCH
med hjälp av FRA kommer de många missnöjda att fås att inta rätt rikning.

Demokrati till din tjänst!
Winston Jr

Winston sa...

Du har som alltid rätt min gode vän.
I den nya vardagen som nu skapas behöver inte svensken i gemen förstå sambanden.
FRA eller den mörkaste natten om du så vill kommer att övergå till en vacker morgon.

Vänligen/Winston II Jr