2011/10/31

FOLKOMRÖSTANDE GREKER GRÄVER GRAVAR...


Ordet demokrati kommer från grekiskan, där ordet demos - folket - har slagits ihop med krati -styre. Sålunda betyder demokrati folkstyre, och nu skall tydligen hela det grekiska folket få vara med och styra sitt land mot undergången.

Den grekiska sossen och premiäministern Giorgios Papandreou är delvis skolad i bland annat demokrati i Sverige, och när Papandreous sorgebarn till land nu tydligen skall folkomrösta om man vill ha stöd och hjälp av omvärlden eller inte så kan ju Papandreou med fördel anamma svensk folkomröstningstradition. Ju mer obegripliga alternativ man konstruerar desto lättare är det att få fårskocken av väljare att gå dit man vill, i den mån någon nu lyckas med att få de bångstyriga grekerna att fatta någonting överhuvudtaget.

Papandreou bör alltså med vår genuint genomtänkta svenska folkomröstning om kärnkraften i minnet konstruera tre alternativ, tre linjer, för grekerna att välja mellan.

Linje 1 bör ha "Drachmer för Grekland!" som budskap. Tydligt avståndstagande från allt vad vett och sans innebär för folket i Europa i allmänhet och Grekland i synnerhet. Ett alternativ för kroniska devalveringar och billigare fetaost och olivolja.

Linje 2 kan förslagsvis ta "Avveckla Euron men med förnuft" som sitt budskap. Ett alternativ för att få Merkel och Sarkozy att hoppas på ett grekiskt mirakel ett tag till, tills grekerna fattar att de inte längre kan gå i pension vid 38-års ålder och då säga nej till allt och alla.

Linje 3 är det uppriktigaste alternativet och kan använda "EU - Nej tack!" som sitt budskap. För ett bångstyrigt folk utan sjukdomsinsikt är det sannolikt att grekerna i sann demokratisk anda väljer det senaste alternativet och därmed lägger grunden för eurons och EU:s framtida undergång.

Den observante ser att det faktiskt inte finns något alternativ för att ta emot hjälp, lika lite som det fanns något alternativ för utbyggd och bibehållen kärnkraft när vi svenskar fick tycka till för 31 år sedan. Orsaken är densamma som då, att det alternativet är dödfött - ej gångbart bland väljarna. Grekerna strejkar sig allt djupare in i krisen, de fattar inte varför de sitter där de sitter och sittstrejkar för att få 16 månadslöner om året och en pensionsålder i nivå med när man blir könsmogen.

Grekland av idag är en tragedi, och jag tycker uppriktigt synd om den där Papandreou, socialistinternationalens ordförande och grekernas hövding, som skall styra och administrera ett folk som inte fattar bättre. Folkomröstningen kommer att visa vad Grekland av idag är för ett land, en spillra av något stort som byggde världen och skapade demokrati. Nu är Grekland ett land som med sitt folkstyrande kommer att leda sina grannar och vänner i fördärvet... Efcharisto!

Länkar: SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, DN,
Bloggar: DHE, Böhlmark

5 kommentarer:

Anonym sa...

En snygg ursäkt att dölja att man blir utsparkad från klubben. Oddsen var 2.3 mot ett att Grekland lämnar Euron för en månad sedan. Nu borde oddsen vara närmare 1.3 mot ett. Tyvärr är det nu kanske för sent att rädda Italien och Spanien för i stället för att stoppa huvudet i sanden skulle Grekland åkt ut i början av det här året. I Tyskland har TV-reklamen "Die D-mark kommt" rullat i över 1 år. Fortsättning följer i Euro-såpan.

Kanylbullen sa...

du glömmer dock att Papandreu är en marionett, och att det är en korrupt politikerklass som styr Grekland, med enbart sitt eget bästa i åtanke, och då är inte kraftiga nedskärningar deras förstahandsval. Det innebär nämligen mindre mutor.

Anonym sa...

Ett nej blir det i alla fall.

Nils Nilsson sa...

Men de tär ju bra att de har en omröstning nu.

Vad hade alternativet varit? Att grekland åker ut 2014 istället?

För grekland kommer att åka ut. Detta är ngt som vi vet kommer att ske. Det är bara fanatiska Euroapologeter som inte inser detta.

Då är det bättre att ställa saken på sin spets nu, och inte om nåra år när ännu flera miljarder har plöjts ner i det svarta hålet.

Detta är det mest vettiga beslutet vi sett från grekland på en lång tid.

Dimitrios Karkamanis sa...

Hej,

Tyvärr, kommer frågan om folkomröstning att bli Georgios Papandreous sista stora politiska drag. Landets, Greklands, framtid kan inte och får inte bli föremål för "pokerspel", i synnerhet när den ena spelaren "bluffar" med landets framtid som pott och har sagt "All in"! Händelserna i Aten är idag torsdag lavinartade.

Europa (Eurozonen) har deklaretat att de vill att Grekland skall förbli medlem av Eurozonen, men man märker samtidigt att Grekland utgör en systemisk risk för eurons framtid och därmed, om det visar sig att grekiskt medlemskap inte är förenligt med EMU, bör Grekland lämna eurosamarbetet.

Just nu allt tyder på att Papandreous roll är avslutad och en nationell samlingsregering kommer att bildas med uppgift att nuvarande riksdag godkänner det senaste låneavtalet i enlighet med beslutet som fattades på toppmötet den 26 oktober, samt att nyval utlyses.

Min gissning är att Grekland stannar i Eurozonen, Papandreous politiska roll är, för stunden åtminstone, avslutad, en lsamlingsregering bildas och att landet går rätt snart till nyval, eventuellt kring och strax efter årsskiftet 2011/2012.

Dimitrios Karkamanis
nationaleekonom och statsvetare