2008/09/07

SMITTOR SPRIDS SNABBT PÅ SVENSKA SJUKHUS OCH I FLYKTINGLÄGER...


Rubriken är kanske lite provocerande, men det är ju så att en vårdavdelning på ett svenskt akutsjukhus allt som oftast är lika stökigt som ett tältläger i Darfur. Förvisso finns det toaletter, men på SöS kan det handla om alltifrån 4 till 6 toaletter per avdelning, och varje avdelning har ju plats för runt 25 patienter och allt som oftast en drös med överbeläggningar. Någon som blir förvånad över det kaos som uppstår när vinterkräksjukan slår till? Eller när VRE, vankomycinresistenta enterokocker börjar frodas på våra sjukhus? Nä... förstår det. Och lika illa ser det ut över hela Sverige. Och detta trots att vi betalar ett otroligt högt pris med våra skattekronor för en välfärd som gnisslat betänkligt sedan 70-talet...

Att sedan Sveriga har minst antal vårdplatser per innevånare i hela västeuropa och USA talar för sig själv, vi har problem med att vara effektiva. För det är ju ändå så att trots att vi ligger i botten på vårdplatser ligger med i toppen när det gäller kostnader för vården. Precis som när det gäller försvaret får vi alltså alldeles för lite effekt för de pengar vi lägger ner på dessa verksamheter.

Sanningen är ju den att den svenska sjukvården lider av att vara överbyråkratiserad, med landstingen som den yttersta posten för administrativt slöseri, och under landstinget alla nämnder och annat trams... "Fröjdslöjd någon"? En underbar tidskrift om hemslöjd som Stockholms läns landsting ger ut medan vården lider genom sina hemslöjdskonsulenter... Sedan finns det beställarstyrelser, massor med små sub-enheter som bara producerar papper, dravel och generar kostnader.

Låt staten bli huvudman för sjukvården i Sverige, avveckla den enorma byråkratin som landstinget för med sig, med arvoderade politiker och anställda tjänstemän som sitter på sina poster i olika landsting och gör samma arbete som kollegorna på andra sidan länsgränsen. Med en statlig sjukvårdshuvudman skulle patienten gynnas också, då inga läns- eller regionsgränser skulle avgöra hur länge man fick vänta på sin operation eller undersökning. Och släpp för guds skull in näringslivet i branschen, de vet hur man får mesta möjliga effekt för de pengar man har. Och de som är rädda för att marknaden slår sig in, varför? Är du inte nöjd med din frisör, så byter du, smakar kaffet rävgift så byt och är du inte nöjd med din vårdgivare så känn dig fri att se dig om efter någon som svara upp mot dina förväntningar!

1 kommentar:

Daniel sa...

Hej!

Som läkarstudent (klar med år 4) vill jag bidra med denna kommentar:

Sverige har ett av världens mest gynsamma lägen när det gäller antibiotikaresistens (1). Bara Danmark, Norge och Nederländerna ligger lika väl till. I USA är situationen mycket värre, inte minst vad gäller VRE (2). Det finns således på makronivå inget samband mellan antalet vårdplatser och antibiotikaresistens.

Därmed inte sagt att antalet vårdplatser, och framförallt antalet enkelrum med möjlighet till isolering, måste bli fler. Om vi skall kunna stoppa sådana här utbrott måste patienterna kunna hållas åtskilda. Vi har, till skillnad från bland andra USA, fortfarande möjligheten att stoppa utvecklingen. Men för det krävs inte mer av näringsliv, mer av "lean production" och mer av privatisering. Allt detta har tvärtom lett till nuvarande utveckling. Det är till exempel välkänt att privatläkare skriver ut mer antibiotika och antivirala läkemedel än offentliganställda läkare (3,4), och kom inte och inbilla mig att fler isoleringsrum är något som ryms i Attendo Cares och BSMartinas planer.

Ut med näringslivet och in med hygienexperter! För vård är något alldeles för komplicerat för att styras av förenklade teorier om tillgång och efterfrågan.

Till sist kanske vi kan mötas ändå; jag är försiktigt positiv till att staten tar över huvudmannaskapet för sjukvården. Jag tror att det skulle kunna bidra till en ökad tillgänglighet och jämlikhet. Om detta behöver dock diskuteras mer.

(1)
http://www.srga.org/MRB/mrbstaf.html
(2) http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/vancomycinresistenta-enterokocker/
(3)
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=7718
(4)
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=527833&rss=1400