2011/11/11

CAREMA OCH DE KISSIGA KUNDERNA...


Jag tillhör de som tror att det behövs konkurrens för att en verksamhet skall bli så bra som möjligt, detta oavsett om det handlar om apotek, livsmedel eller äldrevård. Finns det bara en butik i byn, så kan man ha vilka priser man vill och en usel sevice - kunderna har inget annat val än att komma tillbaka. Finns det bara ett apotek i köpingen, så kan man ha hur långa köer som helst till receptdiskarna - kunderna har inget annat val än att komma tillbaka. Finns det bara en utförare av äldreomsorg i staden, så kan ha hur dålig verksamhet som helst - det finns liksom ingen annanstans att ta vägen för de äldre som faktiskt behöver omsorg...

Jag har sett den kommunala äldreomsorgen spåra ur på ett antal platser där jag har haft kära och rätt nära. I brist på konkurrens har den kommunala äldreomsorgen på vissa platser gått över i likgiltighet, i förvaring - utan känslor och utan omtanke. Därför har jag applåderat när de har har behövat "tagga upp" för att överleva i en marknadssituation, när de äldre och deras anhöriga faktiskt kan byta bort det som inte fungerar.

Men så kom Carema...

Det blåser om Carema. Flera olika boenden under företagets vingar visar på fruktansvärda brister i en verksamhet där brister inte kan accepteras. Företagets höjdare har plockat ut bonusar från ett företag som uppenbarligen tappat greppet totalt om människovärdet när man tar av gamlingarna blöjorna för att väga kisset och kanske återanvända den halvsunkiga blöjan lite till. Det luktar kiss, det stinker bajs om detta Carema!

Har man väl tagit av blöjan för att man tycker att det är dags så sätter man inte på den igen, bara för att den är halvfull av urin och inte helfull. Allt detta för att spara någon krona, som i förlängningen blir några kronor till när man har vägt ännu lite fler blöjor.

Det handlar inte bara om blöjor i det här fallet. Det handlar om människovärdet, ett människovärde som bara kan erhållas av ett monopol om man skall tro på Juholt. Själv tror jag faktiskt fortfarande på konkurrensen, en konkurrens som i spåren av de svarta rubrikerna i tidningarna, på nätet och på TV kommer ge Carema två framtidsmöjligheter - förbättring eller förödelse. Carema kan välja att ta sina problem på djupaste allvar, strunta i sina chefsbonusar tills dess företaget levererar det som köparen - kommunerna - förväntar sig av verksamheten. Eller så kan de försvinna, då ingen framöver kommer att vilja ta i det blöjvägande företaget ens med gummihandskar och plastförkläde...

Men ingen skall inbilla mig att det här handlar om privat versus kommunal verksamhet i ett kvalitetsperspektiv. Alla utförare har sina problem, Carema tydligen mer än många andra. Men oavsett hur dåligt det är med blöjvägande och en hets att spara in några ören här eller en krona där - så sitter nästan alla brister i ett dåligt ledarskap. Det har funnits kommunala äldreboenden där man fått sparka undersköterskor och vårdbiträden för att de i sin arbetsmiljö tycker att det är okej att förnedra de som de har ansvar för.

Det finns äldreboenden drivna av något vårdföretag som tagit sin effektiviseringsiver och viljan att hålla ner kostnaderna in i absurdum. Inget är bra. Det behövs en tydlighet från de folkvalda som faktiskt sitter på ansvaret för verksamheten i välfärdens kärna att stå upp för att det är en kärnverksamhet i välfärden som måste fungera. Något annat kan vi som medmänniskor aldrig någonsin acceptera...

Länkar: SvD1, SvD2, DN1, DN2, DN3, Expr1, Expr2,
Bloggar: Böhlmark

12 kommentarer:

Anonym sa...

Jag håller med dig om det mesta och faktum är att jag blir skitförbannad på att de som beställer, de som köper in dessa tjänster alltid utan undantag verkar anlita fel företag?

Politiker har en förbannad övertro på att anlita stora företag med stora ekonomiska resurser i stället för att anlita lokala entreprenörer som vill starta eget.

Jag vet nämligen att i många fall i vårt land har det funnits de som velat ta över sin egen verksamhet men de har alltid förlorat upphandlingar mot exempelvis Carema.

Var ligger ansvaret på hur upphandlingarna går till?

Anders sa...

Bra att du tog upp denna skandal,
men Tokis, detta är inte det enda privata vårdbolag med skandalöst vinstbegär. Det säger väl allt när flera av dessa har riskkapital-bolag som ägare. När landstingen gör förluster så går dessa bolag med jättevinster. Myten om att den privata sektorn är så mycket effektivare än den offentliga grundar sig på felaktiga jämförelser, fördomar och okunskap.
Se SNS-rapporten, och läs gärna sedan högersmedjan Timbros
mediokra bortförklaringar av densamma. Varken offenlig eller privat omsorg är ofelbar, men oseriösa privata vårdbolag a la
Carema Care, har tillåtits härja fritt alldeles för länge nu.
Tyvärr ser inte alliansen skogen för träden skymmer.

Hemlige sa...

Men någon tydlighet från de folkvalda som faktiskt sitter på ansvaret för verksamheten i välfärdens kärna saknas ju inte, tvärt om . Reinfeldt och borg talar hela tiden om hur mycket mera skatten kan sänkas.

