2008/09/14

"SKA VI BYTA GREJER MED VARANN...?"


"...du ger mig en terrorcell och du får Astas mail, terrorcell mot Astas mail?" Sången är väl bekant för de flesta med barn, även om bytandet har fått en annan innebörd när det är vår signalspaning genom FRA som vill byta grejer...

Enligt utrikesminister Bildt byter FRA även information med diktaturer, och är det gentligen något att bli upprörd över? Visst kan man ha synpunkter på om det är så där extremt korrekt att byta info med en sådan som Khaddafi eller Lukasjenko men om det ger oss information som innebär att vi i Sverige bättre förstår eller ser hotbilder som kan tänkas dyka upp mot vår inre och yttre säkerhet, så OK då... Om det därmed innebär att vi ger diktaturen information som underlättar för förtryckarstaten att slå ner på sina oppositionella eller andra besvärliga personer så bör svaret vara "Nej tack!".

Jag ser hellre att vi köpslår med diktaturer än att vi börjar ge oss på de svenska medborgarnas medborgerliga rättigheter, genom att läsa personliga mail från icke brottsmisstänkta svenskar som råkar ha sin mailserver utomlands... Går vi den vägen, mot FRA-lagar, så ger vi avkall på den personliga integriteten och våra grundläggande mänskliga rättigheter. Sakta men säkert blir demokratin Sverige ett kontrollsamhälle där gränsen mot diktaturens säkerhetssystem blir hårfin. Visst, vi väljer våra folkvalda i rättvisa val men vi kommer har en övervakning riktad mot de laglydiga medborgarna som skulle få en halvparetisk Kim Jong-Il att gnugga sin friska hand mot den som numera enbart är en ledlös köttbit och tråna med blicken.

Tolgfors påstår däremot att vi bara byter underrättelseinformation med länder som står oss nära. Jaha, står vi inte nära någon diktatur? Någon som glömt en av de bästa meningarna som en sosse någonsin yppat? Björn Rosengren beskrev ju vårt västra grannland, numera styrt av en vänsterreaktionär regim från Oslo, som den sista Sovjetrepubliken. Träffande minst sagt.

Den 16 september anordnas det demonstrationer mot denna ogenomtänkta lag, och det lika korkade beslutet att klubba igenom detsamma i rikets högsta beslutande församling. Jag brukar inte uppmuntra folk att gå och protestera mot en regering jag annars sympatiserar med. Detta är dock en fråga där regeringen måste göra ett omtag, fixa till och återvinna det förtroendekapital som man bränt bort bland oss frihetsivrare. Som försvarsvän vurmar jag för en välfungerande underrättelsetjänst med signalspaning. Men rikta spaningen rätt då för guds skull!

Inga kommentarer: