2008/08/05

FÖRHOPPNINGAR SOM KOMMIT PÅ SKAM...


Vem kan väl väl glömma den där härliga söndagskvällen i september för 2 år sedan... Tiden var kommen för maktskifte, detta var natten som jag längtat efter. Alliansen vann, och satte omedelbart igång att genomföra de förslag man gick till val på.

Själv var mina förhoppning att vi äntligen hade fått en regering som värnade den lilla människan mot byråkratins tentakler, att vi fått en regering som inte var kidnappad av Miljöpartiet och därför kunde se till att landet återigen kunde börja driva en ansvarsfull försvars- och säkerhetspolitik samt se till att det inte längre var tabu att bygga nya vägar och rusta upp de gamla.

Är jag nöjd med dessa 2 år som Alliansen styrt? Med mycket, men de förhoppningar jag hade är fortfarande inte infriade, iallafall ifrån min synvinkel. En mycket kompetent moderat försvarsminister tog sitt pick och pack och drog när han upptäckte att det var finanspolitik och inte de säkerhetspolitiska aspekterna som satte gränsen för hur vårt försvar skulle se ut. Därefter har vi ju FRA-lagen, där regeringen med Tolgfors i spetsen enträget rabblar sitt mantra om att ingen förstår utom dom själva. Jag vill ha en välfungerande underrättelsetjänst, med signalspaning, som lever i symbios med ett försvar som kan hantera de hot FRA m.m. upptäcker. Men att regeringen inte lyckas förklara, eller att lagen helt enkelt kränker de grundläggande friheterna är bara så tröstlöst att uppleva. Vi moderater har nyss haft en Vårkampanj där vi vill lyssna, men gäller de bara på dom som tycker som regeringen, eller de som förstått när Sten talar i tungor?

Sedan har vi infrastrukturen då... Vad händer där då? Mig veterligen har man lyckats få igenom Citytunneln i Stockholm men ännu inte fattat beslut om Förbifarten. Visst är behöven närmast oändliga efter det att sossarna med Eriksson/Wetterstrands bössa mot tinningen fått se landet ta sjumilakliv mot bronsåldern vad avser just infrastruktur. Självklart kan vi inte göra allt det som behövs på en gång, men vi måste visa vilja och den viljan syns ju inte ens med mikroskop idag. Sätt i gång nu, bygg vägar, järnvägar ( Ostlänken!!! ) och riv hela det misslyckade pärlbandet av för små, tråkiga och öststatsliknande terminaler på Arlanda och ersätt med en ny, gigantisk byggnad som visar Sverige från sin bästa och mest storartade sida. Döp sedan om flygplatsen till "Gösta Bohman International Airport" och vi har äntligen en flygplats huvudstaden kan vara stolt över.

Det är snart bara två år kvar till väljarkåren skall ge regeringen betyg, och avgöra ifall alliansregeringen verkligen är den bäst lämpade att ta Sverige in i framtiden. Jag vill tro, och hoppas att det blir så, men då får man ta sig samman för guds skull!

2 kommentarer:

Scaber Nestor sa...

För min del är allt bra alliansen gjort under de första 2 åren och vad de kommer att göra de närmaste 2 åren helt ovidkommande.

FRA-lagen är en rent demokratisk fråga, själva fundamentet av vad demokrati är och ska stå för står på spel.
Dras inte denna lagen tillbaka kommer min röst aldrig att hamna på ett alliansparti igen förrän de som röstade för denna lagen är borta från rikspolitiken.

Tokmoderaten sa...

Det är fler än du som tycker så... då borde man väl lyssna tycker jag.