Anonym sa...

Hur svårt kan det vara. Är man inte nöjd med utförda tjänster är det väl bara att låta uppdraget gå till någon annan. Det är väl så konkurrens skall fungera.

Mary sa...

Jag kan berätta för dig att de inte ens tillhandahåller med vanlig hederlig tvål på sina besökstoaletter... Helt vedervärdigt!

Roggan sa...

Så blir det i fortsättningen i Sverige, var så säkra. Vår regering vill ju privatisera mer. Sedan får de som bildar privata företag bidrag från regeringen. Som i sin tur för över pengarna i utlandet. Kollar bara apoteket. Nu blir det vården och sedan skolan. Detta bara för att alla ville ha lite mera hundralappar över via skattesänkningen. Det kommer att bli mycket värre var så säkra.

Mårten sa...

det finns inte så pass många vårdplatser att äldre kan välja att byta bort en plats på ett carema-boende, har man hamnat där är man i många fall fast där. pinsamt att du antingen inte begripit det eller mörkar det. en utförsäljning är en utförsäljning och tar från det befintliga (som inte ersätts) oavsett om det är allmännyttan eller vården ni vansinniga marknadsfundamentalister säljer ut...

Melmac sa...

...men det är väl fortfarande kommun och landsting som ställer kraven vid upphandling? Det är väl i alla kommunpolitikers intresse att det blir bra i slutyändan?
Det Carema har gjort är svinaktigt men när ska politikerna som ställer så låga krav och har så jävla dålig insyn ta sitt ansvar?

Anonym sa...

Det handlar inte om ledarskapet utan om ägandet och det därmed förknippade vinstintresset. Det borde även en moderat kunna inse.

Hans Holberg
Örebro

Johan sa...

"I brist på konkurrens har den kommunala äldreomsorgen på vissa platser gått över i likgiltighet, i förvaring - utan känslor och utan omtanke."

Offentligt driven verksamhet t.ex. äldrevård kan stelna (under dåligt ledarskap) - och lider av kommunpolitikernas önskan att göra sina besparingar på den allra svagaste gruppens bekostnad = de fysiskt (och psykiskt) bräckliga. Det är ju enklast så för kommunpolitikerna... t.ex. dementa varken demonstrerar eller skriver insändare, om de far illa.

"Därför har jag applåderat när de har har behövat "tagga upp" för att överleva i en marknadssituation, när de äldre och deras anhöriga faktiskt kan byta bort det som inte fungerar."

Detta är en vilseledande beskrivning av äldres (och deras anhörigas) handlingsutrymme.

Du verkar vilja (?) blunda för VEM som är kunden på denna marknad - nämligen kommunen.

Det är kommunen (inte den enskilda gamla människan och hennes anhöriga) som upphandlar/väljer s.k. utförare.

Kommunens slappt skrivna avtal utan någon inspektionsverksamhet resulterar alltför ofta i en betydligt värre situation för de gamla än kommunens egen äldrevård (eftersom incitamentstrukturen för en vinstmotiverad utförare ser helt annorlunda ut).

-----

"Tydlighet från de folkvalda" i "en marknadssituation" handlar om stålhårda avtal (skrivna av en armé av kompetenta advokater) med bl.a. skyhöga bötesbelopp om några avvikelser påträffas vid oaviserade inspektioner.

Anonym sa...

Det finns en enkel lösning på de missförhållanden som identifierats efter att vård, skola och omsorg konkurrensutsatts och delvis provatiserats. Inför obligatoriska inspektioner av någån myndighet som huvudmännen (även kommuner) får bekosta. Om det visar sig att det finns missförhållanden skall dessa rättas till, åtgärdas så att framtida fel förebyggs, sanktioner skall tillämpas och därefter företar myndigheten förnyade inspektion(er), allt på huvudmannens bekostnad. Om någon drabbas av huvudmannens underlåtenhet skall myndigheten kunna utdöma skadestånd. Exempelvis skall ett barn som inte fått tillräckligt stöd i sin skola och därför får gå om ett år kunna få skadestånd som kompenserar för bland annat förlorad framtida arbetsinkomst och minskad pension.
Sanktioner, rättelser, skadestånd och förnyade inspektioner kan bli kostsamma och därför blir det enklast för huvudmännen att ge god omvårdnad/utbildning.

Toofan Salehpour sa...

Det här är ett tecken på den fria marknadens svagheter, _speciellt_ när det kommer till välfärd och äldreomsorgen. Där är möjligheterna till prodututveckling färre, och demografin är alldeles för snäv för företagen att investera i marknadsandelar. Det självklara valet blir således effektivisering och minskade utgifter, istället för investering och ökade inkomster.

Det här problemet hade inte uppstått om företaget hade varit kommunalägt. Jag säger inte att ett sådant skulle vara problemfritt i alla lägen, men _de här problemen_ beror på ett kortsiktigt avkastningskrav och dålig planering.

Du skrev att du tror på en konkurrens, där mediernas svarta rubriker kan tvinga företagen till att agera bättre. Men är det medias ansvar att hjälpa Sveriges sjuka och äldre? Och vad händer i de områden där medierna eventuellt missar sådan här, regelvidrig verksamhet? Det är ett väldigt bristande argument för konkurrens.